Rakennusten julkisivujen vuodot ja kosteusongelmat

31.1.2020

Rakennukseen ulkoapäin pääsevä kosteus on uhka koko rakennuksen terveydelle ja voi aiheuttaa laajojakin kosteusvaurioita, joten tilanteissa kannattaa toimia nopeasti.

Joskus kosteus pääsee taloon ulkoapäin

rakennukseen ulkoapäin pääsevä kosteus_polygon

Rakennuksia suojaavat ulkoapäin tulevalta kosteudelta mm. ehjä katto, sadevesijärjestelmä räystäineen ja ränneineen, hyväkuntoinen julkisivu, tiiviit saumat sekä toimiva salaojitus. Jos jossain näistä on puutteita, sade- ja sulamisvedet pääsevät rasittamaan rakennusta ja seurauksena voi olla kosteusvaurio.

Julkisivun kosteusvahinkoa, jossa vesi pääsee imeytymään seinärakenteeseen ulkoapäin, kutsutaan julkisivuvuodoksi. Mahdollisia julkisivuvuodon syitä ja ongelmakohtia ovat tyypillisesti seuraavat asiat:

  • Suunnitteluvirhe, joka voi ilmetä jo uudessakin rakennuksessa
  • Vuotavat julkisivusaumat – saumat saattavat olla alun perinkin puutteellisesti tehdyt tai ne ovat päässeet vanhetessaan huonoon kuntoon
  • Ikkuna- ja ovikarmien kiinnitykset
  • Parvekerakenteiden kiinnitykset
  • Pellitysten huono kiinnitys, vääränlainen mitoitus ja raot
  • Väärin mitoitetut, huonosti kiinnitetyt tai vuotavat räystäät ja syöksytorvet
  • Sadevesien vääränlainen ohjaus, jonka takia julkisivu kastuu jatkuvasti.

Julkisivun kosteusvahingon kartoittaminen ja korjaaminen

julkisivu vuoto kosteusongelma_polygon

Julkisivuvuodon havaitsemisen jälkeen on tärkeää kartoittaa sen syy, vahinkojen laajuus ja korjaustoimenpiteiden tarve mahdollisimman pian. Tilanteessa tarvitaan kiinteistöjen kosteusvaurio- ja sisäilmatutkimuksiin erikoistuneen yrityksen tekemä kosteuskartoitus ja julkisivutarkastus.

Julkisivuvuodot ovat joskus hyvinkin haasteellisia selvittää, erityisesti isoissa rakennuksissa. Julkisivuvuodot ilmenevät pääosin sateella, ja myös niiden syy on helpointa löytää silloin. Kiinteistövahinkoalan ammattilaiseen kannattaa siis olla yhteydessä mahdollisimman nopeasti vuodon havaitsemisen jälkeen. Lue, miten helsinkiläisessä merenrantakerrostalossa saatiin selville julkisivuvuodon syyt.

Jos julkisivuvuoto huomataan ajoissa eikä vesi ole vielä ehtinyt päästä rakenteisiin, voi riittää se, että vuodon aiheuttava kohta, esimerkiksi vuotava sauma, korjataan. Vauriot saattavat myös vaatia laajempaa korjausurakkaa, jossa seinärakenteita puretaan ja kuivatetaan.

Polygon on kosteusvahinkojen asiantuntija

ulkoapäin pääsevä kosteus voi aiheuttaa kosteusvaurioita

Oli kyse sitten pientalosta tai suuresta kerrostalosta, me selvitämme kosteuden alkuperän. Kartoitamme ammattitaidolla julkisivujen kosteusvahingot ja teemme ehdotuksen tarvittavista korjaustoimenpiteistä, joilla rakennus saadaan taas kuntoon.

Jos epäilet julkisivuvuotoa, soita meille numeroon 020 7484 01 tai päivystysnumeroon 020 7484 00

Ota yhteyttä!