Sisäilmaongelma ei aina ole homeongelma

Kansankielessä kaikki ärsytysoireita aiheuttavat olosuhteet tulkitaan helposti homeongelmiksi. Syitä sisäilmaongelmiin on kuitenkin monia muitakin kuin home.

Sisäilmaongelmiin on monia muitakin syitä kuin home

1) Rakenteiden mikrobivauriot, joita kutsutaan kansankielellä homeongelmiksi

Home- eli mikrobivaurio syntyy liiallisen kosteuden seurauksena ja ilmenee sisäilmassa usein ummehtuneena, kellarimaisena hajuna. Homeet voivat kasvaessaan tuottaa myrkkyjä, jotka saattavat aiheuttaa tiloissa oleville henkilöille erilaisia oireita. Homeen aiheuttamista sisäilmaongelmista löytyy lisää tietoa täältä.

2) Uusien rakennusmateriaalien emissiopäästöt

Uusissa rakennuksissa esiintyvät, uusista materiaaleista sisäilmaan vapautuvat emissiopäästöt aiheuttavat herkille tai aiemmin herkistyneille ihmisille ärsytysoireita. Tämä emissiovaihe kestää normaalisti yhdestä puoleentoista vuoteen.

Emissiopäästöihin voidaan laskea kuuluviksi myös haihtuvat orgaaniset yhdisteet. Mikäli rakenteita ei kuivata riittävästi ja pintamateriaalit asennetaan kosteiden rakenteiden päälle, voi rakenneratkaisussa alkaa muodostua käymisreaktio, josta vapautuu sisäilmaan niin sanottuja VOC-päästöjä.

3) Rakentamisessa käytettyjen materiaalien kuidut sisäilmassa

Kiinteistön eristemateriaaleista voi päästä sisäilmaan mineraalivillakuituja, jotka aiheuttavat tyypillisesti silmien kutinaa ja hihansuiden sekä kaula-aukkojen alueelle ihottumaa tai kutinaa.

Tyypillisiä mineraalivillakuitujen lähteitä ovat esimerkiksi huonokuntoiset tuloilmakanavien äänenvaimentimet ja eristeet tai akustiikkalevyt. Kuituja saattaa joskus kulkeutua sisäilmaan myös seinien tai katon eristeistä.

4) Muut terveydelle haitalliset yhdisteet

Vanhoissa kiinteistöissä on käytetty vesieristeenä kreosoottia sisältävää bitumia, joka on myös yksi sisäilmaongelmien aiheuttaja. Kreosootista haihtuu ilmaan myrkyllisiä yhdisteitä, jotka aiheuttavat hengityselinten ärsytystä ja voivat aiheuttaa jopa syöpää.

On myös muutamia harvinaisempia sisäilmaongelman aiheuttajia, kuten formaldehydi, jota suomalaisessa lastulevyssä ei ole raja-arvon ylittävinä pitoisuuksina, mutta esimerkiksi ostosmatkailun kautta Virosta tuodaan joskus lastulevyä, jossa formaldehydipitoisuudet ovat erittäin korkeita. Silmien ja ylähengitysteiden ärsytysoireet ovat tyypillisiä formaldehydin aiheuttamia oireita.

Kaukoidästä tulevissa huonekaluissa puolestaan on käytetty homeenestoaineena dimetyylifumaraattia, joka voi aiheuttaa nokkosihottuman tyyppistä ihottumaa esimerkiksi henkilölle, joka istuu kyseisellä aineella käsitellyssä TV-tuolissa.

5) Ilmanvaihtoon liittyvät sisäilmaongelmat

Sisäilmaongelmien taustalta löytyy usein ilmanvaihtoon liittyviä ongelmia. Puutteellinen ilmanvaihto tai ilmastointikanavan epäpuhtaudet voivat tehdä sisäilmasta tunkkaisen ja aiheuttaa herkimmille asukkaille oireita. Myös liian kuiva huoneilma saattaa ärsyttää limakalvoja.

Joskus huono sisäilma saattaa johtua paine-eroista, joita ilmanvaihtojärjestelmä ja sen säätäminen aiheuttaa. Kun sisäilma on ulkoilmaan verrattuna liian alipaineinen, sisälle kulkeutuu tavallista helpommin epäpuhtauksia.

Yksi rakennuksen ulkopuolelta sisäilmaankin vaikuttava haitallinen epäpuhtaus on maaperän radonkaasu.

Sisäilmaongelmissa ensimmäinen askel on sisäilmatutkimus

Polygon tarjoaa tutkimus- ja korjauspalveluja kaikkiin sisäilmaongelmiin. Sisäilma-asiantuntijan tekemä sisäilmakatselmus on matalan kynnyksen tapa aloittaa tilanteen kartoittaminen, ja myös perusteellisemman sisäilmatutkimuksen tilaaminen meiltä onnistuu helposti numerosta 020 7484 01.

Soita Polygonille Lähetä viesti

Tutustu aiheisiin sisäilmasta, huonosta sisäilman laadusta, homeesta, ilmanvaihdosta, sisäilmatutkimuksesta ja ilmanpuhdistimista.

Ota yhteyttä!