Vuoden työmaalla Triplassa varmistetaan rakentamisen laatua Polygonin olosuhdehallinnan palveluiden avulla

6.11.2018

Vuoden työmaaksi 2018 valittu YIT:n rakennuskohde Tripla Helsingin Pasilassa on miljardiluokan hanke, jossa on panostettu nykyaikaisiin toimintatapoihin. Rakentamisen laadun varmistamisessa tukena ovat Polygonin olosuhdehallinnan palvelut.

Moderni megahanke sai ansaitusti tunnustuspalkinnon

Vuoden työmaa Tripla_YIT

YIT:n Helsinkiin, Keski-Pasilaan rakentama Tripla on kaupan, kulttuurin ja liike-elämän keskus, joka koostuu kolmesta korttelista ja maanalaisista tiloista. Triplaan kuuluu kauppakeskus, pysäköintilaitos, joukkoliikenneasema, asuntoja, hotelli ja toimistotiloja, kokonaislaajuudeltaan yhteensä noin 183 000 kerrosneliötä. Kyseessä on Suomen suurin talonrakennushanke ja valmistuminen tapahtuu vaiheittain vuosien 2019 ja 2020 aikana.

Tripla_ilmakuva_YIT

Osoituksena vaativan hankkeen hyvästä johtamisesta sekä toteutuksesta Rakennuslehti valitsi Triplan lokakuussa Vuoden työmaaksi 2018. Tarkempina perusteluina mainittiin mm. erinomainen rakentamisen ajallinen ohjaus, laaja-alainen tietomallien ja digitaalisten työkalujen hyödyntäminen sekä työmaan hyvä henki.

Polygonin tarjoamat olosuhdehallinnan palvelut ovat yksi Triplan rakentamisen laadun takeista. Niihin on kuulunut sekä perinteisellä tavalla suoritettuja kosteusmittauksia että IoT-olosuhdeseurantaa, jonka avulla rakenteiden kuivumista ja lämpötilaa voidaan seurata jatkuvasti internetverkon kautta. 

Polygon vastaa Triplan työmaalla olosuhdehallinnasta

Polygonin olosuhdehallintapalveluiden toimialapäällikkö Niko Rautio on ollut mukana Triplan työmaalla kesästä 2017 lähtien. Polygonin osalta työmaahan ovat kuuluneet kaikki muut Triplan rakennukset paitsi asuntorakentamisen kohteet. 

Vuoden työmaa_Tripla_YIT

”Meillä oli jo aiemmin puitesopimus kosteusmittauksista YIT:n kanssa, ja tähän hankkeeseen meidät valittiin mukaan useiden toimijoiden joukosta. Ensimmäisen puolen vuoden ajan teimme kosteusmittauksia yksittäisinä tilauksina, mutta sen jälkeen isommassa mittakaavassa. YIT:n laatupäällikkö Pauli Neuvoselta olemme saaneet positiivista palautetta hyvin toimineesta yhteistyöstä”, Rautio kertoo.

Yksittäisten mittausten lisäksi rakentamisen aikaisia olosuhteita tarkkaillaan kohteessa IoT-olosuhdeseurannalla.  

”Yksinkertaisuudessaan IoT-olosuhdeseuranta toimii niin, että työmaalla on tietyt tunnukset, joilla pääsee kirjautumaan palvelimelle ja tutkimaan kohteeseen asennetun anturin tuottamaa dataa, kosteus- ja lämpötilatietoa. Tälläkin hetkellä IoT-antureita on pysäköintilaitoksen ja kauppakeskuksen puolella sekä joukkoliikenneasemalla”, Rautio selittää. 

Olosuhdehallinta tuo hyötyjä sekä rakennusprosessiin että lopputulokseen

Olosuhdehallinta on jokaisessa rakennushankkeessa tärkeä osa laadun varmistamista. Kun on kyse vielä tavallista haastavammasta työmaasta, olosuhdehallinnan merkitys korostuu entisestään.

”Triplan työmaa on kooltaan laaja ja rakentamisessa on käytetty erikoisiakin ratkaisuja esimerkiksi toimistotilojen ja hotellin puolella, joten olosuhdehallintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Varsinkin alimmat kerrokset ovat haastavia kuivata”, Rautio sanoo.

Vuoden työmaa Tripla - YIT

”Yleisesti ottaen olosuhteiden seuraaminen rakentamisen aikana auttaa pääsemään optimikuivausaikaan. Rakentamisen valmistusajat lyhenevät koko ajan, mutta betonin kuivumiseen tarvitaan edelleen tietty aika. Loppujen lopuksi olosuhdehallinnan käyttäminen hyödyttää rakennuksen loppukäyttäjää, tarjoamalla laadukkaampaa rakentamista.”

Tripla_IoT olosuhdeseuranta_Polygon

”IoT-olosuhdehallinnan ansiosta viime aikoina on herätty myös siihen, miten huonot olosuhteet joillakin työmailla on kuivumiseen. IoT-olosuhdehallinnan keräämä data on kaikkien nähtävillä ja koko ajan tiedetään tasan tarkkaan, missä mennään. Kun on tarkkaa tietoa, on myös mahdollista muuttaa olosuhteita paremmiksi ja kohdistaa kustannustehokkaasti lämmitystä, tuuletusta tai kuivausta tietyille lohkoille.”

”IoT-olosuhdeseurannan avulla on mahdollista osoittaa, että rakentamisen prosessit ovat kunnossa. Jos mitä tahansa selvitettävää tulee jälkeenpäin, tietoja voidaan tarkastella. Tässäkin kohteessa siitä on jo ollut hyötyä.”

Ota yhteyttä!