Nyheter – Tillfälliga klimatlösningar, Vatten och stormskador

Den 5 maj, 2017 rasade en våldsam brand i två radhuslängor i området Vallhov, i Sandviken. Totalt drabbades tolv lägenheter av branden, antingen direkt eller av rök- och vattenskador. I september skrevs avtal med Polygon och AK-konsult kring klimathållning av källarutrymmena - det enda som finns kvar av radhusen.

Branden som började på en balkong spred sig snabbt vidare till de andra lägenheterna i längorna. Ingen person skadades, men polisen började utreda ärendet som en mordbrand. I början av september lades förundersökningen ner.

Av de drabbade hushållen nyttjade flertalet Folksam, som tog över ansvaret för detta storskadeärende inför återuppbyggnaden av radhusen. Ocab anlitades för sanering och rivning, men då avspärrningarna togs bort i början av september skrevs avtal med Polygon och AK-konsult kring klimathållning.

“Polygon och AK-konsults uppdrag är att torka och klimathålla källarytorna - det enda som återstår av de två radhuslängorna”, berättar Torbjörn Nässlander, ansvarig tekniker för projektet. “De 9 av 12 källarutrymmena på 60 kvm vardera ska under fyra månader återfå acceptabla värden så att återuppbyggnad kan ske”, fortsätter han.

Platsen har vädertäckts för att undvika ytterligare skador när det fryser på och nu drar torkningsprocessen i gång med förhoppningen att kommande år innebär en smidig nystart för de drabbade.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt