Tutustu työntekijöihimme

Henkilökuntaamme Suomessa kuuluu noin 300 vahinkokartoituksen, kosteusmittauksen, kuivauksen, korjausrakentamisen, jälkivahinkojen torjunnan, palosaneerauksen, olosuhdehallinnan, kosteudenhallinnan, lämmityksen, sisäilmatutkimuksen ja vuodonhaun ammattilaista.

 

Kai Kylliäinen

Mikä on työtehtäväsi?

Olen Kaakkois-Suomen (Kouvola/Kotka) sisäilmatöiden projektipäällikkö.

Kuvaile työtäsi ja kerro mitä siihen kuuluu.

Työtehtäviini kuuluu sisäilmakohteiden (asuin-/julkiset kiinteistöt) tutkimustöiden läpivienti. Tutkimustyö suoritetaan käyttäjäkyselyiden, aistinvaraisten havaintojen, olosuhdemittausten, rakenteiden avausten/mittausten ja näytteiden ottamisen perusteella. Tutkimustyöstä laaditaan kirjallinen raportti, jossa on havainnot, johtopäätökset ja suositeltavat toimenpiteet. Tutkimus suoritetaan kokonaisvaltaisena käsittäen koko kiinteistön.

Mikä työssäsi on parasta?

Kohteiden ja ongelmien monimuotoisuudesta johtuen sisäilman laatuun vaikuttavien tekijöiden/vauriomekanismien määrittäminen on haasteellista. Parasta on juuri töiden haasteellisuus, ”löytämisen ilo” ja positiivinen palaute kohteesta, jossa tutkimusten ja tehtyjen korjaustoimenpiteiden jälkeen sisäilman laatu on koettu hyväksi.

 

Satu Lustig

Mikä on työtehtäväsi?

Toimin Länsi-Suomessa Tampereen toimipisteessä myyntiassistenttina.

Kuvaile työtäsi ja kerro mitä siihen kuuluu.

Työhöni kuuluu mm. uusien työtilausten avaaminen toiminnanohjausjärjestelmään ja niiden välittäminen eteenpäin, töiden ylläpitoon liittyvä tallennustyö, tiedonantovelvollisuusraportointi, ostolaskujen käsittely, myyntilaskutus ja kaikki muut yleiset toimistotyöt.

Mikä on parasta työssäsi?

Työn vaihtelevuus tietyistä rutiineista huolimatta, ehdottomasti mukavat työkaverit ja yhteydenpito asiakkaiden sekä eri sidosryhmien kanssa. Tunnen, että voin olla apuna, vaikka en konkreettisesti työmaalla olekaan. Uudet haasteet esim. tietotekniikan kehitys ja tämän myötä asiakkaiden entistä nopeampi palvelu, tuovat myös mielekkyyttä työhön. Tietysti ison yrityksen tuki on tärkeää; apua saa aina tarvittaessa.

 

Jens Westerlund

Mikä on työtehtäväsi?

Olen tilapäisen kuivaus- ja lämmityspalvelun asentaja Helsingin toimipaikassa.

Kuivaile työtäsi ja kerro mitä siihen kuuluu.

Työkohteet ovat pääasiassa rakennustyömaita ja kaikki riippuu asiakkaan toimeksiannosta. Joskus asennan tilakuivauksen, jolloin kohteeseen asennetaan kuivaajat ja puhaltimet. Tarvittaessa rajataan kuivattavaa tilaa muovituksilla. Ontelokuivauksissa poraan ensin reiät, jotta pääsen asentamaan kuivauksen. Lämmitysasennuksia rakennustyömaille teen paljon. Joihinkin kohteisiin pitää asentaa myös alakeskus tai jopa meidän kattila. Kun kerrostalotyömaalle valmistuu seuraava kerros, teen asennustyön uudestaan uuteen kerrokseen. Erittäin harvoin, mutta joskus kuitenkin käy niin, että koko työmaalta menee sähköt, jolloin meidän laitteistosta tulee automaattihälytys. Jos on kova pakkanen, niin silloin on kiire käynnistämään työmaan lämmitys uudestaan joko öljylämmittimillä tai vetämällä sähköt pidemmältä. Hälytyksen tultua lähdetään aina paikan päälle - myös yöllä.

Mikä työssäsi on parasta?

Jokainen päivä on erilainen ja työ on monipuolista. Välillä asennan lämmitystä, välillä kuivausta. Rakennustyömaat ovat erityyppisiä ja joskus asennetaan lämmitys/kuivaus tapahtumatelttaan. Olen tyytyväinen, kun huomaan, että olemme onnistuneet asiakaspalvelussa, kun samat asiakkaat tilaavat meiltä palveluja uudestaan. Kerran kun teet jotain hyvin, niin hommat jatkuvat!