10 000 tonnia säästöä hiilidioksidipäästöissä vesivahinkopalveluidemme avulla

7.11.2019

Kestävä kehitys on ollut jo kauan Polygonin toiminnan tärkeä periaate. Keväällä 2019 valmistunut tutkimus vahvistaa sen, että olemme pystyneet pienentämään vesivahingoista johtuvia hiilidioksidipäästöjä tuntuvasti.

Avainasemassa vaurioituneiden materiaalien säilyttäminen

Polygon-konsernille valmistui keväällä 2019 tutkimus vesivahinkojen ympäristövaikutuksista. Tutkimuksen toteutti kaksi maisteriohjelman opiskelijaa Tukholman kuninkaallisesta teknologiainstituutista, tiiviissä yhteistyössä Polygonin kanssa. Tavoitteena oli määrittää, kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä säästetään tehokkaiden vesivahinkopalveluiden avulla.

Tutkimuksessa kehitettiin hiilidioksidipäästöjen arviointiin luotettava elinkaariarviointiin perustuva menetelmä, jossa otetaan huomioon kaikki hiilijalanjälkeen vaikuttavat näkökulmat koko vesivahingon korjausprosessin ajalta. Suurimmiksi hiilidioksidipäästöjen aiheuttajiksi prosessissa tunnistettiin uusien materiaalien tuotanto, kuljetus ja sähkön käyttö. Kokonaissäästöjen laskemiseksi tutkimukseen kerättiin laajasti tietoa Polygon-organisaatiosta, yhteensä kuudesta eri maasta.

kuivaamalla pelastamme vahingoittuneita materiaaleja_polygon

Tutkimuksen pohjalta tehtyjen arvioiden mukaan Polygon säästi vuonna 2018 noin 10 000 tonnia hiilidioksidia. Tämä määrä vastaa yli 14 000 edestakaista lentomatkaa Lontoon ja New Yorkin välillä. Tärkein syy siihen, että hiilidioksidipäästöissä pystytään saavuttamaan säästöjä, on kykymme kuivata vaurioituneet materiaalit niiden tuhoamisen ja uudella korvaamisen sijaan. Kaikkia materiaaleja ei pystytä kuitenkaan säästämään mikrobivaurioitumisen seurauksena. Mitä nopeammin asiakas havaitsee vahingon ja ilmoittaa siitä, sitä vähemmällä purkamisella ja materiaalien uusimisella selviämme ja vältämme näin ollen hiilidioksidipäästöjä.

Suuntana hiilidioksidipäästöjen vähentäminen entisestään

Nyt tehty tutkimus antoi ensimmäisen yksityiskohtaisen arvion siitä, kuinka paljon hiilidioksidia pystymme nykyisellä toiminnallamme säästämään. Lisäämällä laskelmien yksityiskohtaisuutta ja ottamalla tutkimuksessa käytetyt metodit käyttöön myös muissa palveluissamme meidän on mahdollista saada kattava kuva koko toimintamme hiilidioksidipäästöistä ja -säästöistä. Sen pohjalta pystymme myös määrittelemään tarvittavat parannustoimenpiteet.

Globaalina toimijana Polygonilla on sekä hyvä mahdollisuus että myös velvollisuus vaikuttaa ympäristöasioihin. Siksi otamme kestävään kehitykseen panostamisen vakavasti ja haluamme vahvistaa entisestään asemaamme ekologisen toiminnan edelläkävijänä, niin asiakkaidemme kuin työntekijöidemmekin keskuudessa.

palveluidemme avulla säästöjä kustannuksissa ja hiilidioksidipäästöissä_polygon

Vaikka säästämme hiilidioksidipäästöissä merkittävästi jo nykyisellään, uskomme voivamme tehdä vielä enemmän kehittämällä työskentelyprosessiamme ja -menetelmiämme. Mitä enemmän pystymme pelastamaan vahingoittuneita materiaaleja, sitä enemmän saamme aikaan säästöä sekä asiakkaalle aiheutuvissa kustannuksissa että hiilidioksidipäästöissä.

Ota yhteyttä!