Kaikki kosteus ei ole vaarallista

Kosteutta ei voida asumisessa kokonaan välttää. Tärkeää on kuitenkin pitää huolta siitä, että ylimääräinen kosteus poistuu eikä jää aiheuttamaan rakennukselle ongelmia.

kosteus sisäilmassa on normaali asia

Kosteus sisäilmassa on normaali asia

Sisäilmassa on aina kosteutta ja niin kuuluukin olla. Talviaikaan sopiva sisäilmankosteus on 20–40 % ja kesäaikaan 50–70 %. Säästä riippuen ilmankosteus vaihtelee jonkin verran. Terveidenkin talojen rakenteissa on väistämättä hiukan kosteutta, sillä materiaalit pyrkivät tasaamaan kosteuspitoisuutensa ympäristönsä kanssa.

Kosteutta syntyy sisätiloissa esimerkiksi suihkussa käynnistä, pyykinpesusta sekä ruuanlaitosta, ja myös ne vaikuttavat osaltaan ilmankosteuteen. Ilmankosteuden suhteen paras vaihtoehto on keskitie: liian kuiva sisäilma ei ole asukkaille hyväksi, mutta toisaalta liian kostea sisäilma lisää rakennuksen kosteus- ja homevaurioriskiä.

Ylimääräisen kosteuden poistumisen kannalta riittävä ilmanvaihto on tärkeää. Näin tilapäisesti noussut ilmankosteus tasaantuu nopeasti eivätkä kastuneet pinnat ole liian kauan märkinä. Kosteuseristysten on myös oltava kunnossa, jotta veden käsittelyyn tarkoitetut tilat oikeasti kestävät kosteuden.

Kannattaa muistaa, että pelkästään tiiviys ei ole ratkaisu kosteusongelmien ennaltaehkäisyyn. Esimerkiksi omakotitalon välikatossa, johon nousee kosteutta talon sisältä, tuulettuvuus on tärkeämpää kuin vedenpitävyys. Oikein toimivan välikaton kautta asuintiloista nouseva kosteus haihtuu luonnollisen ilmanvaihdon kautta eikä muodostu ongelmaksi.

Oikein korjattu vesivahinko ei ole katastrofi

Vaikka kotona sattuisi vesivahinkokin, ei kannata hätääntyä liikaa. Lyhytaikainen altistus kosteudelle ei ole vielä vaarallista, sillä homekasvu vaatii aikaa. Vesivahingon jälkeen ratkaisevaa on se, että rakenteet kuivataan oikein.

Vesivahingon kuivaus vaatii aina viikkoja, jotta kosteus saadaan kokonaan poistetuksi kastuneista rakenteista. Tärkeää on myös varmistaa kuivauksen onnistuminen kosteusmittauksilla. Vasta sen jälkeen on turvallista jatkaa kosteusvaurioituneen alueen korjaamista.

Huolellisesti kartoitettu, kuivattu ja korjattu vesivahinko ei jätä rakennukseen pysyviä haittoja. Vesivahingoissa kannattaa kuitenkin aina kääntyä asiantuntevan kosteusvahinkojen ammattilaisen puoleen, jotta lopputulos on varmasti hyvä.

Kosteusvauriot ovat yllättävän yleisiä

Tutkimustiedon perusteella lähes kaikissa rakennuksissa esiintyy jonkinasteisia kosteus- ja mikrobivaurioita niiden elinkaaren aikana. Siihen, kuinka suuri riski kosteusvaurio on terveydelle, vaikuttaa moni asia: muun muassa vauriokohdan sijainti ja laajuus sekä tilassa oleskelevien ihmisten herkkyys oireiluun.

Kun kosteusvaurioita havaitaan, ne kannattaa joka tapauksessa aina korjata. Ongelmakohdan korjaamisen lisäksi voi olla syytä miettiä, miten rakennuksen pitämistä kuivempana voidaan jatkossa edistää. Jos kyse on pitkällä aikavälillä syntyneestä ongelmasta, tarvitaan todennäköisesti muitakin toimenpiteitä, kuten katto- tai salaojaremonttia.

Vesivahingon yllättäessä tavoitat Polygonin asiantuntijat vuorokauden jokaisena aikana päivystysnumerosta 020 7484 00 ja virka-aikaan numerosta 020 7484 01

Soita Polygonille Lähetä viesti 

Vahinkokartoitus - Tutustu ja tilaa - Polygon

Perehdy kosteusvaurioihin ja niiden syihin sekä siihen mitä kosteus on.

Ota yhteyttä!