Polygon tukee Tukikummit-säätiön tärkeää työtä lasten ja nuorten hyväksi

Tukikummit-säätiön päämäärä on poistaa yksin jääminen ja tarkoituksettomuus lasten ja nuorten elämästä.

Polygon tukee Tukikummit-säätiötäTukikummit-säätiö kerää varoja lapsille ja nuorille, jotka ovat vaarassa pudota pois harrastuksista ja kaveriporukoista perheen taloudellisen tilanteen takia.

Suurin osa avustuksista myönnetään harrastuskustannuksiin. Harrastukset kiinnittävät nuoren ryhmään, jossa oppii sosiaalisia taitoja ja sääntöjen noudattamista. Harrastukset ovat hyvä keino ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä.

Muita kohteita ovat: 

  • Tukea opintoihin. Opiskelusta aiheutuu erilaisia hankintoja, vaikka opiskelu olisikin ilmaista.
  • Tukea perheiden yhteisiin kokemuksiin. Tapahtumien iloista muistoa ja kokemusta voi jakaa kavereiden kanssa. Silloin saa tuntea olevansa kuin muutkin lapset ja nuoret.
  • Tukea lääkkeisiin ja silmälaseihin. Tukikummit-avustuksia on annettu erityisellä harkinnalla sellaisiin tarpeisiin, joihin yhteiskunnan apu ei ulotu.
  • Tukea vaatteisiin ja jalkineisiin. Vaikka perhe saisi toimeentulotukea, se ei aina riitä kaikkiin hankintoihin. 
  • Tukea matkakuluihin ja polkupyöriin. Polkupyörä edistää lapsen ja nuoren liikkumista harrastuksiin itsenäisesti ja helpottaa kaveriporukassa pysymistä. 
  • Tukea muihin erityisiin ja yksilöllisiin kohteisiin. Toisinaan lapsella tai nuorella on elämässään hankalia kokemuksia tai sairauksia, joita voidaan helpottaa yksilöllisillä hankinnoilla. 
  • Tukea itsenäistymiseen. Nuoren itsenäistymiseen on annettu avustusta tilanteissa, joissa hänen oma perheensä ei pysty tukemaan taloudellisesti. 

Tutustu tarkemmin Tukikummeihin ja avustusten käyttökohteisiin >>

Ota yhteyttä!