Asbestikartoitukset

24.2.2016

Asbestilainsäädäntö ja asetus on päivitetty tämän vuoden alussa.

Ne koskevat asbestin käsittelyä, purkutyötä ja raja-arvomittauksia. Laki säätää asbestipurkutyöntekijän pätevyydestä, asbestipurkutyöluvasta ja niihin liittyvistä rekistereistä. Asetus säätää vastaavasti asbestityöstä, sen käytännön suorittamisesta, mittaamisesta ja eri asioiden vastuullisista suorittajista.

Vahingon jälkeen tai remontin yhteydessä purettavien materiaalien asbestipitoisuus on aina selvitettävä kartoituksella vuonna 1994 ja sitä aikaisemmin rakennetuissa kiinteistöissä, ja sitä uudemmissakin, jos on syytä epäillä käytetyn asbestipitoisia rakenteita. Kartoitus dokumentoidaan ja liitetään rakennuttajan turvallisuusasiakirjaan.

Polygon on kiinteistövahinkojen asiantuntija ja suoritamme vahinkojen korjaukset alkaen kartoituksista korjausrakentamiseen asti. Huomioimme myös asbestia koskevat velvoitteet – hoidamme mittaukset, kartoitukset ja raportoinnin.

Ota yhteyttä!