IoT-ratkaisut kosteudenhallinnassa ja kuivauksessa

Langattomia antureita hyödyntävän IoT-teknologian avulla kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvää päätöksentekoa ja toimintaa voidaan tehostaa. Kuivumisen seurannan lisäksi IoT:lla on yhä tärkeämpi rooli rakennusten hyvinvoinnin kokonaisvaltaisessa hallinnassa ja ympäristömme hiilijalanjäljen pienentämisessä.

iot kosteudenhallinta kuivaus polygon

Mitä on IoT?

Ihmiset ovat jo kauan olleet verkossa ja nyt esineet seuraavat perässä huimaa vauhtia.

IoT (Internet of Things) tarkoittaa internetverkon laajentumista laitteisiin. Laitteilla voidaan ohjata, mitata ja seurata erilaisia prosesseja internetverkon kautta. IoT:n avulla esineet, palvelut, järjestelmät ja ohjelmistot voidaan liittää yhteen netissä, jolloin ne viestivät keskenään sujuvasti. IoT yksinkertaistaa ja tehostaa prosesseja huomattavasti.

Kiinteistövahinkojen hallinnan alalle IoT tuo paljon uusia mahdollisuuksia parantaa asiakaskokemuksia palvelusta ja tehostaa asiakkaiden liiketoimintaa. IoT-teknologiaa pystytään käyttämään monipuolisesti kiinteistöjen kunnossapidon erilaisiin tilanteisiin: esimerkiksi rakenteiden kuivumisen ja sisäilman laadun seuraamiseen, paine-erojen havainnointiin ja liikkeen tunnistamiseen. Teknologian avulla pystytään vähentämään ympäristölle aiheutuvaa CO2-kuormaa ja parantamaan rakennusten sisäilmaa.

IoT olosuhdehallinnan kohteissa

IoT-ratkaisua hyödynnetään tällä hetkellä monissa Polygonin olosuhdehallinnan kohteissa. Niissä IoT-antureilla voidaan mitata ja seurata mm. lämpötilaa, kastepistettä, kosteutta ja absoluuttista kosteutta. Dataa kerätään ja hallinnoidaan etänä, mikä mahdollistaa työvaiheiden optimoinnin, säästää aikaa ja sitä kautta myös rahaa.

Tavallisesti vaikkapa betonin kuivamisen seuraaminen on vaatinut käyntiä paikan päällä. Nykyisin IoT-anturit kertovat, missä vaiheessa kuivuminen on ja näin vältytään turhilta kilometreiltä auton ratissa. IoT:n ansiosta meillä Polygonilla noin joka kolmas käynti kohteessa jää pois, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että autoilusta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt vähenevät yli kolmanneksella. Lisäksi säästynyt työaika voidaan käyttää paremman asiakaspalvelukokemuksen aikaansaamiseen ja käytettävissä olevan datan analysointiin.

IoT-teknologian avulla rakenteiden kuivausta voidaan ohjata, seurata ja mitata langattomien anturien avulla etäverkon kautta ja tehdä tämän tiedon pohjalta tarvittavia toimenpiteitä rakenteiden kuivattamiseksi ja oikeiden olosuhteiden varmistamiseksi.

Etäseurannan avulla voidaan ylläpitää tavoitetason mukaisia olosuhteita kiinteistöjä, materiaaleja ja rakentajia varten. IoT:n sensorien tuottaman datan analysoinnin avulla asiantuntijat voivat ehkäistä monia riskejä, jotka vaivaavat nykyisin kiinteistöjä. Kiinteistön tilanteesta ollaan siis jatkuvasti ajan tasalla.

Kun esimerkiksi uudistyömaalla on tarkkaa tietoa olosuhteista, voidaan oikeita toimenpiteitä kohdistaa kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Asioita ei tarvitse tehdä oletusten ja arvioiden pohjalta, vaan IoT-laitteiston tuottaman datan avulla tiedetään, tarvitaanko tietyille alueille lämmitystä, tuuletusta tai kuivausta. IoT-olosuhdeseurannan avulla on myös mahdollista osoittaa, että rakentamisen prosessit ovat kunnossa. Jos mitä tahansa selvitettävää tulee, tietoja on mahdollista tarkastella jälkeenpäin.

IoT rakennuksen elinkaaren kokonaisvaltaisessa hallinnassa

iot vuotovahti kiinteistön hyvinvointi polygonSuunta IoT-teknologian hyödyntämisessä kiinteistöjen hyvinvoinnissa on koko ajan enemmän ennakointia kohti. IoT mahdollistaa muun muassa vesivahinkojen ehkäisyn ns. vesivahteja käyttämällä. Vesivahti seuraa kiinteistön vedenkulutusta ja katkaisee veden tulon, mikäli yllättäen suurentuneen vedenkulutuksen perusteella on syytä epäillä vesivahinkoa. 

IoT-antureita voidaan myös asentaa rakenteisiin, kuten villatiloihin tai vedeneristeen alle. Anturiteknologia on kehittynyt kovaa vauhtia ja uusimmat alalla olevat käytössä olevat sensorit ovat pienen napin kokoisia. Kokonsa puolesta antureiden käyttömahdollisuudet ovat monipuolistuneet merkittävästi.

Antureiden kehittyminen on mahdollistanut myös sen, että niiden kustannukset ovat pienentyneet. Tämän myötä kiinteistöihin on alettu asentaa yhä useampia antureita. Antureiden kautta kiinteistön terveyttä pystytään seuraamaan etänä reaaliaikaisesti. Kiinteistön käyttäjillä on aina kellonajasta riippumatta saatavilla ajantasainen tieto siitä, millaisessa kiinteistössä he asuvat. Tämä helpottaa myös päätöksentekoa kiinteistön kunnostamista varten.

Uusiin kohteisiin IoT-seurannan palvelukonsepti on järkevää ottaa käyttöön rakentamisvaiheesta lähtien. Kun anturit asennetaan rakenteiden sisään jo rakennuksen elinkaaren alussa, kokonaisuus voidaan suunnitella mahdollisimman toimivaksi. IoT-seurannan mahdollisuus tuo vuosien varrella säästöjä kiinteistön kunnossapidon kuluissa ja varmuutta siitä, että rakennus on kaikin puolin terve. IoT-ratkaisujen avulla saadaan luotettavaa faktaa kosteudesta ja nähdään, paljonko rakenteilla on käyttöaikaa jäljellä.

Palvelukokonaisuutena kiinteistön IoT-seuranta tuo asiakkaallemme varmuuden siitä, että rakennuksen kunnosta ollaan aina ajan tasalla. Hallinnoimme ja seuraamme IoT:n kautta saatua dataa sekä ehdotamme sen pohjalta tarvittavia kunnossapitotoimenpiteitä oikea-aikaisesti. Seurantalaitteiden lisäksi asiakas saa siis käyttöönsä asiantuntemuksemme ja sen tuomat hyödyt.

IoT on vahvasti mukana kuivauksen tulevaisuudessa

Uudet IoT-järjestelmät ovat avoimia, joten olemassa olevat järjestelmät on saatu liitettyä saumattomasti niihin. Kaikkien IoT-antureiden tuottama data on samassa paikassa ja samassa palvelussa, josta se on määriteltyjen tahojen, kuten rakentajan, kohteen haltijan tai kuivauspalvelun tuottajan käytettävissä. Antureiden hinnoittelu on myös edullista, joten kynnys teknologian käyttöönottoon on matala.

IoT:n mahdollistamat toiminnot eivät ole Polygonille aivan uusi juttu, sillä etämittaukseen liittyviä ratkaisuja on Polygonilla testattu jo kymmenen vuotta. Toiminnan luotettavuus on kaiken ydin – niin yhtiön tuottamassa dokumentaatiossa kuin datassakin.

Huolehdimme olosuhdehallinnasta kokonaisvaltaisesti

Palveluvalikoimaamme kuuluu kaikki, mitä olosuhdehallintaan tarvitaan: rakenteiden kosteusmittaus, kuivauspalvelut, lämmityspalvelut, kosteudenhallinta sekä IoT-olosuhdeseuranta.

Ota yhteyttä meihin numeroon 020 7484 01.

Tutustu myös muihin olosuhdehallinnan palveluihimme.

 

Soita Polygonille Lähetä viesti

Hyödynnä IoT-ratkaisuja, oikein mitoitettua lämmitystä ja lämmitystapoja sekä kosteudenhallintaa koskeva aineisto:

Ota yhteyttä!