Nyheter – Nyheter

Nyhetsbrev juni 2022

Att ta oss an dagens hållbarhetsutmaningar ser vi som en integrerad del av vår leverans, något vi arbetat med under många år. Att undvika rivning av byggnadsskador och att arbeta förebyggande är två av Polygons bidrag till detta. Samtidigt gör vi ekonomiska besparingar. Ett sådant exempel är då vi sparar 750.000 kr åt försäkringsbolaget genom att torka istället för att riva.

Hej kära branschkollegor!
 
När pandemin äntligen klingade av ställs bygg- och fastighetsbranschen inför nya och minst lika stora utmaningar. Kostnadsinflation på material i kombination med stigande räntor innebär med största sannolikhet kraftigt minskad nyproduktion. Lägg därtill fallande bostadspriser och en tuff lönerörelse i höst och vi har en väldigt utmanande situation.
 
För att möta detta kommer det att krävas ett tydligt fokus på kostnader och effektivitet. Här finns det emellertid mycket att hämta för de företag som väljer att ta steget. Genom att integrera IT i våra processer och lösningar till kund kan administrativa kostnader sänkas och vi kan uppnå besparingar i form av färre och mindre omfattande byggnadsskador.
 
En annan väg till lägre kostnader är att jobba förebyggande i alla led. Boverket har i rapport efter rapport slagit fast att fukt- och vattenskador utgör närmare 80% av kvalitetsbristerna i byggnader. Genom en smart hantering både i projektering, produktion och förvaltning finns miljarder att spara för branschen som helhet. Polygon har spetskompetens inom dessa områden och finns alltid vid våra kunders sida för att hjälpa till närhelst behov uppstår. Med empati, integritet och alltid med en strävan att leverera högsta kvalitet för att minimera våra kunders totalkostnad tar vi oss an våra uppdrag.
 
Trots en utmanade situation de kommande åren måste vi hålla fokus på den verkligt långsiktiga utmaningen för hela branschen och för samhället i stort - hållbarhet. Detta gäller i allt från övergång till eldrift, val av byggmaterial där trä gradvis kommer ersätta betong till energiprestanda. Även dessa förändringar kommer ställa nya krav på hur man som aktör i bygg- och fastighetsbranschen behöver förändra sina processer och arbetssätt. Att ta sig an hållbarhetsutmaningarna ser vi som en integrerad del av vår leverans och det är något vi har arbetat med under många år.
 
Avslutningsvis vill jag önska er alla en skön och avkopplande sommar – det kan vi nog behöva.
 
Med soliga hälsingar
Thomas Perman
VD Polygon Sverige AB

Polygon - Nyhetsbrev juni 2022

Nyhetsbrev i pdf-format

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt