Nyheter – Nyheter, Mögelskada

Äkta hussvamp - husens värsta fiende

Det känns nästan övernaturligt när man tittar på bilder av hur äkta hussvamp, Serpula lacrymans, angriper och växer. Det är en svampväxt som under för den rätt förutsättningar - värme, fuktig luft och tillgång till näring - bokstavligen kan “äta upp” hela hus. Polygons Fredrik Mejstedt, även kallad Mr Hussvamp på grund av hans över 20 år långa erfarenheter i ämnet, berättar vad vi kan göra för att bekämpa svampen och rädda värden.

Varför ett angrepp av äkta hussvamp?
Ofta upptäcks hussvampsangrepp i slutet av sommaren. Anledningen är enkel; det varma och fuktiga klimatet är idealiskt för svampens tillväxt. Är det +20°C och över 24% fuktkvot i virket kan svampen växa så fort som 6 mm per dygn, men tillväxt sker dock året om.

“Generellt är hus med krypgrund byggda före 60-talet högt representerade när det gäller hussvamp”, berättar Fredrik Mejstedt, Distriktschef Närke hos Polygon. “Det beror på att man efter 60-talet inte använt sig av så hög kalkhalt i murbruket”, fortsätter han. “Hussvamp lever av träbaserat material (cellulosa) och bildar sur oxalsyra i processen. Svampen måste därför äta kalk för att neutralisera syran och överleva”, förklarar Fredrik. “Det är en anledning till att svampen brukar finnas kring kalkrika murstockar och socklar”.

När en skada väl upptäcks har den vuxit länge, troligen i flera år. Då hussvamp bryter ner trä och annat organiskt material påverkas materialets hållfasthet. Om bärande konstruktionsdelar angrips riskerar huset att falla ihop. 

Kännetecken för hussvamp kan vara att golvet sviktar rejält alternativt att brunt pulver liknande kanel eller rost (svampsporer) syns. Då dessa yttrar sig finns det garanterat även mögel och andra rötsvampar kring skadan.

Den mest aggressiva rötsvampen
“En stor skillnad mellan äkta hussvamp och andra rötsvampar är att den via sitt långa rotsystem kan leta sig hela 20 meter bort från angreppet i jakten på vatten och mat (upplöst kalk och trä)”, påpekar Fredrik. “På så sätt kan den även krypa över glas, plåt och plast för att överleva. Andra rötsvampars tillväxt avstannar då de möter material de inte kan ta näring från”, upplyser han.

Det finns en art även kallad “Lilla hussvampen” som nästan är lika elak som den “Äkta”. Den är dock inte lika livskraftig och har därför svårare att växa. Om du angripits av äkta hussvamp eller den “Lilla” kan inte avgöras med blotta ögat utan labbtester krävs.

Labbtester begärs även då försäkringsbolagen önskar att angrepp åldersbestäms. De får på så sätt veta ifall skadan bör ersättas eller ej beroende på det tidsspann som inbegrips i deras försäkringar.

Hur kan vi rädda värden och sanera angrepp?
Ju tidigare man tar sig an problemet, desto mer yta kan bibehållas. Därför är det viktigt att kontakta Polygon så snart misstanke om angrepp finns. 

“Praxis är att först riva angripet material plus en meter från synliga angrepp. En noggrann rivning av angripet område är viktig och det moment som kan vara mest tidskrävande i saneringsprocessen”, förklarar Fredrik. “Det angränsande materialet besprutas sedan med ett så miljövänligt bekämpningsmedel som möjligt.”

“Nästa steg är värmebehandling då svampen dör vid 55 grader celcius”, berättar Fredrik. “Om ett fundament som exempelvis en murstock bilats bort, sprayas området och ytan får torka. Därefter gjuts en ny yta som fylls med flytande betong”, förklarar han. “Eftersom svampen växer i hålrummen i betong och tegel placeras värmemattor ut på dessa material. Trä kan inte behandlas med värme pga brandrisken. I stället tas angripet trämaterial omsorgsfullt bort och går inte det gäller besprutning”, uppger Fredrik.

Beroende på angreppets utbredning krävs nästan alltid rivning, sanering och återuppbyggnad. Processen tar ofta mer än tre månader.

Förhindra ytterligare angrepp
Då en skada är korrigerad måste förebyggande åtgärder företas, såsom att installera en krypgrundsavfuktare för att bibehålla torr luft och slippa nya fuktrelaterade skador. Polygon hjälper dig att förhindra nya angrepp.

Vill du veta mer? Kontakta Fredrik Mejstedt.

Behöver du hjälp eller har funderingar?

Ring dygnet runt 020-235 235
Polygon - hussvamp tar över sommarstuga

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt