Vesivahingon tai kosteusvaurion kuivaus - miten se tapahtuu?

Kuivaus on erittäin tärkeä osa vesivahinkojen ja kosteusvaurioiden korjaamista. Kuivausvaihe on prosessissa myös paljon aikaa vievä vaihe, mutta sitä on tärkeää jatkaa niin kauan, kunnes rakenteet ovat varmuudella kuivat.

Tällä sivulla kerromme, miten vesivahingon kuivaus etenee:

  • Kastuneen kohdan ensiapukuivaus
  • Kosteusvaurion laajuuden kartoitus
  • Kuivaimen asentaminen ja kuivaus
  • Vaurioituneen kohdan purkutyöt
  • Kosteusmittaus
  • Kuivattavassa kohteessa asuminen

kuivaus on tärkeä osa vesivahinkojen korjausta

Vesivahinkojen kuivaus on kustannustehokas tapa korjata vesivahingot

Kuivauksella rakenteista poistetaan vesivahingon aiheuttama kosteus. Mitä nopeammin kuivaus päästään aloittamaan vesivahingon jälkeen, sitä pienemmällä remontilla selvitään, kun kosteus ei ehdi imeytyä syvemmälle rakenteisiin.

Kuivauksen avulla voidaan välttyä materiaalien turhalta uusimiselta. Kuivaus on aina edullisempi vaihtoehto kuin kastuneiden rakenteiden ja materiaalien korvaaminen uusilla, ja oikein toteutettuna sillä saadaan luotettavasti korjattua tilanne vesivahinkoa edeltävälle tasolle.

Lue ohjeet vahinkosaneerauksen tilaamiseen täältä ».

Vesivahingon kartoitus ja purkutyöt ennen kuivausta

Ei-kiireellisissä kosteusvauriotapauksissa ennen kuivauksen aloittamista tehdään kosteusvaurion laajuuden kartoitus. Sen perusteella tiedetään, kuinka laajalla alueella rakenteiden avaamista ja kuivausta tarvitaan.

Kiireellisessä vesivahinkotilanteessa ensiapukuivaus voidaan aloittaa jo ennen kartoituksen tekemistä. Polygon tulee tarpeen vaatiessa paikalle heti vahingon ilmoittamisen jälkeen.

Vesivahingon tai kosteusvaurion korjaaminen vaatii lähes poikkeuksetta aina myös purkutöitä, jotta kuivaus pystytään toteuttamaan kunnolla. Purkutöiden laajuus on hyvin tapauskohtaista, mutta yleensä vähintäänkin pintamateriaaleja joudutaan poistamaan.

Rakenteet, joihin on jo ehtinyt tulla mikrobivaurioita, tulee nykyisen lainsäädännön mukaisesti purkaa (asumisterveysasetus 545/2015). Merkitystä on esimerkiksi sillä, mitä materiaalia kastunut kohta on ja onko kosteusvaurion aiheuttanut puhdas vesi vai viemärivesi. Viemärivesi sisältää jo itsessään bakteereja, joten sen aiheuttaman vaurion korjaamiseen ei pelkkä kuivaus riitä.

Vesivahingon kuivauksen kesto ja kuivaustavat

Kuivausvaiheen kesto on vesivahingon tai kosteusvaurion laajuudesta sekä käytettävistä kuivaimista riippuen yleensä 2–4 viikkoa. Ammattilaistason kuivaimilla vesivahingon kuivaus onnistuu mahdollisimman tehokkaasti, huomioon ottaen muun muassa kosteuden määrän, rakenteiden tyypin ja tilanteen kiireellisyyden.

Vesivahinkojen ja kosteusvaurioiden kuivaukseen on käytettävissä monia erityyppisiä kuivaimia, ja niitä yhdistelemällä löytyy paras kuivausratkaisu. Lämpömatto- ja lämpölevykuivaimien kuivausteho perustuu kastuneen rakenteen lämmittämiseen, jolloin kosteutta haihtuu lämmitettävältä pinnalta ilmaan. Ilmankuivaimet puolestaan poistavat kosteutta ilmasta.

Lue lisää kuivaimista täältä ».

Laajoissa vesivahingoissa tarvitaan alipaineistuksen tekemistä (imukuivaus) kastuneeseen eristetilaan. Siinä kosteutta imetään pois rakenteisiin tehtyjen imureikien kautta ja kuivaa ilmaa puhalletaan samanaikaisesti tilalle rakenteisiin tehtyjen korvausilmareikien kautta.

Kun kuivaus aloitetaan, Polygonin asiantuntijat tuovat tarvittavat kuivaimet paikoilleen ja kertovat kuivauksen etenemisestä asiakkaalle.

Lue myös artikkelimme Vesivahinkojen kuivaus – mitä vaihtoehtoja on olemassa?

Kosteusmittaukset kuivauksen aikana ja sen jälkeen

Kuivuminen varmistetaan aina mittauksilla, jotta kosteuden poistumisesta voidaan olla täysin varmoja. Vasta sen jälkeen aloitetaan korjausrakentaminen.

Mittaus tehdä poraamalla reikä kuivattavaan betonirakenteeseen tai mittaamalla suhteellinen kosteus kuivattavasta eristemateriaalista.

Mikäli rakenteista löytyy vielä vähänkään kosteutta, kuivausta jatketaan.

Asuminen vesivahingon kuivauksen aikana

Sijaisasumisen tarve riippuu tietysti paljon vesivahingon ja kuivattavan alueen laajuudesta sekä sijainnista. Usein huoneistossa asuminen on mahdollista kuivaus- ja korjausprosessista huolimatta, erityisesti pienempien vahinkojen ollessa kyseessä. Kuivausjärjestelyt pyritään aina toteuttamaan niin, että ne häiritsevät mahdollisimman vähän asumista.

Jos vesivahinko on vakuutuksesta korvattava, maksaa vakuutusyhtiö yleensä sijaisasunnon kuivauksen ja remontin ajaksi, riippuen kuitenkin vakuutuksen laajuudesta.

Teemme vesivahinkojen kuivaukset ammattitaidolla

Ota yhteyttä meihin numeroon 020 7484 01 tai 020 7484 00 (24 h).

Tutustu myös vesivahinkojen kuivauspalveluumme

Soita Polygonille Lähetä viesti

Ota yhteyttä!