IoT-olosuhdeseuranta

Olosuhdehallinta
Service icon

IoT-olosuhdeseuranta

Olosuhdeseuranta on Polygonin palveluista se, jossa IoT-teknologian (Internet of Things) hyödyt ovat ehdottomat. Sen avulla prosessit yksinkertaistuvat ja tehostuvat huomattavasti. IoT tarkoittaa internetverkon laajentumista laitteisiin, joiden ohjaus ja seuranta ovat mahdollisia internetverkon kautta. Pilvipalvelu liittää laitteet, palvelut, järjestelmät ja ohjelmistot yhteen, jolloin analytiikka saadaan visualisoitua käyttäjäystävälliseen muotoon.

Olosuhdeseuranta rakennustyömailla

Tänä päivänä rakennustyömailla ollaan hyvin tietoisia kosteudenhallinnan tarpeellisuudesta. Betonin kosteusmittaus on vaatinut perinteisesti aina työmaakäynnin, mutta nyt rakenteiden kuivumista voidaan seurata myös etänä Polygonin olosuhdeseuranta-palvelun avulla. Langattomat anturit välittävät koko ajan oikea-aikaista tietoa betonin kosteustasosta. Kaikkien IoT-antureiden tuottama data on seurattavissa web-selaimessa tai mobiilisovelluksessa. Laitteet ovat varmatoimisia ja luotettavia. Niiden ympärille on kehitetty Polygonin palvelua varten räätälöidyt IoT-ratkaisut ja olosuhdeseurannan kokonaisuus. Tietojen seurantamittarit ja -näkymät ovat myös muokattavissa asiakkaan haluamaan muotoon. Mittaustietoja voivat seurata kaikki määritellyt tahot, kuten rakentaja, omistaja, kohteen haltija, asiakas, kohteen käyttäjät ja Polygon reaaliaikaisesti omalla helppokäyttöisellä käyttöliittymällä milloin ja missä vain.

Rakenteista saadaan seurantatietoa mm. lämpötilasta, suhteellisesta kosteudesta, absoluuttisesta kosteudesta ja kastepisteestä. Rakenteista saatavan tiedon lisäksi voidaan seurata kohteessa vallitsevia sisäilmaolosuhteita yleisesti (ilmaolosuhteiden mittaus). Tästä datasta saadaan myös homeriski-indeksi, jonka avulla tunnistetaan mahdolliset ongelmatilanteet tiloissa ja materiaaleissa. Rakennemittaukseen on kahta anturityyppiä, betoniin valun yhteydessä upotettavia ja porareikään asennettavia. Polygonin olosuhdeseuranta voidaan raportoida osaksi kohteen rakentamisen ja laadunvarmistuksen dokumentaatiota. 

Olosuhdeseuranta mahdollistaa työvaiheiden optimoinnin

Turhat työmaakäynnit ja niistä aiheutuvat kustannukset jäävät pois, kun olosuhdemittaus tehdään pääasiassa IoT-teknologian avulla. Reaaliaikainen datan kerääminen ja hallinnointi etänä mahdollistaa ennen kaikkea työvaiheiden optimoinnin. Näin työmaa saadaan pidettyä aikataulussa ja parhaimmillaan voidaan jopa aloittaa yksittäisiä työvaiheita etuajassa. 
Jos rakenteiden riittävä kuivuminen ei mahdollista aikataulussa pysymistä, voidaan tehdä hyvissä ajoin dataan pohjautuva päätös koneellisen kuivauksen käynnistämisestä. Polygonin asiantuntijat mitoittavat kuhunkin tarpeeseen sopivat, kustannustehokkaat kuivauslaitteet ja/tai lämmityslaitteet Polygonin laajasta kalustovalikoimasta. Palvelu sisältää kaluston mitoituksen lisäksi asennuksen ja ylläpidon, jossa kuivauksen ja/tai lämmityksen toimivuus varmistetaan. Polygonilla on ympärivuorokautinen päivystyspalvelu. Luotettavalla olosuhdeseurannalla ja olosuhteiden hallinnalla luodaan edellytykset laadukkaalle rakennustyön lopputulokselle.

Olosuhdeseurantaa voidaan hyödyntää myös muissa kohteissa kuin rakennustyömailla.
IoT olosuhdeseurannan lisäksi olosuhdehallinnan palveluihin kuuluvat kosteusmittaukset, kuivauspalvelut ja lämmityspalvelut.

Ota yhteyttä asiantuntijaan
Soita: 020 7484 01
Kysy lisää palvelustamme > 

Tutustu muihin olosuhdehallinnan palveluihimme:

Ota yhteyttä!