Nyheter – Nyheter

Nyhetsbrev December 2020

Hur kan vi vara din helhetsleverantör om olyckan är framme? Vi strävar alltid efter att minimera våra kunders totalkostnad och vara en stödjande aktör när skador inträffar och problem uppstår. I detta nyhetsbrev delar vi med oss av några uppdrag som visar på bredden i vårt erbjudande och vilken spetskompetens vi besitter.

Hej branschkollegor,

År 2020 har varit ett av de mest märkliga åren vi upplevt och det tror jag att många kan vittna om. Även om bygg- och fastighetsbranschen varit mindre drabbad än exempelvis flyg- och besöksnäringen så har pandemin påverkat. Den investeringsintensiva nyproduktionen är speciellt utsatt i och med den osäkerhet som skapats, medan åtgärder i det befintliga beståndet påverkats mindre. Underhållsåtgärder har emellertid också skjutits på framtiden ofta med syfte att minimera smittspridning till boende och brukare. Detta har påverkat sysselsättning och ekonomi i branschen negativt.

Förhoppningsvis kommer vi under 2021 se en avmattning av pandemin till följd av ökad immunitet, förändrat beteende och inte minst genom vaccinering.

 Speciellt i utmanande tider är det viktigt att hålla fast vid sina grundläggande värderingar som i vårt fall är empati, integritet och ambition. Vi strävar alltid efter att minimera våra kunders totalkostnad och vara en stödjande aktör när skador inträffar och problem uppstår. I detta nyhetsbrev delar vi med oss av några uppdrag som visar på bredden i vårt erbjudande och vilken  spetskompetens vi besitter.

God Jul och ett riktigt gott 2021!

Thomas Perman
VD Polygon och AK-konsult

PolygonAK Externt nyhetsbrev dec 2020

Nyhetsbrev i pdf-format

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt