Asiakastarinat – Sisäilmapalvelut

Sisäilmaongelman hallitseminen Asikkalan kunnan koulukiinteistössä

Polygonin sisäilmatutkijat havaitsivat vuosina 2015-2017 tehdyissä sisäilma- ja rakennetutkimuksissa Asikkalan kunnan omistamassa 500 oppilaan Vääksyn yhteiskoulun kiinteistössä ongelmia. Tiloissa oli koettu myös sisäilmaongelmaan viittaavaa oireilua. Kunta päätyi suunnittelemaan uuden koulun rakentamista, mutta rakentamishanke viivästyi asiasta tehdyn kaavavalituksen takia.

Asikkalan kunta aktivoitui heti

Asikkalan kunta ei kuitenkaan jäänyt toimettomaksi sisäilmaongelman suhteen vaan tilasi Polygon Finlandin neuvonpitoon. Kunta ja Polygon alkoivat yhdessä miettiä, kuinka tilojen käyttöä voidaan jatkaa havaituista ongelmista huolimatta.

Tiedoista toimenpiteisiin

Yhteistyöllä tilanne saatiin vähitellen hallintaan ja oireilumäärät laskemaan. Koulun rehtori oli aktiivisesti mukana kertomassa henkilökunnan kokemuksia ja häneltä kunta sai jatkuvasti ajantasaista tietoa missä tiloissa on koettu ongelmia. Polygon toimitti tiloihin ilmanpuhdistimia ja aloitti jatkotutkimuksia tarpeen mukaan. Tutkimustulosten perusteella alettiin rehtorin esittämissä tiloista mm. korjaamaan pinnoitteita ja epätiiveyskohtia. Voidaan sanoa, että hyvällä yhteistyöllä saatiin luotua toimintamalli, jolla oireilut saatiin tila kerrallaan vähenemään.

IoT-laitteet mukana jatkuvassa seurannassa

iot-laitteet koulukiinteistön sisäilmaongelmat polygonPolygon toimitti tiloihin myös jatkuvatoimisia, etäluettavia olosuhde- ja paine-eroseurantalaitteita, joilla voitiin seurata luokissa ilmanlaatua ja ryhtyä tarvittaessa nopeasti toimenpiteisiin. Esimerkiksi paine-eroseurannan avulla saatiin, yhdessä ilmanvaihtoalan ammattilaisen kanssa, säädettyä ilmanvaihto rakennuksen eri osissa toivotun kaltaiseksi.

 

Tilat käytössä

sisäilmaongelman hallintatoimenpiteissä on onnistuttu

Polygonin ja Asikkalan kunnan hyvän yhteistyön ansiosta koulukiinteistöä voidaan edelleen käyttää, eikä väistötiloihin ole ollut tarvetta siirtyä ennen rakentamisen aloittamista. Herkimmin oireileville oppilaille kunta on järjestänyt korvaavia tiloja.
Terveysvalvonta näytti myös vihreää valoa tilojen käytön suhteen. Viimeisimmän oppilas- ja henkilökunnan sisäilmastokyselyn perusteella saatu tulos oli muihin kouluihin verrattuna tavanomainen, joten voidaan sanoa, että hallintatoimenpiteissä on onnistuttu erinomaisesti.

Tiedottaminen

Oppilaiden vanhemmille ja henkilökunnalle on pidetty yhdessä kunnan kanssa tiedotustilaisuuksia, joissa Polygon on ollut esittelemässä tehtyjä korjauksia, sekä tutkimuksia ja tulevia toimenpiteitä. Tilaisuuksista saatu palaute on ollut positiivista.

Työ jatkuu edelleen

Tilojen kunnostustyöt jatkuvat edelleen kiinteistön vanhimmassa osassa, vaikka kunta on jo uuden koulun rakennusluvan saanutkin. Tilojen olosuhteita seurataan ja tarvittaessa tehdään edelleen korjauksia. Tulevana talvikautena tiloista otetaan myös seurantanäytteitä ja pidetään käyttäjille info-tilaisuuksia.

 

Tietoa sisäilmapalveluistamme löydät täältä.
Sisäilmakatselmus on vaivaton tapa aloittaa sisäilmaongelman selvittäminen>>

Päivystys toimistoajan ulkopuolella

020 7484 00
Tilaa asumisen vuosikello

Pidä huolta kodistasi

Tilaa ilmainen Asumisen vuosikello
Katso Katastrofiruutu videot kommelluksista ja ota opiksi!

Sepin kaverille sattuu ja tapahtuu...

Katso videot kommelluksista ja ota opiksi>>

Aiheeseen liittyvät asiakastarinat

Ota yhteyttä!