Kosteudenhallinta työmaalla

Työmaan kosteudenhallinnan tavoitteena on varmistaa rakennuksen käyttäjille terveellinen sekä turvallinen ympäristö. Järkevällä kosteudenhallinnalla saadaan myös aikaan säästöjä rakentamiskustannuksissa.

kosteudenhallinta työmaalla kuivaus polygon

Kosteus vaarantaa rakentamisen laadun

Rakentamisprosessin aikana rakenteisiin jäänyt kosteus on aina riski rakennuksen laadulle ja samalla sen terveydelle. Siksi kosteudenhallintaan on tärkeää kiinnittää suunnitelmallisesti huomiota rakentamisen eri vaiheissa. Työmaan kosteudenhallinnalla varmistetaan rakenteiden riittävä kuivuminen ja estetään näin kosteusvaurioiden synty.

Oikeanlaisella kosteudenhallinnalla vältytään myös hitaan kuivumisen aiheuttamilta aikatauluviivytyksiltä. Kohteet voidaan toteuttaa suunnitelman mukaisessa aikataulussa erilaisista sääolosuhteista riippumatta. Kun kuivumisesta huolehditaan kerralla oikein, säästetään myös mahdollisissa kosteusvaurioiden aiheuttamissa korjauskustannuksissa.

Kosteudenhallinnan keinot rakennustyömailla

Kosteudenhallintaa voidaan tehdä monin tavoin: esimerkiksi suojaamalla materiaaleja kastumiselta, huolehtimalla oikeanlaisista työprosessien toteutuksista, kuivaamalla rakenteita koneellisesti ja lämmittämällä.

Oikein tehdyt rakenteiden suojaustoimenpiteet ovat olennainen osa kosteuden hallintaa. Suojaus voidaan tehdä erillisillä sääsuojilla tai julkisivusuojilla. Näin estetään tuotteiden vaurioituminen, ulkonäöllisten ja muiden laatuvirheiden syntyminen sekä terveydelle haitallisten mikrobikasvustojen syntyminen. Suojaustoimenpiteillä pystytään usein parantamaan myös työolosuhteita, lisäämään työmukavuutta ja -tehokkuutta sekä kohentamaan työnlaatua.

Lämmitys- ja kuivauskalustoilla kosteuden poistumista rakenteista voidaan tehostaa. Vaihtoehtoja lämmitys- ja kuivausratkaisujen toteuttamiseen on monia, ja ne kannattaa aina räätälöidä kohdekohtaisesti.

Lue lisää artikkeleista Lämmitys rakentamisen laadun parantajana ja Oikeanlaisen kuivaimen valinta.

Kosteudenhallinnan suunnitelmallisuus ja mittauksilla todentaminen

kosteudenhallinta kosteusmittauksilla todentaminen polygon

Työmaan kosteudenhallinnan suunnittelussa lähdetään liikkeelle kosteusriskien arvioinnista ja kuivumisaika-arvioiden määrittelystä. Valitettavan usein työmaalla kokonaisvaltainen olosuhdehallinta jää silti huomioimatta, vaikka nämä asiat vaikuttavat merkittävästi rakentamisaikatauluun.

Mittaussuunnitelma ja olosuhdehallintasuunnitelma kannattaakin tehdä jo työmaa-aikataulua laadittaessa, jotta aikatauluun vaikuttavilta yllätyksiltä vältytään. Polygon huolehtii ja ratkaisee olosuhdehallinnan haasteita aina projektin alkuvaiheesta lähtien, jotta työmaalla on käytössä oikeat ratkaisut laadukkaan ja terveen kiinteistön aikaansaamiseksi.

Kosteusmittauksilla seurataan olosuhdehallinnan toimien onnistumista ja ohjataan olosuhdehallinnan töitä työmaalla. Rakenteen kuivumattomuudella ja olosuhteilla on asiayhteys, sillä rakenteet eivät kuiva ilman oikeita olosuhteita. Kosteusmittauksia jatketaan työmaalla siihen saakka, kun on varmistettu, että rakenne on turvallista pinnoittaa.

Viime aikoina yleistynyt IoT-teknologia tuo työmaan kosteudenhallintaan uusia mahdollisuuksia, joiden avulla olosuhteet pystytään todentamaan reaaliaikaisesti etänä koko rakentamisprosessin ajalta ja tarvittaessa vielä sen jälkeenkin. Laitteiden kautta saatu tieto on lahjomatonta ja läpinäkyvää, joten siihen pohjautuen voidaan tehdä varmoja johtopäätöksiä.

Lue IoT-ratkaisuista lisää täältä.

Rakentamisen laatua edistävä Rakennustietosäätiö RTS päivitti ylläpitämänsä RT-kortiston ohjeet betonin suhteellisen kosteuden mittaamisesta keväällä 2021. Nyt ohjeissa otetaan vahvemmin kantaa kosteuden mittaamisen ja seurannan tärkeyteen. Ohjekortissa esitetään betonirakenteiden suhteellisen kosteuden mittaus eri menetelmillä ja annetaan yleisohjeita eri tilanteissa tehtäville mittauksille sekä mittaustulosten tulkinnalle.

Huolehdimme olosuhdehallinnasta kokonaisvaltaisesti

Palveluvalikoimaamme kuuluu kaikki, mitä olosuhdehallintaan tarvitaan: rakenteiden kosteusmittaus, kuivauspalvelut, lämmityspalvelut, kosteudenhallinta sekä IoT-olosuhdeseuranta, joka tekee olosuhdehallinnasta tai olosuhteiden kehityksen seuraamisesta mahdollista myös etänä.

Ota yhteyttä meihin numeroon 020 7484 01.

Tutustu myös olosuhdehallinnan palveluihimme.

 

Soita Polygonille Lähetä viesti

 

Hyödynnä IoT-ratkaisuja, oikein mitoitettua lämmitystä ja lämmitystapoja sekä kosteudenhallintaa koskeva aineisto:

Ota yhteyttä!