Urakoitsija: älä tingi olosuhdehallinnasta

9.9.2019

Rakentamisen aikaiseen olosuhdehallintaan on nykyään olemassa erinomaiset mahdollisuudet, joita ei kannata jättää käyttämättä yhdenkään työmaan kohdalla. Varmasti kuiva lopputulos ei synny itsestään, vaan edellyttää toimenpiteitä ja seurantaa.

Kosteusongelmien ehkäisy on tärkeää tänäkin syksynä

Näin syksyllä ilmankosteus on taas suuri eikä rakenteiden kuivuminen ole ollenkaan itsestäänselvyys – kuten ei tietysti muulloinkaan. Betonin kuivuminen vie kuitenkin syksyllä vielä tavallista enemmän aikaa ja sade kastelee rakennusmateriaaleja, joten työmaan olosuhteisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Moni urakoitsija on jo ymmärtänytkin olosuhdehallinnan tärkeyden. Luomalla rakennustyömaalle oikeanlaiset olosuhteet kuivumiseen parannetaan sekä rakennusprosessin sujuvuutta että valmiin rakennuksen laatua. Mukavana sivutuotteena syntyy myös kustannussäästöä, kun prosessien eteneminen tehostuu ja rakentamisajat lyhenevät. Kannattaa myös muistaa, että kosteusongelmien ilmetessä pelissä voi olla rakennusurakoitsijan maine – ja se jos mikä on tärkeää pitää puhtaana.

Optimaalisten kuivumisolosuhteiden luomiseen tarvitaan Suomen leveysasteilla sekä kuivausta että lämmitystä, sillä samoin kuin ilman suhteellisen kosteuden lasku, myös korkeampi lämpötila lyhentää kuivumisaikaa. 

Oikeanlainen kuivausratkaisu on kaiken a ja o

Jos ilman suhteellinen kosteus on korkea, kuivumista ei välttämättä tapahdu ollenkaan. Koneellisella kuivauksella varmistetaan, että kuivumista tapahtuu koko ajan tasaiseen tahtiin.

Ilmankosteutta vastaan taistelu vaatii aseiksi nimenomaan työmaakäyttöön suunniteltuja kuivaimia. Olosuhdehallinnan ammattilaisen kanssa suunnitellen kuivausratkaisu saadaan mitoitettua juuri sopivan tehokkaaksi haluttuun aikatauluun ja materiaalien pinnoitusvaatimuksiin nähden.

Kuivaimia on monenlaisia eri käyttötarkoituksiin. Ilmankuivaimet, joita on erilaisilla kuivaustehokkuuksilla, vaikuttavat koko kuivattavan tilan ilmankosteuteen. Niiden toiminta perustuu pyörivään roottoriin, jonka läpi kuivattava ilma ohjautuu ja kosteus sitoutuu roottoriin, josta se ohjataan hallitusti pois. Lämpömatto- ja lämpölevykuivaimet toimivat tehokkaasti paikallisessa kuivauksessa, ja FastDry-kuivaimilla paksutkin rakenteet saadaan kuivattua nopeasti. 

Urakoitsija: älä tingi olosuhdehallinnasta_Polygon

Lämmitys tehostaa kuivumista

Viimeistään tässä vaiheessa syksyä on aika suunnitella rakennustyömaiden lämmitystä tulevaksi talvikaudeksi. Lämmityksellä on olennainen merkitys esimerkiksi betonin kuivumisajassa: betonin lämpötilan nosto 10 asteella jopa puolittaa sen kuivumisajan (lähde: kosteudenhallinta.fi).

Lämmitetyssä tilassa myös töitä on huomattavasti miellyttävämpää tehdä, mikä varmasti näkyy työskentelyn tehokkuutena ja työnjäljen paranemisena.

Nykyaikaiset lämmityslaitteet eivät rohmua energiaa ja kuluta huimaa siivua työmaan budjetista, vaan energiatehokkuus on niissä hyvällä tasolla. Ympäristöystävällisyyskin on huomioitu tämän päivän vaatimusten mukaisesti. 

Muista myös kuivumisen seuranta

Ehdottoman tärkeä osa rakentamisen laadun varmistamista on kuivumisen seuraaminen, joko yksittäisiä kosteusmittauksia tekemällä tai hyödyntämällä nykyaikaista IoT-teknologiaa. Kuivaa lopputulosta ei missään nimessä kannata jättää arvailujen varaan, kun on mahdollisuus saada siitä varmaa tietoa.

Ammattilaisen toteuttamat kosteusmittaukset on aina syytä tehdä ennen pintamateriaalien asennusta, jotta kosteus ei jää muhimaan niiden alle. Kerralla oikein tekemällä säästetään pitkä penni verrattuna siihen, että paikkoja joudutaan aukomaan myöhemmin korjaamisen merkeissä. 

Jos työmaaltasi puuttuvat vielä kuivaus- ja lämmitysratkaisut, ota yhteyttä meihin numeroon 020 7484 01.

Lue myös asiantuntijamme Janne Soinin parin vuoden takainen haastattelu olosuhdehallinnan mahdollisuuksista täältä ».

Ota yhteyttä!