Nyheter – Nyheter

Frågor och svar om Polygons och AK-konsults förvärv av Villaklimat OBM AB i Malmö

För dig som vill veta mer om bakgrunden till Polygon och AK-konsults förvärv av Villaklimat OBM AB i Malmö, har vi förberett en lista med frågor och svar.

 • Varför köper Polygon och AK-konsult Villaklimat OBM AB?

  Svar: Polygonkoncernen där Polygon och AK-konsult utgör den svenska verksamheten vill bidra till att branschen konsolideras, blir starkare och mera professionell. I Sverige där fokus ligger på vattenskador-, fukt- och miljöproblem i byggnader, är det logiskt att förstärka inom dessa områden och där passar Villaklimat väldigt bra in. Villaklimat har dessutom kompetent och erfaren personal, långsiktiga kundrelationer och ett starkt fokus på kvalitet i uppdragen.

 • Inom vilka kundsegment är Villaklimat OBM AB verksamma?

  Svar: Villaklimat OBM AB jobbar mot fastighetsbolag, nyproduktion, försäkringsbolag, kommuner och privatpersoner precis som Polygon och AK-konsult.

 • Vilka tjänster tillhandahåller Villaklimat OBM AB?

  Svar: Villaklimat OBM AB levererar tjänster inom avfuktning, byggvärme, fasta installationer och inomhusmiljöutredning.

 • Hur påverkar köpet av Villaklimat OBM AB Polygon och AK-konsults position i södra Sverige?

  Svar: Polygon och AK-konsult får i och med köpet en betydligt starkare ställning och blir den ledande aktören inom vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader.

 • Kommer Polygon och AK-konsult att behålla varumärket Villaklimat OBM AB?
  Svar: Under andra kvartalet kommer Villaklimat OBM:s varumärke att ersättas med Polygon och AK-konsult.

 • Hur ser Polygon och AK-konsult på utvecklingen i branschen?

  Svar: Bygg- och fastighetsbranschen står inför stora utmaningar när det gäller hur man hanterar fukt i både nyproduktion och befintliga byggnader för att minimera risken för problem med inomhusmiljön, kostnader för ändringsarbeten och förseningar i projekten. Parallellt med detta finns utmaningarna med att bygga miljömässigt hållbart. Genom att bli en starkare aktör vill Polygon och AK-konsult bidra till att öka kompetensen i branschen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt