Nyheter – Tillfälliga klimatlösningar, Nyheter, Konstruktion torkning

En devis som håller - Förebygg fukt och håll tidplanen

I Vallentuna är bygget av Hagaskolan i full gång. Polygon och AK-konsults uppdrag sedan juni 2017 är att vara rådgivande expert i alla frågor som rör förebyggande fuktsäkerhetsarbete och avvikelsehantering. Efter en fuktmätning i februari 2018 kunde vi ge entreprenören JM glädjande nyheter - bygget ligger hela 6 veckor före tidplanen!

Att anlita en fuktexpert i en tidig fas i projektet minskar bland annat kostnader för akuta åtgärder och medvetandegör kostsamma risker. Polygon och AK-konsult har skött klimatkontrollen redan från början av produktionen av Hagaskolan.

“Som i de flesta byggen är det kort byggtid som eftersträvas,” förklarar Peter Johansson, projektets samordnande fuktsäkerhetsansvarige från Polygon och AK-konsult. “Vi hjälper entreprenören att ha koll på uttorkningstider för trä och betong för att undvika onödiga förseningar.”

Polygon och AK-konsult kan vara behjälpliga i hela byggprocessen, från förstudie till rivning. I detta projekt blev vi kontaktade i ett relativt tidigt skede, inför själva byggandet. Som rådgivare har vi exempelvis påverkat val av material och kvalitet för att kunna hålla tidplanen.

“JM har varit väldigt lyhörda för våra råd och vi har hela tiden haft en bra dialog kring utmaningar och problem,” berättar Peter Johansson. “Därför känns det extra roligt att få delge kunden så glädjande nyheter. Att höra platschefen utropa “Vilken seger” gör att vårt motto Always by your side känns helt rätt.”

Skolan kommer att stå redo för skolstart hösten 2019, till glädje för både Vallentuna kommun och närmare 900 nyfikna elever.

Vill du veta mer? Kontakta Peter Johansson.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt