Asiakastarinat – Sisäilmapalvelut

VOC-yhdisteiden poistaminen oppilaitoksen lattiasta

Muovimaton alle päässyt kosteus aiheutti ajan mittaan vahingollisen reaktion maton ja sen liimojen kanssa. Reaktion seurauksena sisäilmaan pääsi vapautumaan haitallisia VOC-yhdisteitä. Polygon paneutui perusteellisesti ongelman poistamiseen.

Kosteus muovimattolattiassa aiheutti VOC-päästöjä 

Muiden tutkimusten yhteydessä Polygonin asiantuntijat huomasivat, että oppilaitoksen lattiassa oli kohonneita pintakosteuslukemia laajalla alueella. Jatkotutkimuksissa havaittiin, että lattiarakenteisiin oli päässyt kosteutta, mikä on ajan saatossa aiheuttanut vahingollisen reaktion muovimaton ja sen liimojen kanssa. Reaktion seurauksena sisäilmaan pääsi vapautumaan haitallisia VOC-yhdisteitä eli haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, jotka heikentävät sisäilman laatua ja saattavat aiheuttaa oireilua tiloissa oleskeleville. 

Perusteellinen VOC-yhdisteiden poistaminen

voc-yhdisteet_poistaminen-lämpökäsittely_142031_polygon.jpg  

Yhdessä tilaajan kanssa päädyttiin ongelmanratkaisuun, jossa pilalle mennyt, VOC-yhdisteitä aiheuttava kerros poistetaan ja jäljelle jäävä rakenne lämpökäsitellään. Yhteensä n. 235 m2 lattiapinta-alaa lämmitettiin Polygonin monipuoliseen kalustoon kuuluvilla matalalämpölevyillä VOC-yhdisteiden lopulliseksi poistamiseksi. Lämmitysvaiheen jälkeen otettiin uudet näytteet, jotka lähetettiin laboratorioon tutkittaviksi. Näytteiden perusteella todettiin, että lattiarakenteeseen ei jäänyt emissioita.  

Työ tehtiin kahden kesän aikana 

voc-yhdisteet_paisto-betoni_141634_polygon.jpg

Polygon hoiti VOC-yhdisteiden poistamisen puolesta lattiapinta-alasta kesällä 2022. Kesällä 2023 tehtiin samat työvaiheet loppuosalle eli poistettiin pilalle mennyt materiaalikerros, tehtiin lämpökäsittely ja varmistusmittaukset sekä otettiin näytteet. Näin VOC-yhdisteet saatiin poistettua huolellisella lämpökäsittelyllä kahden kesän aikana n. 470 m2 lattiapinta-alalta.
Tämän tyyppiset työt oppilaitoksissa on kätevää hoitaa kuntoon lomien aikana, kun tilat ovat tyhjillään. 

Lue lisää sisäilmapalveluistamme >> 

Täältä löytyy lisätietoa VOC-yhdisteistä >>

Päivystys toimistoajan ulkopuolella

020 7484 00
Tilaa asumisen vuosikello

Pidä huolta kodistasi

Tilaa ilmainen Asumisen vuosikello

Aiheeseen liittyvät asiakastarinat

Ota yhteyttä!