Nyheter – Nyheter, Konstruktion torkning, Inomhusmiljöproblem, Fukt, Offentligt material av medarbetare

Burkmetoden – för fukttransportegenskaper hos betong

I ett samarbete som startade 2018 har Polygon|AK, Swerock AB, Moistenginst AB och PEAB verifierat en enklare mätmetod för att kunna ta fram materialdata kring transportegenskaper för betong. Metoden möjliggör fuktberäkningar i yngre betong, från bara ett par månader och uppåt. Här kan du läsa mer om forskningsresultaten.

Fukttransportegenskaper hos betong är viktiga att kvantifiera för att kunna göra vederhäftiga fuktberäkningar, till exempel av fuktomfördelning under mer eller mindre täta ytskikt på underlag av betong som är delvis uttorkad. Sådana beräkningar är vanliga idag, men tillförlitligheten hos resultatet beror till stor del på kunskap om betongens fukttransportegenskaper.

Under senare år har helt nya betonger börjat användas och data för dem har länge saknats. Det behövs nya mätningar på de nya betongerna, med olika bindemedel, med tillförlitliga metoder.

En sådan metod presenteras kort i artikeln "Burkmetoden – för fukttransportegenskaper hos betong", i upplaga nr 6 i Bygg & Teknik . Studien kan även läsas i ett mer utförligt pdf-format här.

 

Läs hela artikeln om hur verifieringen gått till här.

Burkmetoden – för fukttransportegenskaper hos betong

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt