Suosittu työnantaja

Polygonilla ihmiset ovat etusijalla. Keskeiset voimavaramme ovat ihmiset, osaaminen ja teknologia – tässä järjestyksessä. Uskomme, että jos työntekijämme voivat hyvin ja ovat sitoutuneita, he myös pärjäävät hyvin ja tuottavat tyytyväisiä asiakkaita. Tämä on liiketoimintafilosofiamme – Polygon-mallin – perusta ja erittäin keskeinen osa vastuullisuusohjelmaamme.

yhteiskuntavastuu suosittu työnantaja polygon

Hajautettu organisaatio

Polygonilla on hajautettu ja matala organisaatiorakenne, jossa on selkeät vastuut. Vapaus organisoida ja hallita omaa työtään vähentää stressiä ja lisää motivaatiota. Ajatuksemme on selvä: ollakseen tehokkaita, työntekijöitämme on kannustettava ja saatava toimimaan itsenäisesti vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Siksi varmistamme, että jokaisella on oikea osaaminen, tiedot ja työkalut tehdä oikeat päätökset viipymättä. Seuraamme tätä vuosittain työntekijäkyselyn avulla. Vuodelta 2019 tehdyssä työntekijätutkimuksessa 91 prosenttia ilmoitti kokeneensa voivansa tehdä päätöksiä tarvittaessa.

Sitoutuneet työntekijät

Suosittuna työnantajana oleminen on tärkeää. Polygon tekee vuosittain konserninlaajuisen työntekijätutkimuksen. Tämä tarjoaa ihmisillemme mahdollisuuden ilmaista näkemyksensä, toiveensa ja huolensa. Kaikki työntekijät kaikissa maissa ovat tervetulleita osallistumaan.
Henkilöstön vaihtuvuus on laskenut viime vuosina monien toimintojen, kuten perehdytysprosessien parantamisen, hyvinvointitoimintojen sekä koulutukseen ja kehittämiseen keskittymisen ansiosta. Panostamme työntekijöiden työturvallisuuteen, joka on meille merkittävä asia.

Tehokasta ja ainutlaatuista sisäistä koulutusta

Koulutuksessa lähdemme liikkeelle konsernitason käytännöistä, mm. Eettisistä ohjeista. Nämä oppimispolut sijaitsevat PolyProssa, joka on konsernin oppimisen hallintajärjestelmä. Se on tärkeä työkalu vastuullisuusohjelmamme tukemisessa, koska se tavoittaa kaikki työntekijät ja varmistaa heidän tukensa Polygonin vaatimustenmukaisuudelle ja laadulle. Siinä yhdistyvät paikallisesti ja keskitetysti kohdistetut koulutusohjelmat sekä verkko-oppimiskurssit paikallisella kielellä kustannus- ja aikatehokkaasti.
Suomessa toimialapäälliköt järjestävät palveluihin liittyvää monimuotoista koulutusta. He neuvovat ja opastavat, ja heidän puoleensa voi kääntyä epävarmoissa tilanteissa.

Polygon Academy

Polygon Academy on sisäinen kehitysohjelmamme johtajille ja päälliköille. Polygonin johtajien ja päälliköiden kyvyt ovat avainasemassa työntekijöidemme viihtyvyydessä, osaamisen säilyttämisessä ja kehittämisessä sekä viime kädessä yrityksen tuloksessa ja menestyksessä.

Vastuumme ympäristöstä, ihmisistä, yhteiskunnasta ja liiketoiminnasta

Ota yhteyttä!