Nyheter – Nyheter, Sanering, Inomhusmiljöproblem

Foggning doftsanerar skola

Elever och lärare klagar på en störande kemisk doft i lokalerna och vissa stannar hemma med sjukdomssymtom. Polygon kallas in för att utreda och avhjälpa problemet. I det initiala skedet utförs fuktmätning, luktanalys och foggning. Kommer insatsen att räcka eller behövs en djupare utredning för att förbättra skolans inomhusmiljö?

“Vi har en rak och tillitsfull relation med förvaltarna på Halmstad Kommun”, säger Marcus Madrusan, projektledare fuktteknik på Polygon. “Framförallt gällande ärenden kring luktsanering såsom avloppsproblem. Därför kontaktade de oss när en skolverksamhet vars dagliga brukare var känsliga för doften som fanns i lokalerna klagade och blev sjuka”, fortsätter han. 

“Den doft som slog emot oss då vi anlände till platsen kände vi direkt igen, den sk sommarstugedoften. Men vi måste ju vara säkra på förutsättningarna innan vi tar oss an uppdraget, så det första vi gjorde var därför en luftanalys”, berättar han. “En pump ställdes ut över helgen för att samla in luftprover. Vi behövde ju veta exakt vad som fanns i luften för att kunna sanera och hantera problemet”, menar Marcus. “Via laboratorium testades vissa specifika ämnen och partiklar. Luktanalysen visade på halter av klorfenol och kloranisol, vilka kan avge starka dofter. Detta tyder på att det finns tryckimpregnerat material i utrymmena. Våra föraningar var alltså korrekta och nu även verifierade”, klargör Marcus. 

Orsak bakom sommarstugedoft 

“Vi påbörjade fuktmätningar för att se status i den relativa fuktigheten (RF) i den 500 kvm stora byggnaden. Det innebär att vi installerade fuktmätare och under en tvåveckorsperiod genomförde ytliga mätningar i samtliga lokalers ytskikt, väggar, konstruktion och inomhusluft. Även materialprov togs från väggskivor, syllar, reglar och den limmade plastmattan”, förklarar Marcus. 

“Fuktmätningarna visade på en klart godkänd RF-nivå i lokalerna, medan materialproverna visade att källan till luktproblemet var tryckimpregnerade syllar samt den limmade plastmattan.  

Tre lösningar presenterades för kunden. En längre och bredare utredning för att gå till botten med problematiken direkt eller att först testa doftsanering. I det senare stod valet mellan det längre alternativet jonisering eller det betydligt snabbare valet med foggning. Då skolverksamheten var i full gång var det önskvärt med det senare förslaget”, förmedlar han.    

Effektiv doftsanering  

“Vi har hela tiden haft en öppen och tydlig dialog med förvaltaren”, menar Marcus. “Självklart förmedlades att problemet med de impregnerade syllarna kvarstår trots insats med luktsanering så den obehagliga doften kommer troligen tillbaka”, uttrycker han. Kunden ansåg det ändå värt ett försök med den effektiva billigare metoden först så neutraliserande rökgas, sk foggning, valdes.  

“Foggning är en snabb och icke förstörande metod som neutraliserar doft fort. Processen tar endast 24 timmar att färdigställa, vilket är en fördel då verksamheten i en butik, fabrik eller som nu en skola önskar hålla öppet”, informerar Marcus. “Så på fredag eftermiddag fick glada barn ta helg lite tidigare och ventilation och brandsystem stängdes av. Samtliga utrymmen i byggnaden fylldes sen med citrondoftande rök. På söndagen var processen färdig och vi åkte dit för att känna om metoden hjälpt. Den hade varit verksam och den störande doften hade neutraliserats helt”, tillkännager Marcus.   

Djupare utredning för friskare inomhusmiljö 

Luktsaneringen är avklarad med mycket gott resultat, men lösningen har inte åtgärdat källan till lukten. Det återstår att se helt enkelt eftersom problemet är att doften sitter i syllar och plastmattan och den obehagliga sommarstugedoften kan komma åter. Skolan valde därför att för att gå till botten med problemet och beställde en djupare utredning med åtgärdsförslag. Detta resulterade i att 8 av utrymmen behöver utbyte av plastmatta och syllar.  

Bra ventilation ett måste för god inomhusluft 

“Tryckimpregnerat material i konstruktionen på huset i kombinationen med energisnål ventilation som endast är igång under skoltid, fler elever per rum än vad ventilationen är justerad för samt obefintligt friskluftsintag. Upplagt för ett luktproblem!”, skildrar Marcus. “Så till dess nämnda åtgärder är genomförda kommer ventilationen arbeta dygnet runt för att snabbt hålla doften i schack”, avslutar han. 

 

Vill du veta mer om saneringen? Kontakta Marcus Madrusan

 

Vad innebär begreppet Relativ Fuktighet (RF)? 

Enkelt uttryckt ett mått på hur mycket fukt som finns i förhållande till hur mycket fukt luften kan innehålla vid en viss temperatur. Detta påverkar konstruktioner och material såsom trä, gipspapp, mattor, tapeter och stoppade möbler. Når fuktigheten ca 90% RF sker främst två saker: 

  • Material sväller 
  • Mikrobiell tillväxt 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt