Nyheter – Nyheter, Miljö

Årets Bygge 2023: 3D-fastighet Kvarteret Poolen

Projektet ”Kvarteret Poolen” har vunnit samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda pris, tidningen Byggindustrins pris ”Årets Bygge 2023”. Polygon har varit delaktiga för Solna Stads räkning gällande simhallen som miljöledare, miljösamordnare samt ansvarig för den strategiska miljöstyrningssamordningen.

Solnaborna behövde en simhall och fastighetsägaren Fabege en kontorslokal. Solna stad och Fabege nyttjade möjligheten att bygga en 3D-fastighet (se förklaring i faktablocket) mitt i Arenastaden. I detta projekt innebar det den komplexa uppgiften att bygga en ny fastighet med simhall i botten och kontor ovanpå. På så sätt kunde båda behoven lösas effektivt både gällande kostnader, yta och tid. Detta nytänkande bygge med fokus på såväl ekonomisk och social som ekologisk hållbarhet blev juryns val av totalvinnare i Årets bygge 2023.   

Komplext projekt med olika entreprenörer 

“Kvarteret Poolens båda funktioner drevs av olika byggherrar som två separata projekt i ett”, berättar Rosmari Johansson, miljökonsult på Polygon. “Mark och grundläggning upphandlades enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) och NCC vann den upphandlingen samt att bygga innanmätet på 1200 kvm kontorsutrymme. Peab i sin tur vann upphandlingen om att bygga simhallens innanmäte på ca 5000 kvm. Detta krävde parallella projektorganisationer, konsulter och projektledning”, förklarar hon.   

Miljöfokus för simhallen 

“Polygon anlitades av Solna stad under projekteringen av simhallen med ansvar för den strategiska miljöstyrningssamordningen. Det innebar bland annat framtagning av projektets högt ställda miljökrav, vilka hela tiden måste beaktas med hållbarhetstänk i sin spets. Målsättningen för simhallen var Miljöbyggnad Silver utan att certifieras”, klargör Rosmari. “Därefter arbetade jag vidare i projektets produktion i etapperna för Simhallen som miljöledare och miljösamordnare. Gällande hållbarhet har exempelvis återvinning av spillvatten och luft installerats samt att det förberetts för återvinning av energi från ishallarna som ligger bredvid simhallen” meddelar hon.   

Simhallen är cirka 5000 kvadratmeter stor med fyra bassänger. En bassäng med 10 simbanor om 25 meter, en undervisningsbassäng, en multibassäng med höj- och sänkbar botten samt en barnbassäng.   

Unikt projekt 

“I ett så centralt och attraktivt läge kan man fråga sig om marken ska nyttjas kommersiellt och om det ens går att ha en kommunal fastighet där”, menar Rosmari. “Att då bygga en 3D-fastighet på sättet som gjorts i detta projekt och kunna glädja båda parter är ju unikt. Kanske är detta framtiden, ett sätt att få plats med både arbetsplatser och samhällsfastigheter på eftertraktade ytor”, avslutar hon. 

Samarbetet har enligt inblandade fungerat väldigt väl och processen har gått över förväntan. Fler svårigheter väntades, men det har varit en bra styrning från båda sidor. Under resans gång kom dessutom parterna överens om att genomföra arbetsmoment parallellt, vilket till allas glädje resulterade i att både kontor och simhall blev klara ett halvår tidigare än planerat.  

Kontoret öppnades för nya hyresgäster i maj 2022, medan simhallen tog emot sina första badsugna i september 2022.  

Juryns motivering 

”Totalvinnaren i Årets Bygge 2023 är ett komplext projekt som har visat prov på helt nya sätt att samverka för att nå ett gemensamt mål. Budget har hållits på ett föredömligt sätt och projektet blev klart långt innan utsatt tid. Samtidigt har man inte tummat på kvalitén. Finansieringen av projektet har gjorts enligt en nytänkande modell som gett stor samhällsnytta och borde kunna inspirera fler. Den innovativa fastighetslösningen ger nu plats för både arbete och rörelseglädje under samma tak.” 

 

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Rosmari Johansson.

Polygon - miljöledning, miljösamordning Kvarteret Poolen

Vad är en 3D-fastighet? 

I en traditionellt avgränsad fastighet, en ”2D-fastighet”, äger fastighetsägaren marken och tillhörande byggnader. I princip all mark ända ner till jordens mitt och all luft långt ut i rymden. En 3D-fastighetslösning kan snarare beskrivas som en urholkning i en fastighet. Bland annat ett sätt så att byggnader och anläggningar i stadskärnor kan användas effektivare.   

  • 3D-fastighet: en fastighet som i sin helhet är avgränsad både horisontellt och vertikalt.  
  • 3D-fastighetsutrymme: ett utrymme som ingår i en annan fastighet än en tredimensionell fastighet och som är avgränsat både horisontellt och vertikalt. 

Polygon - miljöledning, miljösamordning Kvarteret Poolen

Kriterier för priset ”Årets bygge”

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda pris som varje år delas ut av tidningen Byggindustrin.

Projekten tävlar inom sex olika kategorier: Bostäder, Hotell och kontor, Infrastruktur, Samhällsfastigheter, Renovering och Industribyggnad/logistik/butik.

Projekten granskas utifrån fem kriterier: arbetsmiljö, hållbarhet, tid/kvalitet/budget, teknik/innovation och samverkan.  

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt