Asiakastarinat – Sisäilmapalvelut

Polygon tekee sisäilmatutkimuksia Kouvolan kaupungille

Kouvolan kaupungissa ollaan tyytyväisiä Polygonin ammattitaitoon ja toimintatapoihin sisäilmatutkimuksissa ja korjauksissa.

Kouvolan kaupunki on luottanut Polygonin palvelutarjontaan ja ammattitaitoon sisäilmatutkimuksissa jo useita vuosia. Polygon kartoittaa, antaa toimenpide-ehdotuksensa ja tapauskohtaisesti myös korjaa kaupungin julkisissa kiinteistöissä ilmeneviä ongelmia.

– Kaupungilla on oma sisäinen työryhmä, joka käy läpi ilmoitetut tapaukset. Yleensä ongelma kohdistuu koko kiinteistöön ja tarvitsemme kokonaisvaltaisen selvityksen tilanteesta kohteessa, kertoo kaupungin kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikka.

Seuraava askel asian eteenpäin viemisessä onkin yhteys Polygoniin.
– Kontaktointi Polygoniin hoituu joustavasti ja ketterästi. Yhteyshenkilömme on rakennusterveyskoulutuksen käynyt ja sertifioitu sisäilma-asiantuntija. Hän tuntee meidät, on perehtynyt tapaamme toimia ja tietää tarpeemme, Kuitikka sanoo.

Kouvolan kaupungin sisäilma-asiantuntija Reijo Pesonen tutustuu viranomaisena kohteeseen aina ennakolta, haastattelee kiinteistön käyttäjiä tai asukkaita ja saa siten tärkeää taustatietoa mahdollisista terveysoireista ja havaituista ongelmista.
– Tapaus tulee minulle aina terveyshaittaepäilynä. On oireilevia ihmisiä ja epäillään sisäilmaongelmia. Jos ne liittyvät kiinteistön kunnossapitoon eli kyseessä on vaikkapa vesivahinko, menee se tietenkin suoraan korjaukseen. Näitä on tosin harvoin. Yleensä syystä ei päästä heti selville, hän toteaa.
– Syiden selvittämiseksi teimme ennen mittaukset kohteissa aina itse. Niistä on nyttemmin siirrytty kokonaisvaltaisiin kartoituksiin ja tekijöiksi tilattu ulkopuolinen alan asiantuntija. Näin päästään mahdollisimman nopeasti ongelmien alkulähteille ja miettimään, miten tilanne voidaan korjata parhaiten, Pesonen taustoittaa.

Kartoitusta kahdessa vaiheessa

Polygonilla asiaan paneudutaan huolella. Tutkimuksen ensimmäinen vaihe tehdään aina tutustuen kohteeseen seikkaperäisesti kiinteistön parhaiten tuntevan kaupungin edustajan kanssa. Rakenteisiin ei tässä vaiheessa vielä kosketa. 
– Käymme kohteessa tekemässä aistinvaraisen tarkastuksen. Katsomme, mitä päällepäin on havaittavissa. Lisäksi teemme olosuhdemittauksia, kuvailee rakennusterveysasiantuntija Kai Kylliäinen Polygonilta.
– Läpikävelyn ja kohteeseen tutustumisen jälkeen meillä on hahmoteltuna tutkimussuunnitelma sekä ajatus aikataulutuksista. Toimeksianto tuli tehtyä siinä samassa, kuittaa Pesonen yhteistyön mutkattomuutta.

Tutkimuksen toisessa vaiheessa otetaan näytteitä tai avataan rakenteita ja tarkistetaan, mitä niistä löytyy.
Havaintojen perusteella tehdään päätelmät vauriomekanismeista ja niiden mukaisesti myös kirjallinen raportti, jossa kerrotaan havainnot ja päätelmät sekä suositeltavat toimenpiteet. 

Hyvä viestintä on tärkeää kaikille osapuolille

Polygon toimittaa jokaisesta tutkimuksesta tutkimusraportin toimenpide-ehdotuksineen.  Joskus tilanteisiin pitää puuttua jo ennen virallisia mittaustuloksia ja raportin valmistumista. Polygonin asiantuntija kertoo tarvittaessa väliaikatietoja matkan varrella tehdyistä löydöksistä ja epäilyistä. 

– Arvostamme sitä, että Polygonin asiantuntija pitää meidät tilanteen tasalla koko ajan. Hän ottaa meihin heti yhteyttä tai tulee jopa käymään, jos selvityksiä tehtäessä on huomattu jotain erityisen poikkeavaa tai vakavaa. Näin voimme keskustellen käydä läpi, mitä tilanne vaatii ja pitääkö tehdä pikaisia väliaikaisratkaisuja. Saatamme esimerkiksi ottaa käyttöön sisäilmapuhdistimet altistuksen pienentämiseksi ennen varsinaisia korjaustoimenpiteitä tai siirtää koko päiväkodin toimimaan väliaikaistiloihin, Pesonen antaa esimerkkejä.
– Olen erinomaista, että Polygonin väliaikatiedottamisen ansiosta pystyn kertomaan omalle asiakkaalleni, missä mennään ja miltä tilanne näyttää, hän kiittää.

Kouvolan kaupungin Kuitikka ja Pesonen ovat tyytyväisiä myös aikataulujen pitävyyteen ja Polygonin joustavuuteen.
– Aikataulut toimivat Polygonin kanssa äärettömän hyvin. Kommunikointi on luontevaa ja avointa. Välillä tuntuu, että saamme extrapalvelua, sillä niin paneutuen ja nopeasti on jossain tilanteissamme toimittu. Yhteyshenkilömme on sydämellä ja moniammatillisella osaamisella mukana tapauksissamme, jotka ovat monesti todella haastavia, Pesonen toteaa.

Raporteista kiittelevät niin kiinteistöpäällikkö kuin ympäristöterveystarkastaja.
– Raportit toimenpide-ehdotuksineen ovat selväsanaisia ja selkeitä ja niiden kanssa pärjäämme hyvin niin asiakkaidemme kuin tarvittaessa median edustajien kanssa. Sisältö antaa meille selkeät nuotit kertoa, mitä kohteissa on löytynyt ja kuinka jatkamme. Tämä kiinnostaa niin koulujen ja päiväkotien henkilökuntaa ja vanhempia kuin paikallista lehdistöä.

– Olemme pitäneet myös palautetilaisuuksia, joissa Polygonin sisäilma-asiantuntija on ollut mukana kertomassa kuulijoille löydökset selkeästi ja juurin oikein, jottei tule vääriä oletuksia tai spekulaatioita. Olemme kokeneet tämän erinomaiseksi toimintatavaksi ja palveluksi.

Sisäilmatutkimuksista yhteistyö on laajentunut sisäilmasaneerauksiin kuten tiivistyskorjauksiin.

Päivystys toimistoajan ulkopuolella

020 7484 00
Tilaa asumisen vuosikello

Pidä huolta kodistasi

Tilaa ilmainen Asumisen vuosikello
Katso Katastrofiruutu videot kommelluksista ja ota opiksi!

Sepin kaverille sattuu ja tapahtuu...

Katso videot kommelluksista ja ota opiksi>>

Aiheeseen liittyvät asiakastarinat

Ota yhteyttä!