Nyheter – Konstruktion torkning, Mögelskada, Vatten och stormskador, Sanering, Fukt

Din partner när fukt, brand- och vattenfrågor uppstår

Vad är viktigast vid hantering av en storskada? Hur kan Polygon bäst hjälpa försäkringsbolag, restvärdeledare och den drabbade verksamheten? Vi finns alltid vid din sida. Att vara kundernas partner i alla situationer där fukt, brand- och vattenfrågor uppstår är en självklarhet för oss. Då en storskada inträffar blir det än mer tydligt.

Det som i dagligt tal brukar kallas för storskador är ett begrepp som kan tolkas lite olika. Vi ska i detta brev försöka ge Polygons syn på saken.
 
En storskada är, som namnet antyder, en skada i vilken betydande värden står på spel. Gränsen för hur stora dessa värden är kan variera beroende på vilken aktör på marknaden man frågar. När skadans värde räknas i antal miljoner är det absolut en storskada, men skador på några hundra tusen och uppåt kan också betraktas som storskador.
 
Baserat på erfarenhet som går så långt tillbaka som 100 år har branschen försökt hitta sätt att hantera och förebygga brand- och vattenskador. Detta har tagit sig olika uttryck och goda exempel är etableringen av Brandskyddsföreningen och branschreglerna Säker Vatten.
 
Brandskador är klassiska exempel på storskador där det ofta uppstår en kombination med vattenskada pga släckvatten. Stora vattenskador är inte lika vanliga, men i samband med skyfall, översvämningar, läckage av stora mängder vatten i flerbostadshus och industrier så kan även rena vattenskador definitivt klassas som storskador.
 
Gemensamt för storskador är att de kräver en helt annan hantering än mängdskador. Därför måste de mest kvalificerade resurserna sättas in från alla aktörer i skadorna såsom försäkringsbolagens storskadeavdelningar, restvärdesledare, fristående skadereglerare, fastighetsägarnas representanter och projektledare i branschen för skadehantering. Vi har i en av brevets artiklar intervjuat några av Polygons mest erfarna projektledare för att höra vad de tycker är viktigt för en framgångsrik hantering av en storskada. Vi delar med oss av denna erfarenhet och tar gärna emot återkoppling och andra perspektiv.

Med vänlig hälsning
Thomas Perman

VD Polygon Sverige 

Nyhetsbrev Storskador i pdf-format

storskadehantering
storskada
brand

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt