Huolellisella varautumisella minimoit tulvavahinkojen tuhot

Tulviminen on luontainen ilmiö, jolla on tärkeä merkitys vesi- ja rantaluonnolle. Rakennuksille se kuitenkin tarkoittaa katastrofia, johon kannattaa varautua pienentämällä vaurioiden määrää mahdollisimman tehokkaasti etukäteen.

tulvavahingot tulvavahinko tulva polygon

Tulvia on Suomessakin joka vuosi

Suomessa tulvia esiintyy tavallisimmin pitkään jatkuneiden sateiden jälkeen ja keväisin lumien sulamisen seurauksena. Sulamisvesien valuessa jokiin ja järviin vesistöjen vedenpinta nousee, ja jääpadot saattavat vielä pahentaa tilannetta.

Ilmastonmuutoksen seurauksena tulvien ennustetaan Suomessakin lisääntyvän, jolloin tulvauhkasta tulee todellisuutta koko ajan suuremmalle määrälle ihmisiä, kiinteistöjä ja yrityksiä.

Tulvan uhatessa jokaisen henkilön vastuulla on suojata itseään ja omaa omaisuuttaan veden tekemiltä tuhoilta. Kokosimme tähän artikkeliin listauksen asioista, joista huolehtimalla voit lieventää mahdollisen tulvan aiheuttamia vesivahinkoja ja nopeuttaa palauttamisprosessia.

1.      Tutustu tulvakarttoihin ja selvitä, asutko tulvariskialueella.

Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta löytyy tulvakarttoja, joihin on merkitty tulvariskialueet. Seuraa myös tiedotusvälineistä tulvatiedotusta. Pääpiirteissään tulvariskialueisiin kuuluvat merenrannikko sekä jokien ja vesistöjen lähiseudut. Erityisesti Pohjanmaan jokivesistöt ovat tulvaherkkiä, sillä ne virtaavat laakeilla alueilla eikä vesistöissä ole paljon virtaamaa tasoittavia järviä. Myös Lapissa kevättulvia on erityisesti vuosina, joina lumikuorma on tavallista suurempi.

2.      Selvitä tulvaa koskevat vakuutusehtosi.

Useimmissa vakuutustuotteissa tulvaturva löytyy osana koti- ja kiinteistövakuutusta. Vakuutusyhtiöt korvaavat niin vesistöjen kuin merenpinnan noususta ja rankkasateista rakennuksille ja irtaimistolle aiheutuneita tulvia, mutta yleensä vain silloin, kun tulva on ollut poikkeuksellinen. Poikkeuksellisuus on määritelty erikseen vakuutusehdoissa. Vakuutus ei kuitenkaan koskaan korvaa vahinkoja kokonaisuudessaan.

3.      Pidä luetteloa tärkeistä puhelinnumeroista.

  • Vakuutusyhtiösi yhteystiedot vahinkoilmoitusta varten
  • Putkimies
  • Sähkömies
  • Vahinkoalan urakoitsija eli Polygon, 24h-päivystysnumero 020 7484 00

4.      Avaa pintavesien kulkureittiä keväällä hyvissä ajoin.

Kevättalvella veden kulkureitit kannattaa laittaa kuntoon jo ennen pahinta sulamisaikaa. Avaa ojat, kourut ja rummut niin, että sulamisvesi pääsee kulkemaan esteettä. Poista ritiläkaivojen päältä lumi ja jää, ja varmista, että kaivo vetää. Lunta voi olla myös tarpeen siirtää pois selkeimmiltä riskialueilta ennen sen sulamista.

5.      Varmista, ettei vesi pääse kellariin viemärin kautta.

Kellari on sisätiloista kaikkein alttein tulvan aiheuttamille vesivahingoille, joten tarkista, että kellarin viemärin takaiskuventtiili on kunnossa. Varustaudu tarvittaessa peittämään kellarin viemärikaivot muovilla ja laita painot niiden päälle, ettei vesi pääse nousemaan sisätiloihin kaivojen kautta.

6.      Siirrä kellarista pois irtain omaisuus.

Kaikki arvokas omaisuus kannattaa varmuuden vuoksi siirtää pois kellarista, jottei se vaurioidu tulvan takia. Samoin kaikki haitalliset aineet on syytä siirtää muualle. Jos kellarissa on sähkölaitteita tai öljypoltin, mieti jo etukäteen niiden suojausmahdollisuuksia. Ainakin sähkövirta on syytä katkaista, mikäli tulvavesi näyttää pääsevän kellariin.

7.      Suojaa rakennuksia ulkoapäin muovittamalla tai tekemällä penkereitä.

Tilapäisen penkereen voi rakentaa talon suojaksi esimerkiksi hiekkasäkeistä, hiekasta ja muoveista. Suojapenkereen sisälle jäävältä alueelta vettä voi johtaa pois uppopumpulla ja siihen liitetyllä tarpeeksi pitkällä letkulla. Hanki tarvittavat välineet jo ajoissa. Muoveilla voi myös suojata talon alaseinää kiinnittämällä muovin yläosan rakennukseen, teippaamalla muovin saumat ja laittamalla lopuksi maansuuntaisesti jäävän muovin alaosan päälle hiekkasäkkejä tai jotain muuta raskasta.

8.      Huolehdi perheesi turvallisuudesta.

Varmista, että sinulla on tilapäistä valaistusta, jos tulvan uhka vaati sähköjen katkaisemisen. Varmista myös reitti tulva-alueelta poistumista varten.

9.      Toimi nopeasti tulvavahingon sattuessa.

Hyvälläkään suojautumisella ei välttämättä pystytä estämään kaikkia tulvavahinkoja. Tulvan jälkeen on tärkeää kartoittaa syntyneet vahingot ja korjata ne mahdollisimman nopeasti, jotta kosteus ei ehdi tuhota materiaaleja enempää. Suuri osa omaisuudesta voidaan säästää, jos kuivaus aloitetaan 24–48 tunnin kuluessa vesivahingon tapahtumisesta. Tulvaveden vahingoittamien rakennusten ja muun omaisuuden palauttaminen voi kuitenkin olla pitkä ja erikoistoimia vaativa prosessi.

Jos omaisuus on joutunut tulvan kohteeksi, seuraavilla toimilla voi nopeuttaa sen palauttamista normaaliin tilaan:

  • Tuuleta rakennusta mahdollisimman paljon avaamalla ikkunat ja ovet.
  • Nosta matot ja poista ne kiinteistöstä, koska vesi voi olla saastunutta ja matot imevät paljon vettä, mikä viivyttää kiinteistön ja muun omaisuuden kuivumista.
  • Aseta alumiinifoliota, lautasia, puupölkkyjä tai yleensäkin korokkeita huonekalujen jalkojen ja märän alustan väliin estämään veden imeytyminen huonekaluihin.
  • Pidä arvokkaat valokuvat ja kirjat mahdollisimman viileinä ja poista ylimääräinen vesi, mutta älä yritä kuivata.
  • Jos pakastin on märkä, mutta ruoka sisällä ei ole veden saastuttamaa, jätä ovi/kansi kiinni ja hanki paikalle sähkömies, joka voi mahdollisesti palauttaa virran nopeasti ennen kuin ruoka pilaantuu – pakastin tai mikä tahansa sähkölaite on testattava pätevän sähköalan ammattilaisen toimesta ennen yrityksiä käynnistää niitä uudelleen.
  • Jos on kulunut pitkä aika ilman sähköä, on pakastin puhdistettava niin pian kuin mahdollista ja kaikki saastuneet tai sulaneet ruuat pitää heittää pois.

Polygonilla on vuosikymmenten kokemus tulvavahinkojen korjaamisesta, sekä rakennusten että irtaimistojen osalta. Polygonin kalustolla vesi saadaan poistettua kellareista ja lattioilta. Kohonneen huonekosteuden alentamiseksi on käytössämme kattava, kuhunkin tilaan soveltuva kuivaajakalusto. Kastuneiden tilojen JVT-kuivauksen aikana on hyvä tutkia rakenteet ja suunnitella jatkotoimia niiden kunnostamiseksi.

Kun tarvitset apua tulvan aiheuttamien vaurioiden kartoittamisessa, kuivaamisessa ja korjaamisessa, pyydä asiantuntijamme paikalle numerosta 020 7484 01 tai 020 7484 00 (ympärivuorokautinen päivystys).

Lue myös artikkelimme sulamisvesiin varautumisesta

Soita Polygonille Lähetä viesti

Opi huomaamaan vesivahingon merkit ja välttämään vesivahinkoja. Tietoa myös mm. erilaisista kuivaimista ja kuivauksesta.

Ota yhteyttä!