Vesivahinko taloyhtiössä

Taloyhtiön vesivahingoissa vastuu jakautuu taloyhtiön ja asukkaiden kesken. Olennaista on toimia nopeasti vahingon huomattuaan sekä huolehtia siitä, että kotivakuutus on voimassa.

vesivahinko taloyhtiössä polygon

Miten taloyhtiössä sattuneessa vesivahinkotilanteessa pitää toimia?

Kun taloyhtiössä sattuu vesivahinko, taloyhtiön asukkaat ovat usein ensimmäisiä, jotka vahingon huomaavat. Tällaisessa tilanteessa asukkaan tulee ilmoittaa välittömästi huoltoyhtiöön ja/tai isännöitsijälle.

Huoltoyhtiön työntekijä tulee pikimmiten paikalle toteamaan, millaisia toimenpiteitä asia vaatii tai tilaa heti vahinkoalan yrityksen paikalle. Nopea toiminta on tässä vaiheessa erittäin tärkeää, jotta vahinkoa pystytään vielä rajaamaan mahdollisuuksien mukaan ja estämään lisävahinkojen syntyminen. Polygon päivystää ympäri vuorokauden kiireellisten vesivahinkojen varalta valmiina jälkivahinkojen torjuntatöihin.

Huoltoyhtiö ilmoittaa vesivahingosta isännöitsijälle, mikäli osakas ei ole sitä jo tehnyt. Isännöitsijä tekee vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiöön ja soittaa tilanteen vaatiessa suoraan kiinteistövahinkojen kartoittamiseen ja korjaamiseen erikoistuneelle toimijalle. Jos vahinko ei ole luonteeltaan kiireellistä korjausta vaativa, tämä tieto voi mennä kartoituksen ja korjaustöiden tekijälle myös vakuutusyhtiön kautta.

Miten taloyhtiössä sattuneen vesivahingon korjausprosessi etenee?

Kun Polygon tilataan vesivahingon kartoituksen tekijäksi, tulemme paikalle mahdollisimman pian. Kartoituksesta teemme raportin, jonka toimitamme isännöitsijälle. Hän vastaa asian hoitamisesta eteenpäin ja tarvittaessa raportin toimittamisesta taloyhtiön vakuutusyhtiöön sekä osakkaalle. Polygon palvelee vesivahinkotapauksissa avaimet käteen -periaatteella alkaen vahinkokartoituksesta ja kuivauksesta korjausrakennustöiden viimeistelyyn asti. Sujuvinta onkin, jos kaikki korjausprosessin vaiheet tilataan samalta toimijalta, niin työt etenevät saumattomasti.

Kartoituksen jälkeen vesivahinkokohteessa aloitetaan kuivaustyöt, jotka kestävät lähes poikkeuksetta useampia viikkoja. Yleensä tarvitaan myös jonkin verran purkutöitä, joiden laajuus vaihtelee vahingosta ja vahingoittuneista materiaaleista riippuen.

Kun kuivuminen on varmistettu kosteusmittauksilla, voidaan aloittaa jälleenrakennustyöt, joilla vahingoittunut tila tai tilat saadaan takaisin käyttöön.

Taloyhtiössä sattuneesta vesivahingosta on usein tarvetta viestiä taloyhtiön asukkaille ja osakkaille. Isännöitsijän tehtävä on huolehtia heille viestimisestä, mutta tarvittaessa myös me voimme olla siinä apuna. Kun kuivaus- ja korjaustoimenpiteitä aloitetaan, pyrimme viestimään siitä taloyhtiön ilmoitustaululla, mikäli vahingon hoidosta aiheutuu haittaa muille asukkaille.

Muuta huomioitavaa vesivahingossa taloyhtiössä

vesivahinko taloyhtiössä kartoitus kuivaus korjaus polygonJos kyseessä on äkillinen ja ennalta-arvaamaton vesivahinko taloyhtiössä, korvaa vakuutusyhtiö korjauskulut vakuutusehtojen puitteissa joko asukkaan omasta kotivakuutuksesta tai taloyhtiön vakuutuksesta. Nyrkkisääntö on se, että taloyhtiö vastaa talon rakenteista, kun taas asukkaan omaan kotivakuutukseen menevät pinnoitteet ja irtaimisto. Vastuunjakoon voit tutustua tarkemmin täällä.

Vesivahingosta on siis aina tehtävä ilmoitus myös omaan vakuutusyhtiöön, jotta myös pintamateriaalit saadaan korvattaviksi. Toinen tärkeä näkökulma on tilapäisasuminen kuivauksen ja remontin aikana: Taloyhtiö ei maksa mahdollista vesivahingosta johtuvaa asumisen keskeytystä, joten sitä varten on aina oltava oma kotivakuutus.

Korvattavuuden kannalta merkitystä on myös vahingon syyllä. Jos vahinko on selkeästi aiheutunut asukkaan omasta huolimattomasta toiminnasta, kuten suihkun lattiakaivon päälle nukahtamisesta tai asukkaalle kuuluvien asunnon huoltotoimenpiteiden laiminlyömisestä, korjauskustannukset saattavat jäädä itselle maksettaviksi.

Tärkeää on muistaa myös se, että osakkaan ei pidä omin päin lähteä korjaamaan vesivahingosta aiheutuneita vaurioita. Taloyhtiön on oltava tietoinen tapahtuneista vahingoista ja ilmoittamisvelvollisuuden piiriin kuuluvista korjaustöistä. Jos vahingon korjausyritys saa aikaan tilanteen pahenemisen entisestään, se voi vaikuttaa myös vakuutuskorvattavuuteen.

Hoidamme vesivahinkojen korjausprosessit ammattitaidolla

Kun tarvitset asiantuntevaa apua vesivahinkojen kartoittamisessa, kuivaamisessa ja korjaamisessa, ota yhteyttä meihin numeroon 020 7484 01 tai työajan ulkopuolella 020 7484 00 (24 h).

Tutustu myös vesivahinkojen kuivauspalveluumme.

Lue lisää vesivahingoista ja niiden ehkäisemisestä:

Vesi- tai palovahinko taloyhtiössä – miten vastuu jakautuu?

Miten kotivakuutus vastaa vesi- ja palovahingon sattuessa?

Ehkäise vesivahinkojen ja kosteusvaurioiden syntyminen

Soita Polygonille Lähetä viesti

Opi huomaamaan vesivahingon merkit ja välttämään vesivahinkoja. Tietoa myös mm. erilaisista kuivaimista ja kuivauksesta.

Ota yhteyttä!