Nyheter – Nyheter, Miljö

Polygon hanterar hållbart fastighetsskador

En bilaga till Dagens Industri har intervjuat Polygons hållbarhetsansvariga Camilla Annerling Barck hållbar hantering av fastighetsskador. Fastighetsbranschen står för drygt en femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Vi hjälper företag inom bygg och fastighet att med hållbart byggande och förvaltning minska både negativ miljöpåverkan och kostnader.

– Polygon Group har ca 6500 anställda och är Europas ledande företag inom hantering av olika typer av skador på byggnader efter exempelvis vattenläckor eller bränder. Vi genomför ett mycket stort antal uppdrag inom utredning, skadebegränsning och återställning varje år, säger Camilla Annerling Barck, hållbarhetsansvarig på Polygon Group.

Expertis i en byggnads samtliga faser

Förutom detta har bolaget även en konsultverksamhet med spetskompetens inom fuktsäkert byggande och olika typer av miljötjänster riktade mot nyproduktion.
- Polygon har därmed kompetens och erfarenhet av en byggnads hela livscykel och kan hjälpa förvaltare, byggföretag och ägare få en mer hållbar verksamhet och bättre ekonomi, förmedlar Camilla.

Förebyggande arbete och effektiv arbetsprocess viktigt

Vattenskador kostar årligen fastighetsägare och samhället cirka 16 miljarder kronor. Dessutom orsakas en stor del av koldioxidutsläppen vid produktion av nytt material. Därför är det förebyggande arbetet, en effektiv torkprocess och strävan efter att torka konstruktion och material istället för att riva viktiga insatser. 

– Vi använder till exempel ny teknik med fjärravläsare för att säkerställa exakta torktider, vilket gör att vi kan stänga av torkarna vid exakt rätt tid och på så sätt spara energi, berättar Camilla.

Genom att säkerställa ett fuktsäkert byggande kan många framtida problem undvikas, såsom vid projektering inför nybyggnation. Men om det ändå skulle uppstå en vattenläcka ska den snabbt kunna upptäckas och åtgärdas. Camilla förklarar hur Polygon tidigt kan upptäcka vattenläckage i fastigheter. 

- Polygon erbjuder ett brett sortiment av uppkopplade sensorer som ger en tidig detektering av en vattenläcka. Dessa kan kopplas till en avstängningsventil för inkommande vatten som förhindrar vidare utbredning. Systemet kan integreras med fastighetssystem alternativt kopplas till Polygons dygnet-runt-jour. Det går att installera sensorer både vid nyproduktion och i befintliga byggnader.

Torka istället för att riva - spara värden

Skulle en vattenskada trots allt uppstå finns det mycket att göra för att minska miljöbelastningen vid återställningen. Generellt sparar man koldioxid och pengar genom att avfukta så mycket som möjligt av den befintliga konstruktionen och därmed minimera rivning. Ett exempel är att man kan undvika rivning av ett kostsamt utrymme som exempelvis ett badrum eller kök genom att från ett angränsande utrymme torka skadan med torr luft. 

Bästa möjliga inomhusmiljö 

- Genom vår djupa kunskap om torkteknik och byggnadskonstruktioner kan vi välja den optimala lösningen för den aktuella skadan. Till glädje för både för boende, fastighetsägare och miljön, uttrycker Camilla. Många av mina kollegor har ett personligt driv och intresse i att skapa en bra inomhusmiljö men också värna om den yttre miljön. Vi har arbetat miljömedvetet långt innan det blev modernt, det är en del av vår affärsidé.

Polygon erbjuder konsulttjänster inom fukt, miljö och hållbarhet. Med denna sakkunskap kan man i samband med renoveringar och nybyggnation förhindra framtida skador.

– Vi bistår er i hela byggprocessen och hjälper till med miljöcertifieringar. Våra fuktkonsulter har spetskompetens inom fuktsäkerhetsprojektering och rådgivning inom alla fuktrelaterade områden. Bland annat ger de råd gällande hållbar materialhantering för att minimera problematik under byggnadens livstid, delger Camilla.

Hållbarhet i fokus genom hela byggnadsprocessen

Genom förbättrade byggmetoder, nya material och utbildningar kan fastighetsägare och samhället spara mycket pengar och även minska det negativa klimatavtrycket. I alla dessa delar är Polygon en viktig aktör. 

– Polygon finns med i hela processen med hållbarhet i fokus. Från ritbord och byggstart till driftsättning och förvaltning. Likaså vid ombyggnation och rivning av fastigheter. Att se helheten och göra rätt val från början kan långsiktigt spara mycket pengar och även minska utsläppen, uttrycker Camilla.

– Vi brinner verkligen för en hållbar skadehantering, att spara värden både för kund, plånbok och miljö. Om alla i fastighetsbranschen tänker cirkulärt kan man göra en väldigt stor skillnad för hela samhället, avslutar Camilla Annerling Barck. Polygon är ett företag som verkligen vill göra skillnad så hållbarhet är ett mycket prioriterat område för oss.

Läs artikeln i bilagan här: Dagens Industri - Bygg och Fastighetsutveckling.

Finns ytterligare frågor kring Polygon Sveriges hållbarhetsarbete? Kontakta försäljningschefen Bo Lundin.

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt