Polygon antaa tunnustusta Maailman ympäristöpäivälle 2023

Maailman ympäristöpäivä on globaali foorumi positiiviselle muutokselle.

Ihmisiä yli 150 maasta osallistuu tähän Yhdistyneiden Kansakuntien kansainväliseen päivään, joka juhlistaa ympäristötoimia sekä hallitusten, yritysten ja yksilöiden valtaa luoda kestävämpi maailma. Tapahtumaa on johtanut Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelma (UNEP) sen perustamisesta vuonna 1973 lähtien. Maailman ympäristöpäivän teemana 5.6.2023 keskitytään muovisaasteen ratkaisuihin #BeatPlasticPollution -kampanjan puitteissa.

Polygonin pitkän aikavälin liiketoiminnan painopiste vaurioiden korjaamiseksi uudella korvaamisen sijaan yhdistettynä ennaltaehkäiseviin ja valvontapalveluihin on aina ollut ympäristövastuullinen lähestymistapa. Mutta enemmänkin voidaan tehdä asiakkaiden tukemiseksi heidän ympäristötavoitteidensa saavuttamisessa, Polygonin omien ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi ja YK:n kiireelliseen kutsuun vastaamiseksi. Polygon ymmärtää ilmastonmuutosongelman ratkaisemisen kiireellisyyden ja teki siksi koko konsernia koskevan päätöksen sitoutua Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) asettaakseen itselleen lähiajan päästövähennystavoitteet ilmastotieteen mukaisesti.

Polygon Group tekee vuosittain arvioinnit maailmanlaajuisesta ympäristöjalanjäljestään (Scope 1, 2 ja 3) hiililaskentaan erikoistuneen, johtavan yrityksen tuella. Vähennystoimet keskittyvät tämän jalanjäljen avaintekijöihin. Polygonin tavoitteena on ennallistaa, korjata ja säilyttää mahdollisimman paljon jätteen määrän ja uusien materiaalien tarpeen rajoittamiseksi. Seuraamme kierrätysasteita ja luomme toimintatapoja, jotka ohjaavat noin 7 000 työntekijäämme tekemään oikeita päätöksiä.

 

Tutustu vastuullisuusohjelmaamme>>

Ota yhteyttä!