Myyntiassistentti

Myyntiassistentti Satu kertoo työstään ja siitä, mikä työssä on parasta.

Kuvaile työtäsi ja kerro mitä siihen kuuluu.

Työhöni kuuluu mm. työmaiden ylläpitoon liittyvää tallennustyötä, ostolaskujen käsittely, myyntilaskutus, tiedonantovelvollisuusraportointi ja kaikki muut yleiset toimistotyöt.

Mikä on parasta työssäsi?

Työn vaihtelevuus tietyistä rutiineista huolimatta, ehdottomasti mukavat työkaverit ja yhteydenpito asiakkaiden sekä eri sidosryhmien kanssa. Tunnen, että voin olla apuna, vaikka en konkreettisesti työmaalla olekaan. Uudet haasteet esim. tietotekniikan kehitys ja tämän myötä asiakkaiden entistä nopeampi palvelu, tuovat myös mielekkyyttä työhön. Tietysti ison yrityksen tuki on tärkeää; apua saa aina tarvittaessa.

Ota yhteyttä!