Mitä teen, kun kotona sattuu vahinko? Tutustu vahinko-oppaaseen

Kun vesi- tai palovahinko yllättää, tarvitaan nopeaa toimintaa. Siksi on hyvä perehtyä toimintaohjeisiin jo ennakkoon, jotta tositilanteessa ei kulu turhaan aikaa tiedon etsimiseen. Mitä nopeammin vahinkojen korjaamisessa päästään alkuun, sitä pienemmillä vaurioilla yleensä selvitään.

vahinko-opas_kun vahinko yllättää_polygon

1.      Estä jälkivahingot

Äkillisten vesi- ja palovahinkojen sattuessa on tärkeintä ryhtyä viipymättä rajoittamaan vahinkoa ja torjumaan jälkivahinkoja esimerkiksi poistamalla irtovettä. Usein tähän tarvitaan ulkopuolista asiantuntija-apua ja -välineitä. Soita silloin Polygonin hätäpäivystysnumeroon 020 7484 00, jossa päivystetään 24 tuntia vuorokaudessa tällaisten tapausten varalta.

2.      Tee vahinkoilmoitus

Heti kiireellisten vahingon rajoitustoimenpiteiden jälkeen kannattaa tehdä ilmoitus vahingosta vakuutusyhtiöön, jossa kiinteistö ja/tai irtaimisto on vakuutettu. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse, mutta isoissa vahingoissa vahinkoilmoitus on hyvä tehdä varmuuden vuoksi aina kirjallisesti.

Jos asut taloyhtiössä, ilmoita vahingosta välittömästi isännöitsijälle tai vuokranantajalle. Toimistoajan ulkopuolella välitön ilmoitus tehdään isännöitsijän sijaan taloyhtiön edustajalle tai huoltoyhtiön asiakaspalveluun. Isännöitsijä huolehtii vahinkoilmoituksen tekemisestä kiinteistön vakuutusyhtiöön ja asukas omaan kotivakuutusyhtiöönsä.

Tässä yhteydessä vakuutuksenottaja voi kertoa vakuutusyhtiölle minkä yhtiön hän haluaa kartoittamaan vahingon. Polygon on kaikkien vakuutusyhtiöiden hyväksymä korjausurakoitsija ja kumppani, jonka vahinkokartoituspalvelua pidetään korkeatasoisena asiakastyytyväisyystutkimuksissa vuodesta toiseen. Kannattaa siis pyytää Polygon tekemään vahinkokartoitus.

3.      Vahinko kartoitetaan

Kartoituksen tarkoitus on selvittää vahingon laajuus sekä syy. Isoissa vahingoissa paikan päälle asiaa selvittämään tulee yleensä vakuutusyhtiön tarkastaja, joka kirjaa tiedot tarkastuspöytäkirjaan.

Usein vakuutusyhtiö siirtää selvitystyön asiantuntijayritykselle. Polygon toimii vakuutusyhtiöiden kumppanina tässä tehden noin 11 000 kosteuskartoitusta vuodessa. Kartoituksessa tehdään kosteusmittauksia, kuvataan vahinkoja ja saatetaan joutua avaamaan rakenteita. Joskus otetaan myös esimerkiksi materiaalinäytteitä. Polygon tekee tutkimuksista kartoitusraportin, joka toimitetaan tilaajalle sekä tarvittaessa vakuutusyhtiöön.

4.     Vahingon korvattavuus

Vahingon syystä riippuu, korvaako vakuutus vahingon vai ei. Korvattavuus on määritelty vakuutusehdoissa. Rakennusvirheistä, kuten puutteellisesta vedeneristyksestä, aiheutuneita vahinkoja ei yleensä korvata. Äkilliset ja arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneet vahingot on useimmiten määritelty korvattaviksi. Joskus vahinko voi olla myös osittain korvattava. Jos syy on selvillä, vakuutusyhtiö voi ottaa alustavasti kantaa vahingon korvattavuuteen. Samalla voidaan sopia jatkotoimenpiteistä. Jos syytä ei tiedetä, korvattavuus selviää myöhemmin purku- ja korjaustöiden edetessä.

Vahingoittunutta irtaimistoa tai vaihto-omaisuutta ei saa hävittää ennen kuin vakuutusyhtiö on tarkastanut sen tai antanut luvan hävittämiseen.

Vakuutuksenottaja voi valita haluamansa yrityksen tekemään jatkotoimenpiteet eli kuivaus- ja korjaustyöt. Polygon on turvallinen valinta mm. siksi, että yhtiöllä on Suomen laajin kuivauskalustovalikoima, josta löytyy sopiva laitteisto kaikenlaisiin tapauksiin. Polygonin työntekijöitä koulutetaan jatkuvasti, he tuntevat erilaiset rakenteet ja heillä on osaamista valita oikeat kuivaus- ja korjaustavat.

5.      Vahinko kuivataan ja korjataan

Vesivahingoissa rakenteet joudutaan usein kuivaamaan koneellisesti ennen korjaustöitä. Vakuutusyhtiö ja vakuutuksenottaja sopivat keskenään, kuka pyytää tarjoukset korjaustöistä. Useimmiten vakuutusyhtiö pyytää tarjoukset ja arvioi ne. Sen jälkeen vakuutuksenottaja tekee kirjallisen tilauksen korjaustyöstä työn suorittavaan yritykseen. Korjaustyön sopimusosapuolet ovat siis yleensä vakuutuksenottaja ja urakoitsijaliike. Niissä vahingoissa, joita vakuutusyhtiö ei korvaa, osapuolet ovat kiinteistön omistaja ja korjausurakoitsija.

Suurissa vahingoissa voi olla tarve asumisen keskeyttämiselle. Varsinkin jos vakuutuksenottaja on estynyt valmistamasta ruokaa, peseytymästä tai ei voi käyttää WC:tä korjaustöiden takia, hänellä saattaa olla mahdollisuus saada korvausta tilapäisasunnon kustannuksista vakuutusyhtiöstään. Asia tulee selvittää etukäteen vakuutusyhtiön kanssa.

Urakoitsija korjaa tilat vahinkoa edeltäneeseen tasoon. Jos vakuutuksenottaja haluaa teettää perusparannuksia, niiden kustannukset kuuluvat luonnollisesti hänelle itselleen.

Polygon ilmoittaa työssä käytettyjen laitteiden osalta sähkökulutusarvion laskun tiedoissa, jonka perusteella vakuutusyhtiöstä tai taloyhtiöstä voi hakea korvausta.

6.      Korjaustyön lasku ja omavastuuosuuden maksaminen

On hyvä huomioida, että lähes kaikissa vakuutuksissa vakuutuksenottajan maksettavaksi kuuluu ns. omavastuuosuus korjauskustannuksista. Omavastuuosuuden suuruus kannattaa selvittää hyvissä ajoin ja varautua sen suorittamiseen.

Yleinen vahinkoalan toimintatapa on, että korjausliikkeestä lähetetään lasku toiselle sopimusosapuolelle eli vakuutuksenottajalle, joka toimittaa allekirjoituksellaan varustetun laskun eteenpäin vakuutusyhtiöönsä. Kopio laskusta kannattaa jättää itselle. Vakuutusyhtiö maksaa korvausosuuden urakointiliikkeelle ja lähettää vakuutuksenottajalle korvauspäätöksen, josta selviää vakuutuksenottajan omavastuuosuus. Tämän vakuutuksenottaja suorittaa urakointiliikkeelle. Joissakin tapauksissa vakuutusyhtiö maksaa korvaussumman vakuutuksenottajalle, jonka tulee tällöin maksaa koko korjauslasku urakointiliikkeelle.

Korvauksen suuruuteen saattaa vaikuttaa se onko omaisuus vakuutettu täydestä arvostaan. Alivakuuttaminen pienentää korvauksen määrää. Myös mahdolliset kiinteistön ikävähennykset voivat pienentää korvauksen suuruutta, jolloin itselle jää hoidettavaksi suurempi osuus korjauskustannuksista.

Vakuutusyhtiöiden toimintatavat vaihtelevat korjaustyölaskun käsittelyn ja maksamisen osalta:

 • Joissakin tapauksissa laskut lähetetään suoraan vakuutusyhtiöön ja vakuutuksenottajalle toimitetaan laskukopio tiedoksi sekä myöhempää omavastuuosuuden maksamista varten.
 • Joissakin tapauksissa korjausliikkeestä lähetetään lasku toiselle sopimusosapuolelle eli vakuutuksenottajalle, joka toimittaa allekirjoituksellaan varustetun laskun eteenpäin vakuutusyhtiöönsä. Kopio laskusta kannattaa jättää itselle. Vakuutusyhtiö maksaa korvausosuuden urakointiliikkeelle ja lähettää vakuutuksenottajalle korvauspäätöksen, josta selviää vakuutuksenottajan omavastuuosuus. Tämän vakuutuksenottaja suorittaa urakointiliikkeelle laskukopion viitenumerolla.
 • Joissakin tapauksissa vakuutusyhtiö maksaa korvaussumman vakuutuksenottajalle, jonka tulee tällöin maksaa koko korjauslasku urakointiliikkeelle.

Polygonin kokonaispalvelu takaa vesivaurion hoitamisen sujuvasti ja vaivattomasti yhden toimittajan kanssa kartoituksesta ja kuivauksesta korjaustöiden viimeistelyyn asti. Lue lisää palveluistamme täältä ».

7.      Remontin rahoitus

Polygonin kuluttaja-asiakkailla on mahdollisuus joustavaan rahoitusratkaisuun, jos remontin toteutukseen tarvitaan rahoitusta. Tämä palvelu on lisätty täydentämään Polygonin kokonaispalvelua. Remonttirahoitusta voi hakea 300-40000€. Tarkemmat tiedot ja ohjeet rahoituksen hakemiseen löytyvät täältä »

8.     Näin saat mahdollisimman sujuvan vahingonhoitoprosessin

Sujuva vahingonhoitoprosessi sisältää Polygonin koulutetun vahinkokartoittajan ammattimaisesti tekemän vahinkokartoituksen, oikein suoritetun rakenteiden kuivauksen loppumittauksineen sekä ajantasaisten korjausohjeiden mukaisesti suoritetun jälleenrakennustyön. Vahingonhoitoprosessin aikana Polygon tiedottaa suunnitelmista ja aikatauluista, toimittaa raportit ja ilmoittaa sähkönkulutusarvion.

 • Minimoi itse vahinkoja ja soita tarvittaessa Polygon apuun 020 7484 00 (hätäpäivystys 24h).
 • Ilmoita vahingosta vakuutusyhtiöösi ja sano samalla, että haluat Polygonin tekemään vahinkokartoituksen.
 • Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen jälkeen, valitse Polygon jatkamaan vahingon kuivaus- ja korjaustyötä.
 • Samalla voit teettää perusparannustöitä Polygonin rakennusalan ammattilaisilla omalla kustannuksellasi.
 • Hae tarvittaessa Polygon Rahoitusta korjauskulujen hoitamiseksi.
 • Toimi laskun saatteen mukaisesti. Jos saat alkuperäisen laskun, toimita se vakuutusyhtiöösi. Jos saat laskukopion, säilytä se ja maksa sen viitenumerolla omavastuuosuutesi vakuutusyhtiön ilmoitettua omavastuuosuuden suuruuden.
  Jos olet hakenut Polygon Rahoitusta, Polygon lähettää laskun suoraan rahoitusyhtiöön,josta tulee sovitun mukainen kuukausierä maksettavaksi.

Lataa vahinko-opas käyttöösi:

» Vahinko-opas suomeksi, pdf
» Vahinko-opas ruotsiksi, pdf 

Soita Polygonille  Lähetä viesti

Vahinkokartoitus - Tutustu ja tilaa - Polygon

Tutustu vahinko-oppaaseen, tietoon hajunpoistosta ja desinfioinnista ym. sisältöön:

Ota yhteyttä!