Ympäristö

Polygon pyrkii vähentämään toiminnallaan ympäristövaikutuksia. Tehtävämme on ennallistaa vaurioitunut kiinteistö ja muu omaisuus uusimisen sijaan – ja estää vahinkojen syntyminen. Herätämme arvokkaan omaisuuden henkiin, säästämme resursseja ja vähennämme sekä ympäristövaikutuksia että kustannuksia. Kun toimintamme kuitenkin vaikuttaa ympäristöön, pyrimme olemaan mahdollisimman tehokkaita.

ympäristö kestävä kehitys polygon

Kestävä ydinliiketoiminta

Toimintamallimme vähentää osaltaan ympäristövaikutuksia ja kustannuksia asiakkaillemme ja yhteiskunnalle. Korjaaminen ja vahinkojen ehkäisy ovat ydinliiketoimintaamme. Tämä rajoittaa uusien materiaalien ja laitteiden käyttöä ja vähentää jätettä. Ilmastonmuutoksen myötä Polygonin palveluiden tarve ja kysyntä todennäköisesti kasvavat. Auttaaksemme asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla jatkamme ratkaisujemme, palveluidemme ja kumppanuuksien kehittämistä kestävällä tavalla.

Resurssien vastuullinen käyttö

Jatkamme selvittelyä ja toimia, miten voimme parhaiten vaikuttaa hiilijalanjälkemme pienentämiseen. Tätä edistetään aktiivisesti myös jokaisessa toimintamaassamme kansalliset erityispiirteet huomioiden. Tavoitteemme on käyttää mahdollisimman pitkälle tuhoamattomia menetelmiä. Hollannin Polygon on päässyt jo niin pitkälle, että siitä tuli alan ensimmäinen ilmastoneutraali yritys maassaan vuonna 2018.

Polygonin panostukset resurssitehokkaaseen toimintaan keskittyvät ajoneuvojen, laitteiden, materiaalien, kemikaalien ja jätteiden vastuulliseen käyttöön. Priorisoituja toimia ovat palvelukaluston polttoaineen kulutuksen vähentäminen, jätehuolto ja kierrätys, energiatehokkaiden laitteiden käyttö, kemikaalien ja materiaalien turvallisen käytön varmistaminen sekä ilmastoystävällisten työmenetelmien kehittäminen.

Polttoaineen kulutuksen ja CO₂-päästöjen vähentäminen

Polygonin tytäryhtiöt pyrkivät vähentämään liikenteen polttoaineenkulutusta ja CO2-päästöjä esimerkiksi ajotietojärjestelmien, huolellisen reittioptimoinnin, nopeudenrajoittimien ja ekologisen ajotapakoulutuksen avulla. Suomessa henkilökuntaa on palkittu taloudellisesta ajotavasta ja ajoneuvohankinnoissa painotetaan vähäpäästöisyyttä.

Polygon on sitoutunut Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi)

Vuoden 2023 alussa sitouduimme Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) asettaaksemme toiminnallemme ilmastotieteen mukaiset lähiajan päästövähennystavoitteet konserninlaajuisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme sitoutuneet julkisesti ilmastotoimiin Pariisin ilmastosopimuksen globaalin tavoitteen edistämiseksi rajoittaa maapallon lämpötilan nousu 1,5 celsiusasteeseen.

Vuonna 2022 johtavan hiilipäästöjen laskentaan erikoistuneen konsulttiyrityksen tuella laskettiin jokaisen Polygonin yrityksen ja koko konsernin hiilijalanjälki. Näin tiedetään lähtötilanne ennen SBTi-aloitteeseen sitoutumista.

Vastuullisena yrityksenä olemme tehneet ilmastotekoja jo ennen tätä, mutta SBTi-sitoumuksella tähdätään entistä määrätietoisemmin vähentämään yrityksemme hiilijalanjälkeä. Sitoudumme työskentelemään yhteistyössä kaikkien sidosryhmien kanssa, parantamaan prosesseja ja terävöittämään toimia yhteisen hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Kaikki sidosryhmät – työntekijät, asiakkaat ja toimittajat – otetaan mukaan edistämään tätä hyvää asiaa ja tuottamaan merkittävästi pienempiä ympäristövaikutuksia.

Polygon Finlandin toimitusjohtaja Tom Jaatinen: ”Olemme ylpeitä yhtiömme valitsemasta suunnasta ja teemme konkreettisia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Haluamme myös uskoa, että asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme jakavat samansuuntaisia tavoitteita, jolloin yhdessä sitoudumme vastuullisen arvoketjun rakentamiseen.”

Vastuumme ympäristöstä, ihmisistä, yhteiskunnasta ja liiketoiminnasta

Ota yhteyttä!