Ennaltaehkäise putkien jäätyminen

15.2.2018

Mikä saa putket jäätymään juuri pakkasen lauhtuessa? Ja ennen kaikkea: miten se voidaan estää? Lue keräämämme vinkit.

Vaihtoehtoiset teoriat putkien jäätymiselle

Helmi-maaliskuun tienoille ajoittuvat usein talven kovimmat pakkasjaksot, joiden jälkeen on riskialttein aika putkien rikkoutumiselle jäätymisen takia. Mistä sitten johtuu, että putket rikkoutuvat todennäköisimmin pakkasen lauhtumisvaiheessa? Siitä on olemassa useita erilaisia teorioita, jotka kaikki ovat mahdollisia selityksiä ilmiölle.

putkivuoto_jäätynyt putki vuotaa_polygon

Vallalla olevan käsityksen mukaan putkessa oleva vesi jäätyy pikkuhiljaa jo pakkasten aikana, mutta vasta sään lämmetessä ja putkessa olevan jään lämpölaajetessa putki halkeaa. 

Toiset taas ovat sitä mieltä, että putki on sekä jäätynyt että haljennut jo pakkasten aikana, mutta alkaa vuotaa vasta siinä vaiheessa, kun jää sulaa.

Kolmas mahdollinen teoria perustuu siihen, että kylmyys etenee maassa ja rakenteissa vielä jonkin aikaa pakkasen lauhtumisen jälkeen. Samanaikaisesti sisäilman lämmitystä saatetaan vähentää, jolloin hukkalämpöä pääsee vähemmän putkien ympäristöön.

Joka tapauksessa on selvää, että kun putkessa olevan veden lämpötila pääsee laskemaan alle nollan, vesi alkaa jäätyä. Parasta on ennaltaehkäistä tilanne, jossa näin pääsisi käymään. Putkivuodot voivat aiheuttaa – ja aiheuttavatkin vuosittain – kiinteistöihin laajoja vahinkoja, jotka olisivat voineet olla estettävissä oikeanlaisella toiminnalla. 

Näin voit ehkäistä putkien jäätymistä

Erityisesti talven riskialtteimpana aikana kannattaa seurata säännöllisesti merkkejä putkien mahdollisesta jäätymisestä. Ensimmäisenä jäätymisen voi huomata siitä, että vettä tulee hanoista tavallista pienemmällä paineella. Tämä voi kertoa joko jään muodostumisesta putkiin vedenvirtauksen tukkeeksi tai yhtä hyvin myös siitä, että osa vedestä virtaa jo ulos putkesta. Selkeä merkki putkien vuotamisesta on se, että vesimittari pyörii, vaikka hanat ovat kiinni.

Putkien jäätymistä voi ennaltaehkäistä yksinkertaisilla asioilla. Tärkeää on pitää putket lämpiminä myös sellaisissa tiloissa, joissa ei talvella oleskella, esimerkiksi kesämökeillä, autotalleissa ja erillisissä saunatiloissa. Riittävä peruslämpö on tarpeen myös talvella ja tulee huomattavasti halvemmaksi kuin vesivahinkojen korjaaminen.

Veden valutus on tavallinen tapa estää putkien jäätyminen umpeen. Jo pienikin virtaus riittää tähän, sillä liikkeessä oleva vesi ei jäädy. Jos riski putkien jäätymiselle on olemassa, vedenkäytössä ei kannata talvella pitää päivien taukoja esimerkiksi lomareissujen aikana. Apuun voi pyytää vaikka naapurin, joka pääsee käymään päivittäin paikan päällä vetämässä vessan ja laskemassa vettä hanoista.

Putkien eristäminen on muistettava kohdissa, joissa ne ovat alttiimpia kylmälle. Esimerkiksi kellarissa lämpötila saattaa helposti päästä pakkasen puolelle. Silloin tilannetta voi parantaa putkien jäätymisen ennaltaehkäisyyn tarkoitetuilla sähkövastuksilla, joita saa alan ammattilaisten asentamina.

Maassa kulkevien putkien jäätymistä voidaan myös estää eristeillä, kuten styroksilla. Lumikin suojaa osaltaan putkia, ja vähälumisina talvina putkien jäätymisen riski on aina suurempi. 

Putket jo jäässä – mikä neuvoksi?

vesivuoto_jäätynyt putki vuotaa_polygonSiinä vaiheessa, kun hanasta ei tule enää mitään, on selvää, että ollaan jo myöhässä jäätymisen ennaltaehkäisyn suhteen. Silloin on aina viisainta pyytää ammattilaiset apuun, oli sitten tarve putkien sulattamiselle tai syntyneen putkivuodon ja vesivahingon korjaamiselle.

Putkien sulattamiseen itse on varmasti suuri houkutus, mutta siinä on aina riskinsä. Vääränlaisesta sulattamisyrityksestä voi pahimmillaan seurata vesivahinko tai jopa tulipalo, sillä metalliputkien ympärillä oleva eriste syttyy herkästi palamaan pienestäkin sähkölaitteen aiheuttamasta kipinästä. Kannattaa siis estää lisävahinkojen syntyminen ja luottaa tässä kohtaa asiantuntijoihin, joilla on kokemusta asiasta.

Meitä Polygonilla putkivuotojen aiheuttamien vesivahinkojen kuivaus ja korjaus työllistävät säännöllisesti, joten tiedämme, miten tilanteet saa hoidettua mahdollisimman tehokkaasti. Jos vahinko sattuu, meihin voi olla yhteydessä mihin aikaan vuorokaudesta tahansa.

Päivystämme kiireellisten vahinkojen varalta numerossa 020 7484 00.

Tutustu vesivahinkopalveluihimme.

Ota yhteyttä!