Nyheter – Nyheter

Nyhetsbrev december 2022

Vi finns alltid vid din sida! Vare sig det gäller statusbesiktning av föreningens vindar inför renovering, skadehantering av en byggnad på svåråtkomlig plats eller ett projekt i krypgrunden på en förskola som behöver sundare inomhusmiljö. Tillsammans med flera aktörer i byggindustrin drivs även forskningsprojekt för fuktsäkra hus och byggnader i trä.


Branschkollegor,

År 2022 lider mot sitt slut och utmaningarna för bygg- och fastighetsbranschen har väl sällan varit större. Även om nyproduktionen genom tiderna alltid varit starkt cyklisk så måste man denna gång, förutom skyhög inflation och stigande räntor, även addera skyhöga elpriser som slår stenhårt mot byggprojekt. Inte minst under årets kalla månader.

På Polygon är en av våra specialiteter att tillhandahålla ett klimat på bygget som både hjälper till att torka byggfukt ur nya byggmaterial samt skapa en bra arbetsmiljö för de medarbetare som bygger infrastrukturen i vårt samhälle. Med tanke på elpriserna måste detta göras på ett smart sätt och här finns ett par väldigt viktiga råd. Det första är att använda avfuktare som ger ett tillskott av värme. Det kan man uppnå i uttorkningsprocessen genom att använda rätt teknik. Sedan gäller att tillföra värme på ett både kostnads- och miljömässigt sätt. Här är fjärrvärme och pellets att föredra över andra tekniker. Sist men inte minst ska man skaffa sig kontroll över klimatet genom ett temporärt övervakningssystem anpassat för byggbranschen. På det sättet kan man upptäcka energitjuvar såsom öppna dörrar och andra läckage.

Nöden är uppfinningarnas moder lyder det gamla talesättet. Nu gäller det att tänka nytt och kreativt för att branschen ska ta sig igenom ett antal tuffa månader och komma ut starkare på andra sidan. Låt oss hjälpas åt att hitta möjligheter där man vid första anblicken mest ser utmaningar.

God Jul och Gott Nytt År!

Thomas Perman

Polygon - nyhetsbrev december 2022

Nyhetsbrev i pdf-format

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt