Nyheter – Nyheter

Nyhetsbrev december 2021

Hållbarhet och “gröna arbetssätt” kommer att ha en avgörande inverkan på branschen i framtiden. Att undvika rivning av byggnadsskador och att arbeta förebyggande är två av Polygons bidrag till detta. Finn exempel i det spektakulära projektet som gömmer sig bakom en medeltida fasad efter att en storbrand raserat byggnaden. Eller i artikeln där ett snabbt ingripande vid en pågående vattenläcka på ett hotell leder till besparingar av både material och miljö.

Hej kära kollegor inom bygg- och fastighetsbranschen!

Julen står för dörren och termometern höll sig nyligen långt under nollstrecket i stora delar av Sveriges avlånga land. Elpriset nådde nya rekordnoteringar (spotpris 800 öre/kWh), vilket för tankarna till 1992 då Riksbanken höjde reporäntan i Sverige till 500%. Detta var något som chockade Sverige och alla som var med vid den tiden kommer ihåg det. Kanske blir det samma sak med elpriserna nu när det inte blåser i Europa. Förnybar och hållbar el är självklart något positivt, men det finns uppenbarligen utmaningar även med den nuvarande mixen i elproduktionen.

2021 har varit ännu ett år som delvis präglats av den pågående pandemin. Först kring sommaren ökade aktiviteten i marknaden till de nivåer som rådde innan pandemin slog till på allvar i mars 2020. I takt med att allvarligare symptom och sjukhusinläggningar minskade kunde fastighetsägare öppna upp för entreprenörer igen. De började ta tag i de problem som prioriterats ned under pandemin för att minimera risken för smittspridning. Det gav såklart marknaden en rejäl skjuts.

Utöver detta kom det i sommar omfattande skyfall i nästan hela Sverige, vilket satt press på hela branschen och även visat på hur sårbart samhället är för den här typen av händelser. Historiskt har skyfall i den omfattning som inträffade under 2021 varit mycket sällsynta, men frågan är förstås hur det blir i framtiden. Klimatforskare är eniga om att extremväder är något som kommer att bli mer frekvent i framtiden pga växthuseffekten. Vi på Polygon tror att hållbarhet och “gröna arbetssätt” kommer ha en avgörande inverkan på branschen i framtiden. Det kan handla om så olika saker som att använda energieffektiv utrustning, undvika att riva byggnadsskador och att arbeta förebyggande.

Speciellt inom det förebyggande arbetet sker det väldigt mycket just nu med en explosionsartad utveckling av miljöcertifiering av nya såväl som befintliga byggnader. Ny teknologi kommer också att användas än mer inom bygg- och fastighetsbranschen framöver. Speciellt sensorteknologi i kombination med AI är områden där vi ser spännande möjligheter och där Polygon tagit en ledande roll.

Vårt fokus att förebygga och avhjälpa vattenskador, fukt och miljöproblem i byggnader ter sig i dessa tider mer relevant än någonsin.

God jul och gott nytt år
Thomas Perman
VD Polygon Sverige

 

Nyhetsbrev i pdf-format

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt