Vesi- tai palovahinko taloyhtiössä – näin korjausprosessi sujuu Polygonin kanssa

30.10.2018

Polygonin kokonaispalvelun tavoite on tehdä vahinkojen kartoitus- ja korjausprosessista asiakkaalle mahdollisimman helppo. Tästä aiheesta kertovat lisää Jouko Argillander ja Timo Pikkarainen Polygonilta.

Kiinteistövahingon korjausprosessi alkaa kartoituksesta

Kun taloyhtiössä sattuu vesi- tai palovahinko, tulee Polygonille siitä aluksi kartoituspyyntö vakuutusyhtiöltä tai taloyhtiön isännöitsijältä.

vesi- tai palovahinko taloyhtiössä - korjausprosessi_polygon

”Palvelukeskus tai projektipäällikkö sopii kartoitusajan usein suoraan asukkaan kanssa. Kartoituksella selvitetään vahingon syy ja laajuus. Samalla kartoittaja mitoittaa kohteen valmiiksi mahdollista kustannuslaskentaa varten ja selvittää pintamateriaalit sekä rakenteet niiltä alueilta, joilla korjaustyötä joudutaan suorittamaan”, kertoo Polygonilla laadunvarmistuksen parissa työskentelevä Jouko Argillander.

Kiinteistövahinkojen korjaustyö puolestaan jakaantuu normaalisti kolmeen vaiheeseen:

  • purkutöihin, joiden aikana usein vasta selviää vahingon lopullinen laajuus
  • kuivaustyöhön, jossa kastuneet rakenteet kuivataan
  • jälleenrakennukseen, kun kohde korjataan ennalleen.

Projektipäällikkönä Polygonilla toimivalle Timo Pikkaraiselle taloyhtiöiden vahingot ovat osa oman työn arkea, ja hän tuntee korjausprosessin jokaisen osapuolen näkökulmasta.

”Vahingoissa, joissa halutaan eritellä vastuunjakotaulukon mukaisesti korjauskustannukset taloyhtiölle ja osakkaalle, jako on hyvin selvä. Voimme tehdä töistä etukäteen erilliset laskelmat. Korjausprosessissa tulevat ensin taloyhtiölle kuuluvat, rakenteisiin liittyvät työt, joita ovat yleensä esimerkiksi jyrsintä- ja kuivaustyöt. Osakkaalle kuuluvat tyypillisesti lattiapinnoitteet, jalkalistat ja tapetit töineen”, Pikkarainen luettelee.

”Isännöitsijä odottaa Polygonilta kokonaispalvelua ja vaivattomuutta. Kun hän tekee toimeksiannon meille, hän odottaa, että korjausprosessi etenee niin, ettei hänen tarvitse puuttua siihen, vaan seuraavaksi on läpikäytävä vain työhön liittyvät laskut. Asukkaat taas odottavat hyvää palvelua ja sitä, että vahinko korjataan nopeasti ja hyvin. Purkuvaiheessa heille kerrotaan, minkä tasoisista valikoimista he voivat valita pintamateriaalit. Nykyisin asiakkaat ovat jo laajasti tietoisia siitä, että vakuutusyhtiö korvaa entisen veroiset materiaalit, ja jos he haluavat sitä kalliimmat, kuuluu erotus heidän itsensä maksettavaksi”, Pikkarainen sanoo.

”Varsinaisen korjausprosessin suorittamisessa ei ole eroa omakotivahingon ja taloyhtiövahingon välillä. Taloyhtiövahingoissa osapuolia on vain enemmän ja vakuutusasiat ovat oikeastaan aina kunnossa.” 

Nopea korvauskäsittely tekee prosessista katkottoman

Yleensä korjaustöitä ei aloiteta ennen kuin mahdollinen vakuutuskorvaus on selvitetty. Jotta prosessi etenee mahdollisimman sujuvasti, Polygonin vahinkokartoittaja toimittaa kartoitusraportin paitsi isännöitsijälle, myös vakuutusyhtiöön korvauskäsittelyä varten. OP:n kanssa Polygonilla on kuitenkin sopimus siitä, että Polygon voi tehdä korvauspäätöksiä myös itse. 

”Teemme korvauspäätökset yleensä itse pienemmistä vesivahingoista. Sellaisissa vahingoissa, joissa linjanveto ei ole niin selvä, päätökset tehdään OP:n puolella. 95 prosenttia korvauspäätöksistä pystymme kuitenkin hoitamaan suoraan itse”, Argillander arvioi. 

Asiakkaalle tämä tarkoittaa mahdollisimman sujuvasti etenevää vahingonkorjausprosessia. 

”Kartoitamme vahingon, teemme korvauspäätöksen ja annamme sen suullisena tietona asiakkaalle tai taloyhtiön tapauksessa isännöitsijälle. Ilmoitamme korvauspäätöksemme vakuutusyhtiöön ja teemme tarvittaessa kustannusarvion, johon pyydämme hyväksynnän vakuutusyhtiöltä, ja pääsemme jatkamaan työtämme heti eteenpäin”, Argillander kertoo. 

”Useimmiten saamme korvauspäätöksen viimeistään seuraavana työpäivänä raportin valmistumisesta. Korvauskäsittelyssä käydään läpi kohteen vakuutukset sekä vahingon korvattavuus. Lisäksi selvitetään, mihin vakuutuskorvaus rajataan ja mahdolliset omavastuut sekä ikävähennykset. Laskun tekemistämme töistä lähetämme kunkin vakuutusyhtiön kanssa sovitulla tavalla. Yksinkertaisimmalla menettelyllä lähetämme asukkaan kotivakuutukseen kuuluvan laskun suoraan vakuutusyhtiöön, ja asiakkaalta laskutamme vain omavastuuosuudet ja vähennykset.” 

”Kun vahingon määrä kasvaa keskikokoiseksi, laskemme siitä vakuutusyhtiölle tai isännöitsijälle kustannusarvion tai kiinteähintaisen tarjouksen. Meillä on keskitetty projektilaskenta ja käytämme samaa järjestelmää kuin vakuutusyhtiöt, joten he näkevät laskelmamme automaattisesti ja voivat hyväksyä tai hylätä tarjouksemme suoraan sieltä. Hyväksymisen jälkeen voimme suorittaa varsinaisen korjaustyön.” 

”Mikäli vahinko ei ole vakuutuksesta korvattava, jää jatkotyön tilaaminen isännöitsijän vastuulle. Usein myös ei-korvattavissa vahingoissa isännöitsijä tilaa purku-, kuivaus- ja korjaustyön suoraan Polygonilta, jolloin työ saadaan hoidettua mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti ilman katkoksia.” 

Kokonaisvaltainen vahingonhoito on saanut paljon kiitosta

Olennaista kaikessa tässä on se, että Polygonin puolelta koko prosessi kartoituksesta alkaen pyritään tekemään asiakkaalle yksinkertaiseksi – ja saadun palautteen mukaan siinä on onnistuttu hyvin. 

palo- tai vesivahinko taloyhtiössä - korjausprosessi_polygon

”Asiakkaan tarvitsee ottaa yhteyttä vain yhteen instanssiin, kun me hoidamme kaiken alusta loppuun saakka. Etenkin niissä tapauksissa, joissa teemme korvauspäätöksen itse, jäävät papereiden lähettelyt ja turhat odotusvaiheet pois ja prosessi nopeutuu huomattavasti. Meidän ei tarvitse jäädä odottamaan vakuutusyhtiön korvauspäätöstä, vaan voimme sopia jatkosta saman tien ja aloittaa korjaustyöt”, Argillander sanoo. 

”Pääsääntöisesti pystymme toteuttamaan kokonaisvaltaista vahingonhoitomallia, jossa prosessiin ei tule katkoja vaiheesta toiseen siirryttäessä. Siitä saamme asiakkailta paljon kiitosta. Saamme paljon positiivista palautetta myös laadukkaasta työstä, jota teemme. Pyrimme aina korjaamaan kaiken vahinkoa edeltäneelle tasolle ja asiakasta kuunnellen. Myös asiakkaan haluamat muutos- ja lisätyöt ovat mahdollisia korjaustyön yhteydessä asiakkaan lukuun.” 

Argillanderin kokemuksen mukaan isännöitsijät ovat nykyään hyvin perillä siitä, miten kiinteistövahinkojen kanssa tulee toimia. Pieni muistuttaminen ei kuitenkaan ole koskaan pahasta. 

”Aina kun on epäily vahingosta, kannattaa vakuutusyhtiöön ottaa mahdollisimman pian yhteyttä, että asia lähtee rullaamaan. Ei kannata jäädä odottamaan. Nopeus on useimmiten valttia.”

Lue myös nämä:
Miten kotivakuutus vastaa vesi- ja palovahingon sattuessa?
Vesi- tai palovahinko taloyhtiössä – miten vastuu jakautuu?

Ota yhteyttä!