Nyheter – Nyheter

Desinficering i tre steg vid smittorisk

Den rådande situationen med coronaviruset har kraftigt ökat behovet av ökad hygien för att kontrollera smittspridningen. Polygon|AK erbjuder tjänsten “Desinficering i tre steg”, vilken innebär sanering och desinficering av utrymmen där smitta eller misstänkt smitta av exempelvis virus och bakterier finns.

Coronaviruset kan vara aktivt länge

När det gäller coronaviruset är det aktivt förhållandevis länge på olika ytor. Hur länge det är aktivt är bland annat beroende på materialtyper, temperatur och fuktighet. Den största risken, bortsett från direkt droppsmitta vid nysning och hosta, är spridning via kontaktytor som strömbrytare, dörrhandtag, knappar i hissar och bussar, offentliga toaletter etc. Även på ytor som väggar och golv kan det aktiva viruset finnas kvar i flera dagar eller till och med veckor. 

Vad innebär vår desinficering i tre steg?

Först sprids en dimma av ett kemiskt preparat med dokumenterad effekt på virus och bakterier. Därefter torkas ytor mekaniskt och slutligen upprepas det första steget. Polygon|AKs desinficering i tre steg baseras på gedigen erfarenhet och faktabaserad kunskap. Våra metoder och kemikalier används dagligen i samband med andra typer av uppdrag vi utför. Samtliga kemikalier är testade och godkända för användning i Sverige.

För att säkerställa bästa möjliga resultat, våra medarbetares säkerhet och för att förhindra vidare smittspridning arbetar vi efter väl inarbetade processbeskrivningar. Genom att vi kan arbeta utanför kontorstid minimeras störning i verksamheten oavsett om uppdraget gäller kontor, industrilokaler, skolor eller annan miljö.

Önskar du mer information eller har behov av smitthantering? Kontakta oss dygnet runt på 020.235 235 eller order@polygongroup.com.

 

corona, desinificering i tre steg

Läs mer om vår tjänst Desinficering i tre steg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt