Finanssialan raportit, osa 1: Palo- ja vuotovahingot ovat murtovarkaita pahempia omaisuuden tuhoajia

14.8.2019

Finanssialan raporttien mukaan palovahinkojen vuosittainen määrä on pysynyt 1980-luvun lopulta asti melko tasaisena, mutta vahinkojen korvaussummat ovat kasvaneet. Vuotovahinkojen osalta molemmat käyrät ovat tasaisessa nousussa.

Finanssiala: ”Torjuttu vahinko on parempi kuin korjattu vahinko”

Vakuutusyhtiöt maksavat Suomessa erilaisista omaisuusvahingoista vuosittain korvauksia yhteensä 650–700 miljoonaa euroa. Finanssiala ry:n tehtävä on edustaa vahinkovakuutusyhtiöitä ja muita rahoitusalan toimijoita sekä tehdä eri tahojen kanssa tiivistä yhteistyötä vahinkojen torjumiseksi ja vahingoista aiheutuneiden haittojen rajoittamiseksi. Finanssialan vahingontorjunta tekee yhteistyötä eri viranomaisten ja sidosryhmien kanssa.

Erilaisten omaisuusvahinkojen määrät

Finanssiala raportoi vuosittain tapahtuneista palo-, murto- ja vuotovahingoista sekä vakuutusyhtiöiden niistä maksamista vahinkokorvauksista. Alla olevasta kuvaajasta näkyvät vahinkojen määrät vuosina 1988–2017.

finanssialan keskusliitto_palo- ja vuotovahingot kpl

Palovahinkojen vuosittainen määrä on kolmen vuosikymmenen aikana pysynyt melko tasaisena, vähentyen kuitenkin hiukan 1980-luvun lopun noin 10 000 vahingosta nykyiseen noin 7 000 vahinkoon. Suuri osa tulipaloista liittyy sähköön, jolloin syynä on usein virheellinen sähkölaitteiden käyttö tai viallinen sähkölaite. Osa tulipaloista syntyy esimerkiksi tuhopolttojen, varomattoman tulen käsittelyn ja tulitöiden seurauksena.

Vuotovahinkojen määrä ovat lisääntynyt 1980-luvun loppuun verrattuna tuntuvasti. Vuonna 1989 vuotovahinkoja sattui 20 000 kappaletta, mutta nyt elettävän vuosikymmenen loppupuoliskolla ylitettiin jo 40 000 kappaleen vuosittainen määrä. Se tarkoittaa yli sataa vahinkoa joka päivä.

Finanssialan selvitysten mukaan vuotovahinkojen keskeisimmät syyt ovat vuosien varrella pysyneet samoina. Yleisimmät vuotovahingot aiheutuvat ns. päätelaitteista, kuten astianpesukoneista, pyykinpesukoneista, jääkaapeista, pakastimista, lämminvesivaraajista ja käyttövesiputkiston vuodoista. Vettä käyttävien laitteiden lisääntyminen ja putkistojen vanheneminen kuitenkin ovat lisänneet vahinkojen todennäköisyyttä.

Tärkeimmät keinot vuotovahinkojen torjuntaan ovat Finanssialan mukaan oikea-aikainen putkiremontti sekä astianpesukoneiden oikeanlainen asennus, niiden valvottu käyttö ja uusiminen ennen käyttöiän loppumista.

Murtovahinkoihin verrattuna tilanne alkaa nykyään näyttää siltä, että omaisuusvahinkojen uhka on todennäköisemmin talon seinien sisäpuolella kuin ulkopuolella. Vielä 1990-luvun alussa murtovahinkoja tapahtui enemmän kuin palo- ja vuotovahinkoja yhteensä, mutta 2010-luvulla jo pelkkä vuotovahinkojen määrä ylittää murtovahinkojen määrän. 

Vakuutusyhtiöiden maksamat vahinkokorvaukset

Vaikka palovahinkoja on määrällisesti huomattavasti vähemmän kuin vuotovahinkoja, niissä yksittäisen vahingon korvaussummat nousevat paljon korkeammiksi. Siksi palovahinkokorvausten vuosittainen kokonaiskorvaussumma on vuodesta toiseen suhteellisen suuri, ja käyrän suunta on pikkuhiljaa nouseva.

Lähivuosina vuotovahinkojen korvausten kokonaismäärä on kuitenkin noussut jopa yli palovahinkojen korvauksista: vuonna 2016 palovahinkoja korvattiin yli 170 milj. euroa, kun palovahingoista korvauksia maksettiin noin 160 milj. euroa.

Murtovahingoista maksetut korvaukset jäävät kahteen muuhun vahinkolajiin verrattuna pieniksi. Vuoden 2017 murtokorvaukset olivat alle 30 milj. euroa, mikä murtovahinkojen määrään suhteutettuna kertoo siitä, että murtovahinkojen korvaussummat ovat olleet keskimäärin pienempiä kuin palo- ja vuotovahinkojen. Tämä on tietysti loogista, sillä murtovaras pystyy tyhjentämään talon vain irtaimistosta, mutta tulipalo ja vesivahinko tuhoavat irtaimiston lisäksi kiinteistön rakenteita myöten.

finanssialan keskusliitto_palo- ja vuotovahingot euroina

Finanssiala tarjoaa tietoa vahinkojen ennaltaehkäisyn avuksi

Raporttien lisäksi Finanssiala viestii muutenkin turvallisuusasioista. Finanssialan vahingontorjunta-sivuille on koottu tietoa mm. palo-, vuoto- ja luonnonilmiövahingoista sekä niiden torjunnasta. Sivuilta löytyy hyviä tarkistuslistoja kotien ja kiinteistöjen vahinkojen ennaltaehkäisyyn: esimerkiksi Torju tulipalo -tarkistuslista ja Varaudu vuotovahinkoon -tarkistuslista.

» Lue lisää täältä

Ota yhteyttä!