Vesivahinkojen kuivaus - mitä vaihtoehtoja on olemassa?

20.6.2018

Vesivahingon yllättäessä asukkaat ja kiinteistön omistaja joutuvat yhtäkkiä ikävän tilanteen keskelle. Usein käytännön asiat ovat niitä, joihin eniten kaivataan vastauksia. Kerromme tässä jutussa pääasiat vesivahingon kuivauksesta, sen toteutuksesta ja kestosta. Kysymyksiin vastaa vesivahinkoasiantuntijamme Tim Lyytikäinen.

Mistä vesivahingon korjaaminen alkaa?

”Etenemistapa riippuu ensinnäkin siitä, tuleeko tilaus suoraan asiakkaalta vai vakuutusyhtiön kautta. Vakuutusyhtiön kautta meille tulee suuri osa vesivahinkojen kartoitus-, kuivaus- ja korjaustöistä.

Jos kyseessä on kiireellinen jälkivahinkojen torjuntatyö, tulemme paikalle heti vesivahingon satuttua, esimerkiksi hälytystöissä jo tunnin sisällä vahingon alkamisesta. Silloin suoritetaan aluksi ensiapukuivausta muutaman päivän ajan ennen kuin vahinkoa aletaan kartoittaa tarkemmin.

Jos taas kyse on aiemmin tapahtuneesta vahingosta, joka on huomattu esimerkiksi hajusta tai rakenteista havaittavista vauriojäljistä, aloitamme tekemällä kosteuskartoituksen. Sen avulla selviää, mitä rakenteita tarvitsee avata ja millaisia kuivaustoimenpiteitä tarvitaan.” 

Mitä erilaisia tapoja on kuivata vesivahinkoja?

”Pienemmissä vesivahingoissa, joissa riittää rakenteiden pintapuolinen kuivaus, kuivaus voidaan suorittaa ns. tilakuivauksena. Se on yleisimmin tarvittu ja helpoin kuivausratkaisu – tarvitaan vain kuivain ja puhallin.

Jos vesivahinko on laajempi ja välipohjan eristeet ovat kastuneet, kuivataan se tekemällä yli- tai alipaineistus eristetilaan. Se tapahtuu esimerkiksi niin, että kosteutta imetään rakenteista pois rakenteisiin tehtyjen imureikien kautta ja syötetään samanaikaisesti kuivaa ilmaa kuivattavaan tilaan rakenteisiin tehtyjen korvausilmareikien kautta.

vesivahinkojen kuivaus_levykuivaimet_polygon

Betonilaatan kuivaukseen tehokkaita kuivausvälineitä ovat lämpömatot ja lämpölevykuivaimet, joilla saadaan lämmitettyä rakennetta ja poistettua kosteus niistä. Paksujen rakenteiden, kuten massiivitiiliseinien, kuivausta pystytään tehostamaan esimerkiksi lämpösauvoilla tai mikroaaltosäteilyä hyödyntävillä mikrokuivaimilla.

Pääpiirteissään kuivauslaitteiden valinta menee näin: peruskuivaukseen käytetään adsorptio- ja kondenssikuivaimia yhdistettynä ilmankierrätykseen puhaltimilla. Tarvittaessa tätä tehostetaan lämpömatoilla ja levykuivaimilla. Paksumpien rakenteiden tapauksissa otetaan avuksi vielä lämpösauvat tai mikrokuivaimet.” 

Miten asuminen järjestetään kuivauksen aikana ja kuinka kauan siinä kestää?

”Jos vesivahingon korjaus järjestyy vakuutusyhtiön kautta, järjestää vakuutusyhtiö yleensä sijaisasunnon kuivauksen ja remontin ajaksi. Myös me yritämme aina auttaa asukasta hoitamalla kuivaustoimenpiteet niin, että asunnossa on mahdollista tarvittaessa asua.

Kuivausten kestoajat asettuvat tavallisesti kahden viikon ja yhden kuukauden välille. Voisi sanoa, että keskimäärin kuivauksen aloittamisesta sen lopettamiseen ja mittaustoimenpiteisiin menee kolme viikkoa. Kuivauksen lopuksi tehdään aina kosteusmittaus, joko porarei’illä betonirakenteista tai suhteellisen kosteuden mittauksena eristeestä tai muusta kuivattavasta rakenteesta. Näin varmistetaan, että kosteus on saatu poistettua kuivattavista rakenteista ja jälleenrakennustyöt voidaan aloittaa.

Käytännössä ikinä ei ole kysymys pelkästään kuivauksesta, vaan siihen liittyy myös purku- ja kasaustoimenpiteitä. Yleensä koko remontissa menee 1–2 kk. Usein asiakkaat ovat kiinnostuneita myös remontin yhteydessä tehtävistä lisätöistä, ja ne onnistuvat yleensä samassa yhteydessä.

Jos toimenpiteet jäävät asiakkaan itse maksettaviksi, pelkässä kuivauksessa keskimääräinen hinta pyörii 500–800 eurossa.” 

Pystyykö kaikkia vesivahinkoja kuivaamaan?

”Vesijohtovedestä aiheutuneet vahingot ovat pääsääntöisesti aina korjattavissa kuivaamalla, mutta viemärivesivahingoissa se ei riitä. Kun orgaaniset aineet, kuten puu ja eristemateriaalit, joutuvat likaiselle vedelle alttiiksi, on rakenteita lähdettävä purkamaan. Betonirakenteista likaisen viemäriveden tuomat itiöt pystytään kuolettamaan lämmöllä tai desinfiointiaineella, mutta eristeistä se ei onnistu. Silloin kastuneet rakenteet on purettava.”

Kaikenlaisissa vesivahinkotapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä omaan vakuutusyhtiöön tai suoraan meihin puhelimitse 020 7484 01 tai yhteydenottolomakkeella.
Kiireellisten tapausten varalta päivystämme vuorokauden ympäri numerossa
020 7484 00.

Ota yhteyttä!