Vastuullista liiketoimintaa pitkällä tähtäimellä

Vastuullista liiketoimintaa pitkällä tähtäimellä

Vastuullisuus on Polygonille sydämenasia ja kestävä kehitys on luonnollinen osa ydinliiketoimintaamme. Kunnostamme vaurioituneet rakennukset mahdollisimman resurssitehokkaasti ja autamme asiakkaitamme estämään vahinkojen syntymisen ennaltaehkäisevästi. Kestävä kehitys on myös keskeinen tekijä asiakkaillemme, työntekijöillemme ja muille keskeisille sidosryhmillemme, mikä tuo Polygonille sekä suuria mahdollisuuksia että haasteita. Hallitsemme näitä kestävän kehityksen kehyksemme, Vastuumme-ohjelman, kautta.

Vastuullisuusohjelmamme

Polygonin vastuullisuusohjelma Vastuumme (Our Responsibility) pyrkii antamaan meille yrityksenä suuntaviivat riskien minimoimiseen ja arvojemme turvaamiseen sekä kestävään, vastuulliseen toimintaan asiakkaitamme, työntekijöitämme, yhteiskuntaa ja ympäristöä kunnioittaen. Ohjelma kulkee käsi kädessä myös liiketoimintamallimme, Polygon-mallin, kanssa.

Ohjelma koostuu kolmesta osa-alueesta

vastuumme pyramidi.png

Ympäristövaikutusten vähentäminen

Vahinkojen korjaus on ydinliiketoimintaamme, jossa vaurioitunut kiinteistö ja muu omaisuus saadaan mahdollisimman tehokkaasti takaisin käyttöön. Teemme myös yhteistyötä asiakkaiden kanssa estääksemme vahingot jo ennakolta. Palvelujemme avulla rajoitamme uusien materiaalien ja laitteiden käyttöä ja vähennämme jätettä, mikä vähentää sekä ympäristövaikutuksia että taloudellisia kustannuksia. Vuoden 2023 alussa allekirjoitimme Science Based Targets -aloitteen (SBTi). Lue lisää>>

Suosittu työnantaja

Työntekijämme ovat tärkein voimavaramme, ja heidän omistautumisensa ja pätevyytensä ovat menestyksemme kannalta ratkaisevia. Pyrimme luomaan hyviä, turvallisia ja osallistavia työympäristöjä, joissa työntekijämme tuntevat voivansa sitoutua ja kehittyä. Huolehtimalla hyvin työntekijöistämme ja osoittamalla arvostusta heille vahvistamme mielikuvaa Polygonista suosittuna työnantajana. Työllistämme yli 6600 erilaisen taustan omaavaa työntekijää 16 maassa. Lue lisää>>

Vastuullista liiketoimintaa

Meillä on vastuu harjoittaa liiketoimintaamme korkeiden eettisten standardien mukaisesti ja kunnioittaen erilaisia ​​sidosryhmiämme, kuten asiakkaitamme, työntekijöitämme ja yhteiskuntaa yleensä. Odotamme työntekijöidemme näyttävän esimerkkiä arvomme rehellisyys, erinomaisuus ja empatia ohjaavina periaatteinaan. Edistämme digitaalisia ratkaisuja palvelujemme laajentamiseksi mm. vahinkojen ennaltaehkäisemisessä ja olosuhdehallinnassa. Lue lisää>>

Vastuumme ympäristöstä, ihmisistä, yhteiskunnasta ja liiketoiminnasta

Ota yhteyttä!