Palovahingon korjaus pientalossa

Omakotitalon palovahingon korjausta edesauttaa, että jälkivahinkojen torjunta aloitetaan mahdollisimman nopeasti tulipalon sammutustöiden päätyttyä. Näin minimoidaan sekä vahingot että niiden aiheuttamat korjaus- ym. kustannukset.

palovahingon korjaus pientalossa polygon

Ensimmäisenä jälkivahinkojen torjunta

Jälkivahinkojen torjunta on ensimmäinen vaihe, joka suoritetaan heti vahingon jälkeen päivystystyönä. Kohteessa saattaa olla pelastuslaitos vielä paikan päällä tai se on juuri lähtenyt. Tällöin tehdään sellaiset työt, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaa lisävahinkoja ja lisää palovahingon korjaustarpeita.

Yleisesti ottaen suojataan irtaimistoa, peitetään rikkoutuneet katot, suljetaan aukot, varmistetaan lämmitys ja estetään jäätymisvauriot. Järjestetään tilapäinen sähköistys, poistetaan irtovesi ja asennetaan tilakuivaus, tehdään alustavat hajupoistotoimenpiteet ja varmistetaan, ettei kiinteistöön pääse rikkoontuneista aukoista.

Omakotitalon palovahinko: tyypillisimmät syyt

Suomessa syttyy vuosittain tuhansia tulipaloja. Tulipalon syttymissyitä ovat esimerkiksi vialliset sähkölaitteet, kuumalle kiukaalle pudonneet tekstiilit, huolimaton lieden käyttö, huonokuntoisen sähköjohdon aiheuttama oikosulku, varomaton kynttilöiden ja tuikkujen polttaminen sekä takasta lentävät kipinät.

Jos kodin paloturvalaitteet ovat kunnossa ja reagointi on nopeaa, tulipalosta voi selvitä omin voimin ja melkein pelkällä säikähdyksellä. Valitettavan usein tulipalo ehtii kuitenkin aiheuttaa kiinteistölle ja sen irtaimistolle mittavaa tuhoa.

Muistathan, että omakotitalon palovahinko, olipa se kuinka pieni tahansa, vaatii aina yhteydenottoa lähipelastusyksikköön. Lue aiheesta lisää artikkelistamme: Pienikin palovahinko kannattaa ilmoittaa!

Palovahingon korjaus vaatii nopeaa toimintaa    

tulipalo omassa kodissa polygonTulipalo omassa kodissa on aina järkyttävä kokemus. Sammutustöiden jälkeen koti on lohduton näky ja jopa asumiskelvottomassa kunnossa. Jotta vahingot saadaan minimoitua ja irtaimistoa pelastettua mahdollisimman paljon, on sammutustöiden jälkeen aloitettava välittömästi jälkivahinkojen torjunta ja palosaneeraus. Ripeällä toiminnalla sekä vahingot että kustannukset saadaan minimoitua.

Tulen tekemien vaurioiden lisäksi kiinteistön rakenteet ja irtaimisto kärsivät monista palon aiheuttamista vahingoista: huomattavat haju-, savu-, noki- ja vesivauriot ovat yleisiä palovahinkokohteissa.

Tulipalon palosaneeraustyöt

Pienen palon jälkeen kodin perusteellinen tuuletus ja tekstiilien pesu voi riittää poistamaan savun aiheuttamat hajuhaitat, mutta isompien tulipalojen savuvahingot vaativat aina erikoiskemikaalein suoritettavaa pesua. Vaikeimmissa tapauksissa erikoispesukaan ei riitä poistamaan savun hajua, vaan savun vahingoittamia pintoja ja rakenteita on maalattava tai purettava ja rakennettava uudelleen.

Palavan alueen pintamateriaalit vaikuttavat siihen, paljonko nokea syntyy ja kuinka vaikeasti puhdistettavaa se on. Noen tummentamien pintojen puhdistaminen onnistuu helpoimmillaan kevyellä pesulla, mutta massiivisemmat vahingot vaativat aina ammattimaista nokipesua.

Savun ja noen lisäksi tulipalon jälkivahinkoja voi aiheuttaa vesi. Sammutusvesien kastelemat rakenteet pitää käsitellä ja kuivata huolella haju- ja homevaurioiden ehkäisemiseksi. Pinnat ja rakenteet saattavat kastua niin pahasti, että ne vaativat jopa uudelleen rakentamista. 

Tulipalon jälkivahinkojentorjunta ja palosaneeraus on ammattilaisen työtä

Tulipalojen jälkivahinkotyöt ovat Polygonin vahvaa erikoisosaamista. Hoidamme jälkivahinkojen torjunnan ja palosaneerauksen. Toimimme yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa ja saavumme usein palopaikalle heti sammutustöiden päätyttyä pelastuslaitoksen kutsumana.

Ensimmäiseksi palopaikalle saavuttuamme mm. rajoitamme ja puhdistamme kiireellisimpiä savu- ja nokivahinkoja sekä torjumme sammutuksen aiheuttamia korroosio- ja vesivahinkoja. Jälkivahinkojentorjunta-töiden jälkeen jatkamme tarpeen mukaan vahinkosaneerausta puhdistustöillä ja vahinkojen korjaamisella.

Tutustu palovahinkoihin liittyviin palveluihimme>>

Lue pieniä valovahinkoja ja palovahinkojen ennaltaehkäisyä koskevia ohjeita:

Ota yhteyttä!