Mihin olosuhdehallintaa käytetään nyt ja tulevaisuudessa?

12.6.2017

Olosuhdehallinnan asiantuntija Janne Soini uskoo olosuhdehallinnan nousevan yhä tärkeämpään asemaan rakennusalalla. Sen avulla voidaan välttää tulevien kosteus- ja sisäilmaongelmien riskit ja saada aikaan terveempiä kiinteistöjä.

Olosuhdehallinnan tuomat hyödyt on alettu ottaa tosissaan

Janne Soini toimii Polygonilla Lahdessa yksikönpäällikkönä vastaten Itä-Suomen liiketoiminnasta. Taustalla on pitkä kokemus kiinteistövahinkojen korjaamisesta ja olosuhdehallinnasta. 17 vuoden Polygonilla työskentelynsä aikana Soini on ehtinyt omien sanojensa mukaan nähdä kaikenlaista maan ja taivaan väliltä – tulipaloja, sisäilmaongelmia ja vesivahinkoja. Kohteiden joukossa on ollut asuntoja, erilaisia kiinteistöjä ja huoneistoja, teollisuuslaitoksia, kauppa- ja liikekeskuksia, oppilaitoksia, sairaaloita, ravintoloita, hotelleja, julkisia tiloja, koti-irtaimistoja sekä vaihto-omaisuutta, ja myös kulttuurihistoriallisia kohteita.

Soinin tämänhetkinen toimialue kattaa Itä- ja Keski-Suomen aina Mäntästä ja Jyväskylästä Varkauteen, Mikkeliin, Kouvolaan, Kotkaan ja Lahteen asti. Uransa aikana hän on työskennellyt myös Helsingin alueella, johon suurin kysyntä olosuhdehallinnan palveluille yhä keskittyy.

”Helsingissä kohteet ovat isoja, ja Kehä 3:n sisäpuolella on eniten rakentamista sekä haasteellisia kohteita. Niissä kosteudenhallinta osataan usein ottaa jo varhaisessa vaiheessa mukaan kuvioihin. Helsingin rakennusvalvontaviranomainen vaatii jo rakennusluvan ehtona ns. kosteuskoordinaattorin nimeämisen kohteeseen”, Soini sanoo.

”Homekoulujen ja muiden pääsääntöisesti yhteiskunnan varoilla rakennettujen sisäilmaongelmaisten kohteiden kautta on alettu huomata, että olosuhdehallinta rakennusvaiheen aikana on järkevä ratkaisu. Olemme päässeet valveutuneiden rakentajien mukaan jo hankesuunnitteluvaiheessa katsomaan riskirakenteita ja luomaan järkeviä aikatauluja rakentamiselle. Ohjeistamme rakentajia suojaukseen ja kuivaukseen, jotta lopputulemana olisi terveitä taloja ja kiinteistöjä.”

olosuhdehallinta rakennusalalla_polygon

Ongelmien ennaltaehkäisy on oikea tapa toimia

Haasteena rakennusalalla ovat erityisesti tiukat aikataulut, joiden takia rakenteiden kuivuminen voi jäädä puolitiehen. Siksi olosuhdehallinta on erittäin tärkeää.

”Nytkin meillä on lasten sisäleikkipuistokohde, jonka vesikatto valmistuu kesäkuun lopussa, ja elokuun puolivälissä kohteen pitäisi jo olla valmis luovutettavaksi leikkipuiston salin osalta. Kuivumisaikaa on vain kahdeksan viikkoa. Esimerkiksi betonin laadulla on suuri merkitys, sillä tässä ajassa kaikki betonilaadut eivät ehdi kuivua kunnolla. On valittava sellainen betonilaatu, jonka kuivuminen tapahtuu mahdollisimman nopeasti. Olemme auttaneet kohteessa arvioimalla riskirakenteita, jotta lopputulos olisi mahdollisimman hyvä”, Soini kertoo.

Soini haluaa korostaa rakentamisen aikaisen olosuhdehallinnan merkitystä kaikessa rakentamisessa.

”Tämä on se oikea tapa toimia. Näin vältytään myöhemmiltä riskeiltä ja seuraamuksilta. Kun se ymmärretään, tulee terveitä ja järkeviä ratkaisuja. Kosteusvaurio ei aina ole rakentajan syytä, vaan se voi johtua monesta asiasta, joiden vaikutukset eivät ole olleet sillä hetkellä tiedossa. Nyt on esimerkiksi alettu luopua muovimattojen käytöstä, koska niiden on todettu aiheuttavan sisäilmaongelmia.”

Olosuhdehallinta ansaitsee oman ammattiryhmänsä

Teknologia on jo tuonut olosuhdehallintaan uusia mahdollisuuksia ja kehittyy koko ajan paremmaksi. Rakentajalle se voi antaa lisää turvaa esimerkiksi vastuukysymyksissä.

”IoT-teknologia on tullut mukaan työhömme. Sen avulla pystytään luomaan järjestelmä, jossa olosuhteita voidaan lukea etänä. Ohjelma tuottaa rakentamisen kaikkien vaiheiden aikana dataa, jolla tilaajalle pystytään osoittamaan olosuhteiden olleen kunnossa prosessin ajan”, Soini sanoo.

Sisäilmaongelmien pöydälle nostaminen on tuonut rakentamiseen uudenlaista tarkkuutta ja huolellisuutta. Soini arvelee, että tämä tulee jollakin aikataululla näkymään myös lainsäädännössä.

”Luulen, että rakennuslaki tulee muuttumaan niin, että syntyy uusi ammattiryhmä, joka ohjaa rakennusliikkeitä ymmärtämään kriittiset rakennusvaiheet ja välttämään piilevät kosteusvauriot. Käytännössä se olisi rakennusfysiikan viemistä olosuhdehallinnan muodossa työmaalle. On paljon materiaaleja, jotka eivät siedä kosteutta. Kosteuden on päästävä haihtumaan ennen kuin pinnoitteita asennetaan, ja tässä avainasemassa ovat oikeanlaiset olosuhteet.”

 

Tutustu palveluihimme.

Ota yhteyttä!