Mitä kaikkea palaneesta rakennuksesta voidaan pelastaa?

17.8.2018

Irtaimiston puhdistaminen on palotapauksissa usein taloudellisesti kannattavampaa kuin uusien hankkiminen. Sen lisäksi tärkeä näkökulma on tunnearvo: omat esineet saattavat olla rakkaampia kuin seinät niiden ympärillä.

Jatkuvaa työtä irtaimiston pelastamiseksi

Polygonin Kouvolan toimipisteessä projektipäällikkönä toimiva Jouni Vainio on tehnyt työtään palovahinkoihin liittyvien irtaimistovahinkojen kanssa jo 10 vuoden ajan, mutta siitä huolimatta kahta samanlaista kohdetta ei ole uran aikana tullut vastaan.

”Jokainen tilanne on erilainen. Irtaimiston puhdistamistöitä tulee meille pitkin vuotta, ja jatkuvasti meillä on jotain työn alla. Kouvolan toimipisteessä meillä työskentelee palovahinkojen parissa viisi vakituista työntekijää”, Jouni kertoo.

Kun palovahinko sattuu, tärkeää on saada pelastettavat esineet nopeasti suojaan. Sitä varten Polygonilla on Kouvolassa hallirakennus, jossa irtaimiston puhdistusprosessiin tarvittavat tilat on jaettu kolmeen osastoon.

”Yksi osio on tulevalle tavaralle, joka odottaa puhdistusta. Sitten ovat puhdistustilat, joissa esineet pestään, ja lisäksi vielä puhdistetun tavaran säilytystila. Tavaroiden siirto palopaikalta halliin pyritään tekemään aina mahdollisimman nopeasti, ettei haju tartu niihin. Kiireellisimmissä tapauksissa puhdistamistyöt aloitetaan heti ensimmäisen vuorokauden sisällä. Joskus myös osa esineistä pystytään puhdistamaan jo paikan päällä”, Jouni sanoo. 

Irtaimiston puhdistaminen vaatii aikaa ja osaamista

Tekniikat, joita irtaimiston puhdistamiseen käytetään, vaihtelevat monesta asiasta riippuen.

”Menetelmiä ja mahdollisuuksia löytyy vaikka kuinka paljon. Puhdistustavan valinta riippuu ensinnäkin siitä, minkä tyyppinen vahinko on. Onko kyseessä kevyt vai rasvainen nokilaskeuma? Erilaiset esineet myös vaativat erilaisia pesutekniikoita: esimerkiksi astiat ja sohvat puhdistetaan eri tavoilla. Tekniikoina käytämme mm. savukaasu-, märkäsavu- ja kuivasavukäsittelyä, ja otsonointiakin voidaan harkita joissakin tilanteissa. Puu- ja kivimateriaaleille taas on olemassa omat erikoispuhdistusaineensa”, Jouni luettelee.

irtaimiston pelastaminen palaneesta rakennuksesta_polygonTavallisimpia palokohteista pelastettavia esineitä ovat vaatteet, astiat ja huonekalut – ja tässä järjestyksessä niiden puhdistaminenkin aloitetaan.

”Myös arvo-omaisuus, kuten muistoesineet ja taulut, siirretään nopeasti talteen, mutta niiden puhdistuksella ei ole niin kiire. Tärkeintä on saada käyttöön tulevat esineet puhdistettua ensimmäisenä”, Jouni sanoo.

Irtaimiston puhdistaminen ei onnistu hetkessä, ja mitä isommasta asunnosta tai kiinteistöstä on kysymys, sitä pidempään työ tietysti kestää.

”Omakotitalon irtaimiston puhdistus vaatii keskimäärin 400–500 työtuntia, kun taas yksiön irtaimisto voidaan saada puhdistettua 40–60 tunnissa”, Jouni toteaa.

Yksityishenkilöiden tapauksessa vakuutusyhtiö toimii lähes poikkeuksetta Polygonilla tehtävien irtaimiston puhdistusten maksajana. Jokaisessa vahinkotapauksessa arvioidaan erikseen, onko järkevää pelastaa irtaimisto puhdistamalla se käyttökuntoon.

”Me annamme vakuutusyhtiölle suosituksen siitä, mitä meidän mielestämme olisi järkevää tehdä, mutta viimeinen sana on heidän. Yleissääntö vakuutusyhtiöllä on se, että puhdistuskulut eivät saa nousta yli 50 prosenttiin esineen arvosta. Siitä lähtökohdasta asiaa lähdetään harkitsemaan”, Jouni kertoo.

”Joskus myös tulipalotyyppi vaikuttaa siihen, kannattaako irtaimistoa puhdistaa. Tietyn tyyppinen savu voi tunkeutua materiaaleihin niin pahasti, ettei hajua tulla puhdistamalla saamaan pois. Tällaisissa tapauksissa puhdistamista voidaan testata muutamilla tavaroilla ja tehdä päätös sen perusteella.” 

Tunnearvo ja luottamus ovat tärkeitä näkökulmia

Vaikka vakuutusyhtiöiden perusperiaate irtaimiston pelastamisesta perustuukin rahalliseen arvoon, myös tunnearvo voidaan ottaa huomioon päätöksissä.

”Inhimillisyyskin täytyy huomioida. Joskus kyseessä saattaa olla esimerkiksi perheen sukukalleus, muistoryijy tai taulu, jonka päivän arvo ei ole käytännössä mitään. Perheelle se voi kuitenkin olla tärkeä, ja silloin esineen puhdistamiseen käytetään enemmän aikaa ja rahaa. Vakuutusyhtiöidenkin päätöksentekijät ovat ihmisiä: keskustelemme heidän kanssa näistä tilanteista jo etukäteen, että lisäkuluihin pystytään varautumaan”, Jouni sanoo.

Jounin työssä keskustelulla ja yhteisymmärryksen löytämisellä on olennainen rooli sekä vakuutusyhtiöiden että asiakkaiden suuntaan.

”Irtaimiston käsittely on vaikeaa työtä, sillä siinä käsitellään ihmisen henkilökohtaista omaisuutta. Kukaan ei tietenkään haluaisi luovuttaa omaisuuttaan toisen käsiteltäväksi. Meidän täytyy luoda luottamusta asiakkaan suuntaan jo ensikontaktista lähtien, että hän voi uskoa omaisuutensa käsiimme. Vakuutusyhtiöiden luottamus taas saavutetaan vuosien työllä. Kun luottamus on ansaittu, sitä on myös käsiteltävä kunnioittaen.”

Vaikka Polygonin arvojen mukaisesti empatia onkin yksi toiminnan kulmakivistä, Jouni muistuttaa, että toisen asemaan ei silti pysty täysin asettumaan.

”Tulipalon aiheuttamaa tilannetta ei voi koskaan täysin ymmärtää ennen kuin oma tavara tuhoutuu. Tulipalo eroaa muista kiinteistövahingoista siinä, että tuli tuhoaa lopullisesti ihmisen omaisuuden. Siinä ei auta sanoa, että kaupasta saa uusia. Palovahingossa menetetään osa omaa historiaa. Välillä kommunikointi asiakkaiden kanssa vaatii sielunhoitotyötä, että yhteinen näkemys löytyy.” 

Lue lisää palovahinkopalveluistamme täältä ja ota tarvittaessa yhteyttä meihin numeroon 020 7484 01

Ota yhteyttä!