Nyheter – Nyheter

Förskolor och skolor är ofta utsatta för fuktproblem. Hur ser det ut i ert eget bestånd?

Många förskolor och skolor byggdes på 1970-talet och vi vet att det finns många riskkonstruktioner från den här tiden. Eftersom barn och ungdomar är särskilt känsliga för inomhusmiljöproblem är det avgörande att ta reda på vilka byggnader som är i riskzonen.

Med en statusinventering av våra erfarna konsulter får du snabbt veta statusen på ert eget fastighetsbestånd!

Just nu erbjuder vi statusinventering från endast  6 kr/m2! *

Förebygg skador och spara stora belopp

Med en fuktstatusinventering kan du effektivt förebygga skador och spara stora belopp. En erfaren fuktskadeutredare bedömer byggnaden och undersöker om det finns en riskkonstruktion. Vi använder synintryck, gör fuktmätningar och undersöker lukt. Fuktstatusinventeringen kan göras snabbt eller mer omfattande, det beror på dina önskemål. Resultatet av inventeringen är en bedömning av risk – låg risk, hög risk eller så kan vi konstatera att en skada redan har utvecklats.

Banner som visar kampanjen för statusinventering eller fuktstatusinventering.

Upptäcker problem i inomhusmiljön

Fuktstatusinventeringen hjälper dig också att upptäcka problem i inomhusmiljön. Det är alltid mer effektivt att ta in en fuktkonsult än att göra en luftprovtagning när du vill ta reda på om det finns brister i inomhusmiljön. Enligt vår erfarenhet är fukt den dominerande felkällan vid inomhusmiljöproblem.

…komplettera utredningarna med radon och miljö

Tänk på att du kan komplettera med en miljö- och radoninventering samtidigt som du gör fuktstatusinventeringen. När våra tekniker är på plats kostar det så lite att göra alla inventeringar samtidigt – men värdet är stort.

 Ring 020-235 235 redan idag eller e-posta din order!

* Restid ingår ej.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt