Nyheter – Nyheter, Sanering

Frågor och Svar - Förvärv Saneringsfirman Hedberg AB

Polygon Sverige AB har idag tecknat ett bindande avtal om att förvärva Saneringsfirman Hedberg AB i Borlänge den 2 januari 2020.

För dig som vill veta mer om bakgrunden till Polygon och AK-konsults förvärv har vi förberett en lista med frågor och svar.

1. Vad är det viktigaste skälet till att Polygon och AK-konsult väljer att förvärva Saneringsfirman Hedberg AB? 
Egentligen är det enkelt. Företaget och deras nuvarande ägare delar i grunden Polygons och AK-Konsults värderingar; integritet, ambition och empati. I det dagliga arbetet handlar detta om att man ska agera korrekt och professionellt gentemot kunder, medarbetare och leverantörer. Det ska även finnas en vilja att utvecklas och bli bättre för varje år och sist men inte minst, omsorg om kunden och dennes behov. Självfallet är det viktigt med en sund ekonomi i all verksamhet och det är naturligtvis något vi också värderar. Men en samsyn kring värderingar är det viktigaste fundamentet för en långsiktig positiv utveckling.

2. Polygon och AK-Konsult gör i och med förvärvet av Saneringsfirman ytterligare ett förvärv inom saneringsbranschen. Vad är slutmålet? 
Inom Polygon och AK-konsult försöker vi alltid göra saker stegvis med kvalitet, nöjda kunder och sund lönsamhet. Vi önskar även bredda vårt erbjudande inom skadehantering utanför vattenskador och avfuktning, där vi redan är Sveriges ledande aktör. När möjligheter ges att söka nya samarbeten med starka lokala aktörer är det därför alltid intressant och något vi värderar från fall till fall. 

3. Kommer verksamheten i Borlänge att fortsätta marknadsföras som Saneringsfirman? 
Saneringsfirman är ett starkt lokalt varumärke som representerar kvalitet och service, vilket vi självfallet vill tillvarata. Samtidigt är det så att varumärken inom Polygonkoncernen måste samordnas för att vårt erbjudande ska bli tydligt för marknaden. Därför kommer Saneringsfirman att marknadsföras under vårt nuvarande varumärke. Övergången ska dock ske i en sådan takt att beställare får information i god ordning och att man känner trygghet i det fortsatta samarbetet. 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Thomas Perman, VD Polygon Sverige AB på thomas.perman@polygongroup.com 
eller +46 70 750 2613.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt