Vastuullista liiketoimintaa

Meidän vastuullamme on noudattaa kestäviä liiketoimintatapoja ja saavuttaa hyvää taloudellista kehitystä, joka perustuu korkeisiin eettisiin standardeihin ja kunnioittavaan käyttäytymiseen yksilöitä, yhteiskuntaa ja ympäristöä kohtaan. Odotamme työntekijöidemme näyttävän esimerkkiä arvomme rehellisyys, erinomaisuus ja empatia perusperiaatteinaan. Polygon-malli, toimintaohjeemme sekä muut konsernin ja paikalliset käytännöt ohjaavat toimiamme. Ne takaavat järjestelmällisen lähestymistavan tekemisessämme.

hyvä hallintotapa vastuullinen liiketoiminta polygon

Eettiset ohjeet ovat kulmakivemme

Polygonin Eettiset ohjeet viitoittaa yritysvastuumme pääperiaatteet sekä henkilökohtaiset, eettiset ja ammatilliset periaatteet, joita kaikkien Polygonin työntekijöiden tulee noudattaa. Nämä periaatteet ohjaavat suhteitamme Polygonin kollegoihin sekä asiakkaisiin, toimittajiin ja yhteiskuntaan.

Eettiset ohjeet perustuu periaatteeseen, että jokainen työntekijä on vastuussa omasta ammatillisesta käyttäytymisestään. Eettisten ohjeiden täytäntöönpanoa valvovat paikallisesti nimetyt vastuuhenkilöt sekä konsernin compliance-vastaava. Kaikkien työntekijöiden tulisi suorittaa joka toinen vuosi verkko-oppimiskurssi, joka käsittää eettiset ohjeet. Kurssi auttaa työntekijöitä oppimaan ohjeistuksen ja sisältää testin ja vahvistuksen siitä, että he ymmärtävät ja noudattavat käytännesääntöjä.

Korruption ja kartellien vastainen toiminta

Vuoden 2019 aikana korruption ja kartellien vastainen koulutus päivitettiin ja uusi versio, joka on saatavilla kaikilla paikallisilla kielillä, otettiin käyttöön vuonna 2020. Kaikki konsernin verkko-oppimiskurssit tulee suorittaa kahden vuoden välein. Lisäksi käytössä on lahjarekisteri ja erityinen kanava (Integrity Line) eettisen liiketoiminnan varmistamiseksi. Työntekijöille jaetaan myös inspiroivia videoita, joissa on esimerkkejä siitä, kuinka toteutamme kestävää kehitystä eri puolilla Polygonia.

Vaikka Vastuumme on yhtenäinen lähestymistapa, se antaa tilaa mukautua paikalliseen lainsäädäntöön ja olosuhteisiin. Jokainen kurssi on saatavilla toimintamaissa puhutuilla kielillä. Lisäksi Polygonin liiketoimintamalli on suunniteltu takaamaan, että otamme eettisen vastuun kaikessa toiminnassamme yhdistettynä kestävään taloudelliseen kehitykseen. Yhteistyökumppaneita varten on laadittu Vastuullinen kumppanikäytäntö. Polygon Finland on Luotettava Kumppani (vastuugroup.fi).

Vastuumme ympäristöstä, ihmisistä, yhteiskunnasta ja liiketoiminnasta

Ota yhteyttä!