Nyheter – Konstruktion torkning, Vatten och stormskador

Fuktexperter torkar släckvatten- skador efter stor brand

Den 16 januari klockan 22.48 inkom larmet om en brand som snabbt spred sig i två sammanlänkade huslängor på Timmervägen i stadsdelen Södra Ryd, Skövde. Sex styrkor från räddningstjänsten hjälpte till i släckningsarbetet av flerfamiljshusen. Polygon och AK-konsult kallades in som fuktexperter för att hantera fukt- och vattenskadorna efter släckvattnet.

Polygon och AK-konsult har tidigare arbetat i gemensamma projekt med saneringsfirman som fått i uppdrag att ta sig an de brandskadade fastigheterna. Därför kontaktade de direkt vår distriktschef för Mellersta Götaland, Tomas Fors, för ett samarbete kring hantering av släckvattenskadorna. Inom ett dygn efter släckning var vi på plats för en inventering.

“Initialt skulle lösöre tas bort från de skadade byggnaderna som nu skulle bli en säker arbetsplats”, berättar Kent Bergström, projektledare från Polygon och AK-konsult. “Samtidigt utförde vi en övergripande första inventering av vad som skulle behöva rivas, torkas och avfuktas”, förklarar han. “Medan asbest- och grovsanering utfördes ställdes ett provisoriskt tak mot snö och regn på plats. Därefter var det dags för vår inventering nummer två för att ta reda på vilka prioriteringar som skulle göras i respektive drabbad lägenhet”, fortsätter Kent.

Som tur var skadades ingen av de över 100 personerna som evakuerades vid branden. Men det visade sig att 61 utrymmen, varav 52 är lägenheter, erhållit vattenskador av olika grad. Det innebar att ca 3500 kvm behövde hanteras för fukt- och vattenskador. För snabbast torkning rekommenderades värmemattor, men med förlängd tidplan valdes istället torkning av skadat material via klassisk volymavfuktning - maskintorkning med fläktar och avfuktare.

I dagsläget är 49 lägenheter frilagda och avfuktning är i full gång. Torkning av resterande 12 utrymmen kommer att ske successivt till dess samtliga ytor är torra. I juli 2019 beräknas det första huset vara färdigrenoverat så att inflytt kan starta. I oktober 2019 hoppas projektansvarige PEAB att det andra huset står redo att ta emot de sista hemlängtande hyresgästerna.

Vill du veta mer? Kontakta Kent Bergström

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt