Faktaa sisäilmatutkimuksesta

20.6.2018

Ihmiset viettävät nykyään paljon aikaa sisätiloissa – kotona, töissä, kouluissa ja päiväkodeissa. Sisäilman laadulla on siis hyvinvoinnin kannalta suuri merkitys. Sisäilmatutkimuksella tilanne saadaan kartoitettua helposti, joten sen tilaaminen kannattaa, jos on olemassa yhtään epäilystä ilman laadusta.

Milloin sisäilmatutkimus on tarpeen tehdä?

Sisäilmatutkimus on toimenpide, joka voidaan tehdä niin asuinkiinteistöissä, liike- ja toimitiloissa, virastoissa, koulu- ja päiväkotirakennuksissa kuin esimerkiksi sairaaloissakin. Jos kiinteistössä asuvat tai säännöllisesti oleskelevat alkavat osoittaa sisäilman huonoon laatuun viittaavia oireita tai rakennuksen sisätiloissa on selkeitä silmin havaittavia ongelmakohtia, tulisi tilassa tehdä sisäilmatutkimus syiden ja kokonaistilanteen selvittämiseksi sekä jatkotoimenpiteiden suunnittelun pohjaksi. Esimerkiksi hoitamattomat kosteusvauriot saattavat aiheuttaa vakavia ongelmia niin ihmisille kuin kiinteistön rakenteillekin. Aina ei kuitenkaan ole kyse kosteusvauriosta, ja tällöinkin ongelmien aiheuttaja tulisi tutkia ja saada selville. 

Tutustu myös juttuumme Huono sisäilma – milloin on syytä toimia?  

Mitä sisäilmatutkimus sisältää?

faktaa sisäilmatutkimuksesta_polygonSisäilman tutkimusmenetelminä käytetään mm. rakenteiden kosteusmittauksia, näytteiden ottamista, riskirakenteiden arviointia ja tutkimista, rakenteiden ilmavuotojen paikannusta ja ilmanvaihdon toimivuuden arviointia. Sisäilmatutkimukset voivat tapauskohtaisesti sisältää myös yksittäisiä sisäilma- tai materiaalinäytteitä, joita ovat mm. mikrobien määritys ilmasta Andersen-keräimellä tai laskeumalevyllä, mikrobien määritys materiaalinäytteistä ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) ilmasta ja materiaalista. 

Mitä kaikkea sisäilmatutkimus kertoo ja kuinka luotettava se on?

Tutkimuksessa peilataan aina saatuja tuloksia asumisterveysasetuksen toimenpiderajoihin sekä soveltamisohjeisiin, minkä perusteella voidaan tulkita, onko kiinteistössä sisäilmaongelma tai paikallinen mikrobivaurio. Tutkimuksesta saatujen tietojen perusteella päästään suunnittelemaan jatkotoimenpiteitä.

Riittävän laajaa ja kattavaa sisäilmatutkimusta, jossa on käytettävissä myös laajat ja hyvät pohjatiedot kohteesta (rakenne- ja pohjapiirustukset, aikaisemmat tutkimukset yms.), voidaan pitää hyvin luotettavana. Polygonin yli 40 vuoden kokemus kosteusvauriokohteista, sisäilmaongelmien tutkimiseen erikoistuneet asiantuntijat sekä asianmukaiset mittaus- ja tutkimusvälineet takaavat tutkimustulosten laadun. 

Kuinka kauan sisäilmatutkimukseen menee aikaa?

Tutkimuksiin käyttävä aika riippuu tutkittavan kohteen koosta, mahdollisten ongelmien laajuudesta ja käytettävistä tutkimusmenetelmistä. Esimerkiksi laboratorionäytteiden analyysien valmistumiseen menee keskimäärin 3-4 viikkoa. 

Minkä verran sisäilmatutkimus maksaa asiakkaalle?

Teemme tutkimuksista tarvittaessa asiakkaalle kustannusarvion, joka pohjautuu esitietoihin ja /tai ennakkokatselmukseen kohteessa. Hinnan osalta selkeää yleistystä ei voi tehdä ennen katselmuksen suorittamista, mutta sen jälkeen pystytään antamaan tutkimukselle hinta. Katselmuksen yhteydessä selviää usein jo haitan aiheuttajia, ja näin ollen asiakasta voidaan opastaa tekemään jatkotoimenpiteitä. Vakuutukset eivät pääsääntöisesti korvaa sisäilmatutkimuksia. 

Mitä toimenpiteitä sisäilmatutkimuksen jälkeen yleensä seuraa?

Sisäilmatutkimuksen jälkeen suosittelemme erillisen korjaussuunnitelman teettämistä sisäilmatutkimuksessa tehtyjen havaintojen ja toimenpide-ehdotusten perusteella. Tarvittaessa kohteeseen voidaan toimittaa sisäilmanpuhdistimia, jotta tiloja voidaan käyttää ennen korjaustoimenpiteiden aloittamista. Tarjoamme kaikki tarvittavat sisäilman ja kosteusvaurioiden kartoitukseen ja korjaukseen liittyvät palvelut avaimet käteen -periaatteella, jolloin kiinteistön asukkaille tai siinä säännöllisesti oleskeleville syntyy mahdollisimman vähän vaivaa ja haittaa. 

Miten sisäilmaa saadaan parannettua?

Sisäilman laatua voidaan parantaa päivittämällä ja tehostamalla ilmanvaihtoa, jolloin epäpuhtauksien pitoisuudet sisäilmassa laimenevat. Tässä tulee kuitenkin ottaa huomioon paine-erosuhteet rakennuksen ulkovaipan ylitse, jottei paine-ero muodostu liian suureksi.

Sisustamisessa ja remontoinnissa kannattaa suosia vähäpäästöisiä pinta- ja sisustusmateriaaleja.

Uudisrakentamisessa puolestaan tulee huomioida lattian valujen riittävät kuivumisajat ja oikein toteutetut pinnoituskelpoisuusmittaukset.

Kiinteistöä tulee myös huoltaa ja kunnossapitää suunnitelmallisesti sekä tehdä tarvittavat peruskorjaukset ajoissa. Peruskorjauksissa huomiota tulee kiinnittää etenkin riskirakenteiden korjauksiin, mikäli niissä on todettu ongelmia. Myös kosteusvauriot on korjattava mahdollisimman pian niiden havaitsemisesta. 

Sisäilmatutkimuksen tilaaminen meiltä onnistuu helposti numerosta 020 7484 01.

Ota yhteyttä!